Vyučované předměty

1.ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

*Španělský jazyk

*Španělský jazyk

*Španělský jazyk

*Španělský jazyk

*Německý jazyk

*Německý jazyk

*Německý jazyk

*Německý jazyk

*Ruský jazyk

*Ruský jazyk

*Ruský jazyk

*Ruský jazyk

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Společenské vědy

Společenské vědy

Společenské vědy

Společenské vědy

Informační technologie

Informační technologie

Informační technologie

Informační technologie

Písemná a el. komunikace

Písemná a el. komunikace

 

 

Podnikání

Podnikání

Podnikání

Podnikání

Management

Management

Management

Management

Přírodní vědy

Účetnictví

Účetnictví

Účetnictví

 

Marketing

Marketing

Marketing

Volitelné předměty
a semináře

Volitelné předměty
a semináře

Volitelné předměty
a semináře

Volitelné předměty
a semináře

*druhý cizí jazyk dle volby

    
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. Все права защищены

Aira GROUP s.r.o.