Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Studujte prestižní obchodní akademii s možností absolvování anglické maturity!

Přihlašte se na čtyřleté denní studium se zaměřením na zahraniční obchod, jazyky a informatiku. Studium je ukončeno jak českou, tak mezinárodní anglickou maturitou s praxí v zahraničí a moderními metodami výuky. 

Podmínky přijetí

Přihláška nemusí být potvrzena základní školou, stačí přiložit ověřené kopie vysvědčení z minulého školního roku a z pololetí tohoto školního roku. 

Dle platných předpisů všichni studenti, kteří se hlásí do 1. ročníku denního studia musí podat přihlášku do 1. 3.. Přihlášení studenti obdrží pozvánku ke složení povinné celostátní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, která se koná v dubnu. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Naše škola přijímá na denní studium do průměru 1,9 (buď z konce 8. třídy nebo z pololetí 9. ročníku) a zbytek volných míst obsadí dle výsledku přijímací zkoušky. To znamená, že studenti s prospěchem do 1,9 budou přijati, i když nesloží přijímací zkoušku. 

Cizinci, kteří studovali na zahraniční škole, mohou požádat spolu s přihláškou o prominutí přijímací celostátní zkoušky z českého jazyka. V takovém případě dělají pouze celostátní přijímací zkoušku z matematiky a zkoušku z českého jazyka dělají pouze formou ústního pohovoru. 

Pokud zůstanou volná místa po 1. kole přijímacího řízení, je možné podat přihlášku do 2. kola tj. do 14. 5.. Ve 2. kole se nekonají povinné celostátní přijímací zkoušky, pouze u denního studia ústní pohovor v českém jazyce pro cizince. Ve 2.kole přijímáme do denního studia dle průměru z předcházejícího studia do naplnění kapacit. 

 

Potvrzení o přijetí

Do 30. 4. zveřejní škola na webu seznam přijatých studentů. Studenti, kteří se hlásí na denní studium, do 5ti pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, musí na školu odevzdat zápisový lístek, který jim vydá jejich základní škola. U dálkového studia se zápisový lístek nevyžaduje. 

 

Stáhněte si přihlášku

 

Přihlášku zašlete na info@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu. Přihlášky podávejte ve standardním temínu pro přihlášky na střední školy.

Dny otevřených dveří

Na pobočce v Praze 9 Satalicích:

 • středa 18. 10. 2017

 • sobota 4. 11. 2017

 • středa 6. 12. 2017

 • sobota 6. 1. 2018

 • pondělí 19. 2. 2018

Vždy od 8:00 do 18:00 hod. nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Termín lze domluvit telefonicky nebo nás kontaktujte.

Přijďte se podívat na den otevřených dveří a přijďte si popovídat o studiu. Můžete si také školu prolédnout virtuálně.

Pokud Vás zajímají názory našich studentů, přečtěte si jejich recenze.

Obory:

Otevírané třídy: 3 (průměrný počet studentů v jedné třídě: 20).

Zaměření a předměty střední školy

 • Vyučované cizí jazyky

  • Hlavní jazyk:
   • Angličtina
  • Volba druhého jazyka:
   • Němčina
   • Italština
   • Španělština
   • Francouzština
   • Ruština

Přijímací zkoušky: formou přijímacího pohovoru, možnost přijetí bez přijímacích zkoušek.

Přednosti obchodní akademie

Aktivity školy: praxe v zahraničních podnicích, výměnné studentské pobyty pod záštitou (a financované) EU, sportovní aktivity (lyžařské výcviky, vodácké a cyklistické akce, atd.), volitelné předměty navíc dle výběru, prospěchová stipendia.

Navíc: on-line známky na Internetu, online docházka, certifikáty odborných předmětů, rodinné prostředí, individuální přístup, vysoká vybavenost výpočetní technikou (včetně neomezeného připojení na Internet pro studenty) a další technikou, příjemný kolektiv kvalifikovaných učitelů, bezbariérový přístup, vysoké procento absolventů přijatých na VŠ a VOŠ, zajištění stravování, ubytování i uplatnění pro absolventy, spolupráce s Obchodním institutem (Ostrovského 36, Praha 5), který organizuje vyšší odborné, pomaturitní studium a bakalářské studium.

Pro studenty věnující se sportu závodně poskytujeme možnost individuálního vzdělávacího plánu.

Motto školy: J. A. Komenský: „Kdo prospívá na vědění a ztrácí na mravech, více ztrácí než získává.“

Školné: pololetně 14 900,- Kč, možnost prospěchového stipendia, studenti s vyznamenáním nehradí školné

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni Staroměstské radnice:

 

Rozhovor s ředitelkou Obchodní akademie Praha o výhodách studia, mezinárodní maturitě a výuce na tabletech - čtěte zde

Studentské prezentace o stážích v Anglii a Irsku, hrazené z fondu EU:

Přečtěte si i další zprávy ze studentských stáží. Zajímá Vás, co říkají naši studenti na studium na obchodní akademii? Vše se dozvíte v recenzích Obchodní akademie Praha.
Ke stažení:

 

Časopis Spolužák zima 2017

Časopis

Časopis Spolužák podzim 2017

Časopis

 

 Předběžný rozvrh pro školní rok 2017/18

Zajímá vás, kolik času strávíte ve škole? Takto u nás studují žáci prvního ročníku denního studia na obchodní akademii.

Rozvrh prvního ročníku OA Praha denní

Rozvrh prvního ročníku OA Praha denní

Vyučovací hodiny denního studia

Rozpis vyučujících hodin denního studia Obchodní akademie Praha.

0     7:45 - 8:30
1     8:35 - 9:20
2     9:30 - 10:15
3    10:30 - 11:15
4    11:25 - 12:10
5    12:20 - 13:05
6    13:15 - 14:00
7    14:05 - 14:50
8    14:55 - 15:40
9    15:45 - 16:30

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2017 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.