Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

ÚČETNICTVÍ (s využitím PC)

Nejen že se naučíte, ale hlavně také pochopíte účtování, závěrky, uzávěrky ... vše, co potřebujete k práci účetní

Rekvalifikační kurz účetnictví (s využitím výpočetní techniky) je určen všem, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce. Může ho absolvovat jak začátečník, který se naučí orientovat v účetnictví a pochopí souvztažnost mezi jednotlivými jevy v účetnictví, tak i pokročilý, který se zdokonalí nebo zopakuje komplexní problematiku účetnictví. Vstupním předpokladem k zařazení do kurzu je min.SŠ vzdělání  (nutno doložit) a základní znalost obsluhy PC.  Do kurzu je zahrnuto velké množství praktických příkladů.

 

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Přihlášku zašlete na oi@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu.

Cíl rekvalifikačního kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

 • vytvoření systému vědomostí, dovedností a návyků v oblasti získávání, zpracování a hodnocení ekonomických informací prostřednictvím finančního a manažerského účetnictví

 • konkretizace poznatků o ekonomických informací a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky

 • schopnost využít získaných informací pro finanční řízení podniku

 • konkretizace a aplikace poznatků o ekonomických jevech ve vazbě na podnikový daňový systém

Absolvent rekvalifikačního kurzu se orientuje v oblasti českých účetních norem, daňových zákonech, zákonu o účetnictví, obchodním a občanském zákoníku. Je schopen zahájit samostatnou činnost účetního. Umí sestavit rozvahu, určení stran aktiv a pasiv, druhů účtů a jejich třídění, výkaz zisku a ztrát, ovládá účtování zásob, pohledávek a závazků z obchodního styku, umí účtovat stálá aktiva, na finančních a kapitálových účtech, mzdy, daně, finanční majetek, vést pokladnu, účetní knihy. Ovládá účtování nákladů a zpracuje účetní závěrku/uzávěrku.

Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví. Absolvent umí pracovat s účetním programem Pohoda (po domluvě možná výuka jiných účetních programů) od zavedení firmy až po uzavření všech účetních případů. Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení. Důraz je kladen na vedení budoucích účetních k soběstačnosti v rámci své budoucí profese (aktualizace potřebných zákonů, formulářů, umí komunikovat s úřady.

Organizace kurzu účetnictví

Skupinové kurzy obsazujeme od 6 do 8 osob/skupinu (kurzy pro firmy na objednávky kapacita kurzu dle domluvy). Kurzy vedou lektoři se zkušenostmi s výukou dospělých a současně s praxí v oboru. 

Zdarma přístup do e-learningu: není povinný, ale najdete zde spoustu dalších účetních příkladů, nad rámec kurzu, včetně výsleků.

Kurz je možné absolvovat za účelem získání rekvalifikace (povinné závěrečné zkoušky, výstupní doklad: platné rekvalifikační osvědčení) nebo jako běžný vzdělávací kurz (bez povinnosti skládat závěrečné zkoušky, výstupním dokladem je osvědčení o absolvování kurzu).

Obsah rekvalifikačního kurzu

 • úvod do účetnictví

 • základy účetnictví

 • účtování zásob

 • zúčtovací vztahy

 • účtování stálých aktiv

 • účtování na finančních účtech

 • účtování na kapitálových účtech

 • náklady a výnosy

 • účetní závěrka – hospodářský výsledek a jeho dělení

 • vedení účetnictví s využitím PC

 • manažerské účetnictví

 • výpočetní technika v účetnictví

 • právní aspekty v účetnictví

 

Termíny výuky

Termín kurzu

Dny výuky

Dle objednání a domluvyIndividuální nebo skupinové přednášky v termínech dle domluvy a objednání

Cena kurzu

Cena dle rozsahu kurzu (daně, mzdy) 8 200,- až 17 600,-

Možnost domluvy individuálních a firemních kurzů a termínů dle potřeby. V případě zájmu nám napište na e-mail oi@oapraha.cz

 

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.