Dobrý personalista je k nezaplacení. Tohle všechno by měl umět

Personalista je ve firmě nesmírně důležitým článkem, bez kterého by se celý dobře promazaný stroj, k němuž můžeme firmu přirovnat, rozsypal. Dohlíží na výběr nových zaměstnanců, motivuje ty stávající a stará se o jejich profesní (a někdy i osobní) rozvoj. Tyhle tři základní pilíře pravděpodobně napadnou každého, před kým se o osobě a úkonem personalisty zmíníte. Málokdo už ale ví, že tahle nezastupitelná osoba musí zvládat a ovládat mnohem více.

 

kurz od 29. dubna s velikonoční slevou 1.000,- Kč  

 

Být personalistou je poslání

Kromě výše zmíněného musí mít dobrý personalista v malíčku plánování rozvoje pracovních sil, monitorování situace na trhu práce, přípravu konkurzních řízení, propagaci a marketing výběrového řízení nebo vedení personální evidence. A aby toho nebylo málo, bezpečně se musí orientovat také při spolupráci se státními orgány, při stanovování kvalifikačních předpokladů nebo zajišťování vzdělávání a školení zaměstnanců a vyřizování jejich požadavků.

Osobnostní předpoklady dobrého personalisty

Být dobrým personalistou s objektivním pohledem na svět vyžaduje notnou dávku úsilí, inspirace i osobnostních předpokladů. Aby tohle všechno dokázal personalista zvládnout, měl by to být člověk vyrovnaný, schopný nadhledu, empatický, kreativní a kurážný ohledně hledání řešení. Mimoto by se měl orientovat také v zákoníku práce a jednotlivých odvětvích personalistiky. Jedině tak může být pro firmu nepostradatelnou součástí.

Rozlišit dojmy od faktů

Pokud se blíže zaměříme na oblast výběru a přijímání nových zaměstnanců, pak by takový správný personalista měl umět rozlišit dojmy od faktů, kandidáta vhodně motivovat, odstranit případné napětí anebo stres z právě probíhajícího pohovoru a pokud to situace vyžaduje, měl by ji umět také vhodně odlehčit. Třeba nějakým vhodným vtípkem.

Kombinace znalostí, dovedností a zkušeností

Dobrý personalista by měl vládnout kombinací znalostí, dovedností a zkušeností. To nejen v oblasti řízení lidských zdrojů. Zároveň by měl mít všeobecný přehled o činnostech ve firmě, technologiích, ekonomice, klíčových ukazatelích, zákaznících, dodavatelích a především o zaměstnancích. Protože je práce personalistů opravdu velmi těžko měřitelná, v personalistech to může vyvolávat nejistotu, zda je jejich práce ve firmě vnímána jako dostatečně přínosná.

Podpora zaměstnanců a umění naslouchat

Personalista by měl být zároveň flexibilní k potřebám zaměstnanců. Co to znamená v praxi? Především to, že by jim měl účinně naslouchat, respektovat jejich přání a potřeby a ty následně předávat dál. Nesmírně důležitá je také podpora. Možná to zní jako klišé, ale správný personalista by měl mít rád lidi. V praxi si samozřejmě nemůže sednout se všemi, na každém by si ale měl najít něco, za co si ho bude vážit.

Nutnost držet krok

Protože se personalistika vyvíjí mílovými kroky, správný personalista by s ní měl udržet i ten svůj. Proto by měl mít zájem se neustále vzdělávat a nabyté dovednosti v praxi zhodnocovat. Práce personalisty zahrnuje také orientaci na profesionální rozvoj a výkon jednotlivců i HR týmu. To zejména tehdy, je-li firma orientovaná výkonově.

Etika a kritika

Nesmírně důležité je, aby se personalista choval eticky za každé situace. Schopnost sebeovládání je zde proto na denním pořádku. Personalista by zároveň měl umět odlišit konstruktivní kritiku od té nekonstruktivní. Konstruktivní kritika je totiž příležitost k neustálému zlepšování.

Odmítnutí kandidáti

Asi se všichni shodneme na tom, že oblast, v níž lze personalistu nejčastěji spatřit, je nepochybně nábor nových zaměstnanců. Kromě těch, kteří vyhovují zadané pracovní pozici a jsou pozváni do dalších kol výběrového řízení, by měl personalista citlivě odmítnout také ty, kteří pracovní pozici nevyhovují. To ovlivní, jakým způsobem budou nevyhovující kandidáti o firmě nadále smýšlet a hovořit.

Být dobrým personalistou se můžete naučit

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že být dobrým personalistou vyžaduje nejen jisté osobnostní předpoklady, ale také celou řadu znalostí, dovedností a zkušeností. Vrozené vlastnosti jsou nepochybně důležité, mnohem důležitější jsou ale ty vlastnosti, které může personalista načerpat. A to třeba prostřednictvím našeho kurzu, ve kterém se naučíte, jak připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jak pracovníky motivovat a odměňovat nebo to, jak se připravit na spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy. Stát se dobrým personalistou není jednoduché. Na druhou stranu to není ani nemožné a s našimi lektory se zkušenostmi z praxe to zvládnete. 

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.