Vyučované předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Podnikání

Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Italský jazyk

Matematika

Matematika

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Marketing

Management

Písemná a el. komunikace

Písemná a el. komunikace

Marketing

Informační technologie

Informační technologie

Přírodní vědy

Informační technologie

Účetnictví

Účetnictví

Účetnictví

Společenské vědy

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika


 

 

Management

Seminář marketingu

 

 

 

 

Seminář managementu

*volitelný předmět

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.