Přípravný kurz na příjímací řízení

Přípravný kurz pro jednotnou přijímací zkoušku pro žáky 9. ročníků

V tomto kurzu si upevníte znalosti z českého jazyka a matematiky potřebné pro přijímací řízení na jakoukoli střední školu.

Náplň kurzu českého jazyka - opakované okruhy učiva
1. Pravopis
2. Slovní zásoba
3. Tvarosloví
4. Větná skladba
5. Základní pojmy slohové výchovy
6. Základní literárněvědné pojmy

Přípravný kurz z ČJ a MAT bude probíhat od úterý 5. 10. od 15:30 do 17:05 hod. Kurz dále pokračuje v úterý v těchto časech.

Doporučená literatura: Testy z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ, Didaktis.

Přípravný kurz anglického jazyka pro žáky 8. a 9. roč.

V tomto kurzu si upevníte znalosti anglického jazyka, a to jak gramatiku, tak konverzaci a připravíte se na hladké pokračování ve studiu angličtiny na střední škole.

Vhodné pro všechny a zejména pro ty, kteří chtějí studovat česko-anglický obor na střední škole s výukou v angličtině, ukončený mezinárodní anglickou maturitou.
Kurz poběží až do termínu přijímacích zkoušek.

Kurz ANJ začíná v úterý 5. 10. v časech 14:40–15:25. Tento kurz dále probíhá každé úterý v těchto časech.
Nebo středu 6. 10. v časech 15:30–16:15 hod. Tento kurz dále probíhá každou středu v těchto časech.

V době celostátních prázdnin a svátků se nevyučuje.

 

Stáhněte si přihlášku

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. Все права защищены

Aira GROUP s.r.o.