MANAGEMENT se zaměřením na marketing

Cílem rekvalifikačního kurzu Management se zaměřením na marketing je vybavit pracovníka znalostmi potřebnými pro organizaci a řízení podniku v podmínkách tržní ekonomiky s rozšířenými znalostmi zaměřenými na marketingové strategie. Cílem je dosáhnout toho, aby dokázal přijímat rozhodnutí - vycházeje při tom ze získaných poznatků - zabezpečení bezporuchového chodu malého a středního podniku a k cílenému usměrňování činnosti podniku v tržním hospodářství a udržení konkurenceschopnosti podniku.

Posluchač se naučí základní manažerské funkce a jejich uplatňování v praxi: plánování, organizování, vedení, koordinace a kontrolování. Naučí se používat efektivně manažerské nástroje pro práci s týmem, např. motivovat a hodnotit zaměstnance, ale také jednat s obchodními partnery, řešit a identifikovat možné problémy ve firmě, vést příslušnou provozní dokumentaci, orientovat se v základních právních otázkách týkajících se obchodních jednání, plánovat podnikatelské a marketingové aktivity.

Naučí se vybrat tržní segment, analyzovat trh, přizpůsobit marketingové koncepce stávajícím podmínkám na trhu, vybrat vhodnou cenovou politiku. 

Kurz je pořádán ve spolupráci s Obchodní akademií Praha s.r.o. 

Osnovy rekvalifikačního kurzu:

  1. Poučení o bezpečnosti práce 
  2. Pojetí marketingového managementu podniku
  3. Základní kategorie marketingu
  4. Organizace marketingových činností podniku
  5. Marketingová strategie podniku
  6. Zahájení podnikatelských aktivit a činnosti podniku
  7. Podnikatelské aktivity a činnosti
  8. Řízení a plánování
  9. Obchodní jednání
  10. Praktické procvičování

Termíny kurzu:

10.9. - 18.10.2018      

9.00 - 13.00

pondělí, středa, čtvrtek  
10.9. - 31.10.2018

17.00 - 19.15/20.00   

2x týdně (pondělí a středa/čtvrtek)  

 

8.10. - 15.11.2018

9.00 - 13.00

pondělí až pátek 
22.10 - 12.12.2018

17.00 - 19.15/20.00

2x týdně (pondělí a středa/čtvrtek)

 

kombinovaná forma studia

12.11. - 12.12.2018

9.00 - 13.00/13.45

pondělí až pátek 

Cena kurzu: 11.960,-Kč/osoba

 

 Přihláška ke stažení

 

Informace o dalších termínech: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284

Mohly by Vás zajímat také tyto rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.