Výzva 66 Šablony II

Sablony II OAP

Pro zkvalitnění výuky jsme se zapojili do projektu zaměřeného na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a aktivity rozvíjející ICT. spolufinancovaného Evropskou unií.

 

Projekt

ŠABLONY II OAP

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016540 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a aktivity rozvíjející ICT.

+420 286 857 164