MANAGEMENT (mikro, malého a středního podniku se zaměřením na marketing)

Cílem rekvalifikačního kurzu Management (mikro, malého a středního podniku se zaměřením na marketing) je vybavit pracovníka znalostmi potřebnými pro organizaci a řízení marketingově orientovaného podniku v podmínkách tržní ekonomiky a dosáhnout toho, aby dokázal přijímat rozhodnutí - vycházeje při tom ze získaných poznatků - zabezpečení bezporuchového chodu malého a středního podniku a k cílenému usměrňování činnosti podniku v tržním hospodářství.

Posluchač by měl být schopen po ukončení rekvalifikačního kurzu zvládnout základní manažerské funkce: plánování, organizování, vedení, koordinace a kontrolování. Měl by umět motivovat a hodnotit zaměstnance, jednat s obchodními partnery, řešit a identifikovat možné problémy ve firmě, vést příslušnou provozní dokumentaci, orientovat se v základních právních otázkách týkajících se obchodních jednání, plánovat podnikatelské aktivity.

Měl by mít schopnost umět vybrat tržní segment, analyzovat trh, přizpůsobit marketingové koncepce stávajícím podmínkám na trhu, vybrat vhodnou cenovou politiku. 

Kurz je pořádán ve spolupráci s Obchodní akademií Praha s.r.o. 

Osnovy rekvalifikačního kurzu:

 1. Poučení o bezpečnosti práce 
 2. Pojetí marketingového managementu podniku
 3. Základní kategorie marketingu
 4. Organizace marketingových činností podniku
 5. Marketingová strategie podniku
 6. Zahájení podnikatelských aktivit a činnosti podniku
 7. Podnikatelské aktivity a činnosti
 8. Řízení a plánování
 9. Obchodní jednání
 10. Praktické procvičování

Termíny kurzu:

 • 23.4. - 25.5.2018 (pondělí až pátek, 9:00 - 12:10, úterý a čtvrtek projektově-praktická část)

 • 4.6. - 29.6.2018  (pondělí až pátek, 9:00 - 12:10/14.00 hod., úterý a pátek projektově-praktická část)

 • 2.7. - 27.7.2018 (pondělí až pátek, 9:00 - 12:10/14.00 hod., úterý a čtvrtek projektově-praktická část)

Cena kurzu: 9.960,-Kč/osoba

 

 Přihláška ke stažení

 

Informace o dalších termínech: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284

Mohly by Vás zajímat také tyto rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2017 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.