MANAŽER - MANAGEMENT se zaměřením na marketing

Cílem rekvalifikačního kurzu Management se zaměřením na marketing je vybavit pracovníka znalostmi potřebnými pro organizaci a řízení podniku v podmínkách tržní ekonomiky s rozšířenými znalostmi zaměřenými na marketingové strategie. Cílem je dosáhnout toho, aby dokázal přijímat rozhodnutí - vycházeje při tom ze získaných poznatků - zabezpečení bezporuchového chodu malého a středního podniku a k cílenému usměrňování činnosti podniku v tržním hospodářství a udržení konkurenceschopnosti podniku.

Posluchač se naučí základní manažerské funkce a jejich uplatňování v praxi: plánování, organizování, vedení, koordinace a kontrolování. Naučí se používat efektivně manažerské nástroje pro práci s týmem, např. motivovat a hodnotit zaměstnance, ale také jednat s obchodními partnery, řešit a identifikovat možné problémy ve firmě, vést příslušnou provozní dokumentaci, orientovat se v základních právních otázkách týkajících se obchodních jednání, plánovat podnikatelské a marketingové aktivity.

Naučí se vybrat tržní segment, analyzovat trh, přizpůsobit marketingové koncepce stávajícím podmínkám na trhu, vybrat vhodnou cenovou politiku. 

Osnovy rekvalifikačního kurzu:

  1. Poučení o bezpečnosti práce 
  2. Právo pro manažery
  3. Základní kategorie marketingu
  4. Organizace marketingových činností podniku
  5. Marketingová strategie podniku
  6. Zahájení podnikatelských aktivit a činnosti podniku
  7. Podnikatelské aktivity a činnosti
  8. Řízení a plánování
  9. Obchodní jednání
  10. Praktické procvičování

Termíny kurzu:

12.6. - 11.7.2019 9.00 - 12.00/14.30  pondělí, středa/čtvrtek  13.960,- Kč

12.960,- Kč

15.7. -  15.8.2019 9.00 - 12.00/14.30 pondělí, středa/čtvrtek

13.960,- Kč

12.960,- Kč 

9.9. - 9.10.2019 9.00 - 12.00/14.30 pondělí, středa/čtvrtek 13.960,- Kč

11.960,- Kč cena platná při přihlášení do konce června

16.10. - 13.11.2019 9.00 - 12.00/14.30 pondělí, středa/čtvrtek 
6.11. - 9.12.2019 9.00 - 12.00/14.30 pondělí, středa/čtvrtek 

Cena kurzu: 13.960,-Kč/osoba, pokud není u termínu uvedeno jinak.

 

 Přihláška ke stažení

 

Informace o dalších termínech: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284

Mohly by Vás zajímat také tyto rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.