Stáž v Anglii - Tereza Klučinová

Koncem školního roku 2013-2014 jsem se zúčastnila měsíční stáže v Anglii, v Birminghamu. Stáž byla plně hrazena z grantu EU, Leonardo da Vinci.

Pracovala jsem ve firmě Giro Food Ltd. v Birminghamu. Firma Giro Food je velkoobchodním dodavatelem především pákistánských potravin, např. rýže, koření, ovoce, sušených plodů. Dováží také potraviny z celého světa. Firma zásobuje řadu restaurací, sítě rychlého občerstvení a pizzerie. Vlastní rozsáhlý vozový park, zabezpečující plynulé denní zásobování. Firma pracuje systémem cash and carry.

Ve firmě jsem byla zařazena do účetního oddělení. Jednotlivé úkoly během pracovní doby mi zadávaly kolegyně z účetního oddělení. Věnovala jsem se především třídění faktur do šanonů dle požadovaných kritérií, rozřazování dodacích listů, zápisu do informačního firemního systému, vytváření tabulek v Excelu. Velkou část pracovní doby jsem připravovala podklady pro očekávanou inspekci ve firmě - vyhledávala jsem v šanonech, kopírovala dokumenty, vytvářela seznamy apod.

Odborná stáž prověřila moji samostatnost při plnění pracovních úkolů, schopnost práce v týmu, schopnost adaptace na multikulturní prostředí firmy. Seznámila jsem se s organizací práce v účetním oddělení a částečně jsem se naučila pracovat s informačním systémem firmy.

Ve velké míře praxe přispěla ke zdokonalení mé angličtiny, především k obohacení odborné slovní zásoby. Přímý pobyt v hostitelské rodině zlepšil moji úroveň komunikace v běžných každodenních situacích. Jak jsem již uvedla, musela jsem v práci porozumět kolegům původem z různých zemí, pro které je angličtina až druhý jazyk.

Ubytována jsem byla v hostitelské rodině u starší paní Mary, v okrajové části Birminghamu, v rodinném domku. Paní byla velmi vstřícná a příjemná, ochotně vše vysvětlila, hlavně v prvních dnech autobusové spojení do práce, možnost nákupu apod. Jídlo jsem si obstarávala sama, po příchodu z práce jsem si připravovala večeře.

Volný čas jsem měla pouze během víkendu, neboť dojíždění do práce a zpět mi trvalo každé hodinu a půl. Většinou jsem jela do centru Birminghamu, sobotu po příletu jsem spolu s ostatními účastníky stáže strávila poznáváním Birminghamu a jeho památek. Tento výlet zorganizovala naše paní ředitelka obchodní akademie, paní Václavíková, spolu se zástupkyní, paní Brzoňovou, které nás v prvních dnech doprovázely. Zavítaly také do našich firem, kde jsme pracovali.

Z grantu Leonardo byly hrazeny veškeré náklady spojené s ubytováním, MHD, pojištěním, letenkami a formou kapesného i stravování. Také byl zajištěn dovoz do zaměstnání první den a uvedení na pracoviště paní Yvonne Rush, která je koordinátorkou partnerské agentury v Anglii. Poslední den pobytu nás opět paní Yvonne vyzvedla a odvezla na letiště. V průběhu celé praxe se agentura informovala, jak praxe probíhá a zda je vše v pořádku.

Na tuto stáž jsem se přihlásila již začátkem školního roku. Během celého roku jsem absolvovala přípravný jazykový kurs angličtiny, který probíhal v naší škole. Souběžně jsem ve volném čase absolvovala e-learningový kurs, také zaměřený na přípravu stáže. Obojí bylo hrazeno z grantu Leonardo.

Závěrem mohu shrnout, že odborná stáž v Anglii mi umožnila zkusit pracovat v jiné zemi. Určitě mi pomohla v poznání britského prostředí, britské kultury a životního stylu. Upevnila jsem si pracovní schopnosti a návyky. Doufám, že naleznu lepší uplatnění při vstupu na pracovní trh po skončení studia na obchodní akademii.

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. Все права защищены

Aira GROUP s.r.o.