Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

ÚČETNICTVÍ (s využitím PC)

- nejen že se naučíte, ale hlavně také pochopíte účtování, závěrky, uzávěrky ... vše, co potřebujete k práci účetní

Rekvalifikační kurz účetnictví (s využitím výpočetní techniky) je určen všem, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce. Může ho absolvovat jak začátečník, který se naučí orientovat v účetnictví a pochopí souvstažnost mezi jednotlivými jevy v účetnictví, tak i pokročilý, který se zdokonalí nebo zopakuje komplexní problematiku účetnictví. Vstupním předpokladem k zařazení do kurzu je min.SŠ vzdělání  (nutno doložit) a základní znalost obsluhy PC.  Do kurzu je zahrnuto velké množství praktických příkladů.

Kurz účetnictví

 

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Přihlášku zašlete na oi@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu.

Cíl rekvalifikačního kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

 • vytvoření systému vědomostí, dovedností a návyků v oblasti získávání, zpracování a hodnocení ekonomických informací prostřednictvím finančního a manažerského účetnictví

 • konkretizace poznatků o ekonomických informací a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky

 • schopnost využít získaných informací pro finanční řízení podniku

 • konkretizace a aplikace poznatků o ekonomických jevech ve vazbě na podnikový daňový systém

Absolvent rekvalifikačního kurzu se orientuje v oblasti českých účetních norem, daňových zákonech, zákonu o účetnictví, obchodním a občanském zákoníku. Je schopen zahájit samostatnou činnost účetního. Umí sestavit rozvahu, určení stran aktiv a pasiv, druhů účtů a jejich třídění, výkaz zisku a ztrát, ovládá účtování zásob, pohledávek a závazků z obchodního styku, umí účtovat stálá aktiva, na finančních a kapitálových účtech, mzdy, daně, finanční majetek, vést pokladnu, účetní knihy. Ovládá účtování nákladů a zpracuje účetní závěrku/uzávěrku.

Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví. Absolvent umí pracovat s účetním programem Pohoda (po domluvě možná výuka jiných účetních programů) od zavedení firmy až po uzavření všech účetních případů. Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení. Důraz je kladen na vedení budoucích účetních k soběstačnosti v rámci své budoucí profese (aktualizace potřebných zákonů, formulářů, umí komunikovat s úřady.

Organizace kurzu účetnictví

Skupinové kurzy obsazujeme od 6 do 8 osob/skupinu (kurzy pro firmy na objednávky kapacita kurzu dle domluvy). Kurzy vedou lektoři se zkušenostmi s výukou dospělých a současně s praxí v oboru. 

Zdarma přístup do e-learningu: není povinný, ale najdete zde spoustu dalších účetních příkladů, nad rámec kurzu, včetně výsleků.

Kurz je možné absolvovat za účelem získání rekvalifikace (povinné závěrečné zkoušky, výstupní doklad: platné rekvalifikační osvědčení) nebo jako běžný vzdělávací kurz (bez povinnosti skládat závěrečné zkoušky, výstupním dokladem je osvědčení o absolvování kurzu).

Obsah rekvalifikačního kurzu

 • úvod do účetnictví

 • základy účetnictví

 • účtování zásob

 • zúčtovací vztahy

 • účtování stálých aktiv

 • účtování na finančních účtech

 • účtování na kapitálových účtech

 • náklady a výnosy

 • účetní závěrka – hospodářský výsledek a jeho dělení

 • vedení účetnictví s využitím PC

 • manažerské účetnictví

 • výpočetní technika v účetnictví

 • právní aspekty v účetnictví

Termíny výuky:

ÚČETNICTVÍ (s využitím PC) od základů po pokročilé  Čas výuky Dny výuky

20.2. - 25.3.2019

 12.460,- Kč 

 11.460,- Kč 

9.00 - 12.10/13.00 

 pondělí a středa + cvičení

27.3. - 29.4.2019

 

9.00 - 12.10/13.00

 pondělí a středa + cvičení 

27.3. - 6.5.2019

 

17.00 - 19.15/20.00

pondělí a středa + cvičení

15.5. - 19.6.2019

 

12.460,- Kč 

 11.460,- Kč

9.00 - 12.10/13.00

pondělí a středa + cvičení

ÚČETNICTVÍ - základy pro úplné začátečníky

3.400,- Kč  

20.2. - 6.3.2019

 9.00 - 12.10/13.00pondělí a středa + cvičení

27.3. - 10.4.2019

 9.00 - 12.10/13.00pondělí a středa + cvičení

15.5. - 29.5.2019

 9.00 - 12.10/13.00pondělí a středa + cvičení

ÚČETNICTVÍ pro pokročilé

5.600,- Kč  

6.3. - 25.3.2019

 9.00 - 12.10/13.00pondělí a středa + cvičení

10.4. - 6.5.2019

 9.00 - 12.10/13.00pondělí a středa + cvičení

3.6. - 19.6.2019

 9.00 - 12.10/13.00pondělí a středa + cvičení

Cena kurzu Účetnictví (s využitím PC) od základů po pokročilé: 12.460,-Kč/osoba (pokud není uvedeno jinak u termínu kurzu)

Možnost domluvy termínů dle potřeby, individuální a firemní kurzy na tel.: 732 187 284, 251 562 286, e-mail: oi@oapraha.cz


Mohly by Vás zajímat také tyto rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.