MANAŽER - MANAGEMENT se zaměřením na marketing

kurz Management se zaměřením na marketing

Proč absolvovat kurz Management se zaměřením na marketing?

Cílem kurzu Management se zaměřením na marketing je vybavit pracovníka znalostmi potřebnými pro organizaci a řízení podniku v podmínkách tržní ekonomiky s rozšířenými znalostmi zaměřenými na marketingové strategie.

Cílem je dosáhnout toho, aby manažer na základě získaných poznatků dokázal:

 • přijímat rozhodnutí,

 • zabezpečit bezporuchový chod malého a středního podniku,

 • cíleně usměrňovat činnosti podniku v tržním hospodářství a

 • udržet konkurenceschopnost podniku.

Co se v kurzu naučíte?

V kurzu Management se zaměřením na marketing se posluchač naučí:

 • základní manažerské funkce – tedy plánování, organizování, vedení, koordinaci a kontrolování – a jejich uplatňování v praxi,

 • efektivně používat manažerské nástroje pro práci s týmem, např. motivovat a hodnotit zaměstnance, ale také jednat s obchodními partnery, řešit a identifikovat možné problémy ve firmě, vést příslušnou provozní dokumentaci, orientovat se v základních právních otázkách týkajících se obchodních jednání, plánovat podnikatelské a marketingové aktivity atp., 

 • vybrat tržní segment, analyzovat trh, přizpůsobit marketingové koncepce stávajícím podmínkám na trhu a vybrat vhodnou cenovou politiku. 

Osnovy kurzu

 1. Právo pro manažery

 2. Manažerské funkce

 3. Základní kategorie marketingu

 4. Organizace marketingových činností podniku

 5. Marketingová strategie podniku

 6. Podnikatelské aktivity a činnosti podniku

 7. Obchodní jednání

 8. Praktické procvičování a kazuistiky

Termíny výuky

Termín kurzu

Dny výuky

Dle objednání a domluvyIndividuální nebo skupinové přednášky v termínech dle domluvy a objednání


Zájemci o individuální nebo kombinovanou formu studia nás kontaktujte pro domluvu studijního plánu na adrese oi@oapraha.cz.

Cena kurzu

Cena kurzu činí 15 960 Kč/os. 

 

 Přihláška ke stažení

 

Mohly by Vás zajímat také tyto rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. Все права защищены

Aira GROUP s.r.o.