MANAŽER - MANAGEMENT se zaměřením na marketing

Cílem kurzu Management se zaměřením na marketing je vybavit pracovníka znalostmi potřebnými pro organizaci a řízení podniku v podmínkách tržní ekonomiky s rozšířenými znalostmi zaměřenými na marketingové strategie. Cílem je dosáhnout toho, aby dokázal přijímat rozhodnutí - vycházeje při tom ze získaných poznatků - zabezpečení bezporuchového chodu malého a středního podniku a k cílenému usměrňování činnosti podniku v tržním hospodářství a udržení konkurenceschopnosti podniku.

Posluchač se naučí základní manažerské funkce a jejich uplatňování v praxi: plánování, organizování, vedení, koordinace a kontrolování. Naučí se používat efektivně manažerské nástroje pro práci s týmem, např. motivovat a hodnotit zaměstnance, ale také jednat s obchodními partnery, řešit a identifikovat možné problémy ve firmě, vést příslušnou provozní dokumentaci, orientovat se v základních právních otázkách týkajících se obchodních jednání, plánovat podnikatelské a marketingové aktivity.

Naučí se vybrat tržní segment, analyzovat trh, přizpůsobit marketingové koncepce stávajícím podmínkám na trhu, vybrat vhodnou cenovou politiku. 

Osnovy kurzu:

  1. Právo pro manažery
  2. Manažerské funkce
  3. Základní kategorie marketingu
  4. Organizace marketingových činností podniku
  5. Marketingová strategie podniku
  6. Podnikatelské aktivity a činnosti podniku
  7. Obchodní jednání
  8. Praktické procvičování a kazuistiky

Cena kurzu: 15.960,-Kč/osoba

Termíny výuky

25.10. - 25.11. 9.00 - 12.00/14.30 pondělí, úterý/čtvrtek 
2.12. - 20.12. 9.00 - 12.00/14.30 pondělí, úterý/čtvrtek 

Zájemci o individuální nebo kombinovanou formu studia nás kontaktujte pro domluvu studijního plánu: oi@oapraha.cz, tel.: 774 963 995

 

 Přihláška ke stažení

 

Informace o dalších termínech: oi@oapraha.cz, tel.: 774 963 995

Mohly by Vás zajímat také tyto rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
napište výsledné číslo!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.