Čeština pro cizince

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka potřebnými pro běžné dorozumění při práci nebo studiu v ČR a se svým okolím v běžných denních situacích. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé. Kurzy češtiny pro cizince pořádá Obchodní akademie Praha s.r.o..

Typy kurzů:

 • Letní intenzivní kurz s výukou ve všedních dnech (pondělí až pátek 4 - 6 vyuč. hod./den, na výběr dopolední nebo odpolední výuka), cena 18.000,- Kč/kurz, celkem 180 vyuč. hodin/kurz (tj. 100,- Kč/vyuč. hodinu)

 • Tříměsíční kurz českého jazyka pro cizince vedených na Úřadu práce s výukou ve všedních dnech (pondělí až pátek 4 - 5 vyuč. hod./den), cena 18.000,- Kč/kurz, celkem 240 vyuč. hodin/kurz (tj. 75,- Kč/vyuč. hodinu)

 • Pololetní kurz (únor - červen nebo září - leden, 5 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den, cena 30.800,- Kč, celkem 440 vyuč. hodin/kurz (tj. 70,- Kč/vyuč. hodinu), dopolední od 9.00 hod. nebo odpolední od 17.00 hod.

 • Roční kurz (září - červen, 10 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den, cena 46.800,- Kč, celkem 720 vyuč. hodin/kurz (tj. 65,- Kč/vyuč. hodinu)

 • Roční přípravný kurz ke studiu na českých školách - výuka ČJ + 2 profilové předměty (září - červen, 10 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den + od února 2 profilové předměty, cena 54.000,- Kč, celkem 720 vyuč. hodin/kurz + 2 profilové předměty dle zájmu studentů (tj. 65,- Kč/vyuč. hodinu)

 • KURZY PRO ÚŘAD PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA TRH PRÁCE (OP Zaměstnanost):  výuka je zaměřena na trh práce, cena: 17.700,- Kč/os./kurz. Výuka ve všedních dnech 5 - 7 vyuč. hodin/den. Maximální doba kurzu 60 pracovních dní, 300 vyuč. hodin

 • Individuální výuka v termínech a rozsahu dle potřeb klienta, cena 400,- Kč/vyuč. hodinu

 • E-learningový kurz pro začátečníky, cena 4.000,- Kč/kurz. Zahájení kurzu není vázáno na pevný termín - můžete jej objednat kdykoliv. Délka kurzu je závislá na zvolené intenzitě studia (cca 1 - 2 měsíce).  

 • Přípravný kurz ke zkouškám z českého jazyka pro trvalý pobyt. Výuka ve všední dny 3- 4 vyč.hodin/den, cena 5.500,-Kč. Celkem 40 vyučovacích hodin. Cena za zkoušku 5.000,-Kč.

 • Intenzivní kurz ke zkouškám z českého jazyka pro trvalý pobyt. Výuka ve všední dny 4 - 5 vyuč.hodin/den, cena 18.000,-Kč. Celkem 180 vyučovacích hodin. Cena za zkoušku 5.000,-Kč

 • ODPOLEDNÍ KURZ  - flexibilní , od 17.30 hod. - za jedno kurzovné můžete přijít kterýkoliv den v týdnu - klidně i opakovaně na stejnou lekci ! Kurz se přizpůsobí Vašim časovým možnostem.  Výuka probíhá pondělí až čtvrtek od 17.30 hod. po dobu 8 týdnů (každý týden nová lekce, na stejnou lekci můžete v jednom týdnu přijít i opakovaně a procvičovat gramatiku a konverzaci). Kurz je zaměřen na získávání a rozšiřování gramatických znalostí, konverzaci a zafixování získaných znalostí.  

Základní osnovy kurzu:

 • Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.

 • Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.

 • Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.

 • Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)

 • Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.

Zakončení kurzu:

 • písemným testem a ústní zkouškou

Termín konání kurzuČas výukyTyp kurzuCena
Dle potřeb studentaMožnost volbyE-learningový kurz , začátečníci4.000,- Kč
Letní intenzivní kurz 2.7. - 31.8.2018po - páprezenční18.000,-Kč
Pololetní 5.2.2018 - 29.6.2018po - páprezenční30.800,-Kč
Roční 10.9.2018 - 28.6.2019po - pá prezenční46.800,-Kč
Roční přípravný kurz ke studiu na českých školách 10.9.2018 - 28.6.2018po - pá 

prezenční (ČJ, 2 profilové předměty)

54.000,-Kč
Pololetní přípravný kurz ke studiu na českých školách 5.2.2018 - 29.6.2018po - pá

prezenční (ČJ, 2 profilové předměty)

33.000,-Kč
Individuální kurzdle potřeb studenta

prezenční dle domluvy

 
Přípravný kurz ke zkouškám pro trvalý pobyt  2.7. -13.7.2018po - pá

prezenční

5.500,-KČ

bez poplatku za zkoušku

Intenzivní kurz ke zkouškám pro trvalý pobyt 10.7. -31.8.2017po - pá 

prezenční

18.000,-Kč

bez poplatku za zkoušku

ČJ pro cizince se zaměřením na trh práce pořádaný Obchodní akademií Praha s.r.o.

4.12.2017 - 16.2.2018

19.2. - 30.4.2018

2.5. - 12.7.2018

13.7. - 14.9.2018

po - pá

5-7 vyuč.hod./den

prezenční

zdarma přes ÚP

ODPOLEDNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE - 8 týdnů, flexibilní kurz

5.3. - 26.4.2018 - začátečníci

2.5. - 21.6.2018 - lepší začátečníci

6.8. - 26.9.2018 - pokročilí začátečníci

po - čt  17.30 - 19.45 hod.

prezenční, odpolední

4.200,- Kč

Skupinové kurzy otevíráme v počtu 8 -  12 osob/skupinu.

Do prezenčních kurzů se můžete přihlásit odesláním formuláře níže "Přihlášení ke kurzu" nebo zasláním vyplněné přihlášky.

Do e-learningového kurzu se přihlásíte odesláním formuláře "Přihlášení ke kurzu", do poznámky uveďte e-kurz. Budeme Vás obratem kontaktovat pro domluvu ohledně Vašich potřeb intenzity kurzu.

Všechny typy kurzů lze objednat také zasláním e-mailu na: oi@oapraha.cz.

Zpět na jazykové kurzy

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2017 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.