Školné

Aktuální ceny školného

platný od září 2022

 

Denní studium

Typ platbySplatnostCena v Kč
roční15.6.36 000
pololetní15.6.20 000
15.1.20 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek4 440
   
Dálkové studium

Typ platbySplatnost 
roční15.6.27 000
pololetní15.6.15 000
15.1.15 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek3 300
   

Denní česko-anglický program s českou a anglickou maturitou - základní, bez volitelných předmětů

Typ platbySplatnost 
roční15.6.86 400
pololetní15.6.48 000
15.1.48 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek,
první splátka vyšší
14 900
10 078
   
Higher National Diploma (HND)

Typ platbySplatnost 
roční15.6.86 400
pololetí15.6.48 000
15.1.48 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek,
první splátka vyšší
14 900
10 078
 

Obor: Information services in business (základní cena)
dahora.cz

Typ platbySplatnost 
roční15.6.86 400
pololetí15.6.48 000
15.1.48 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek10 560
   

Obor: Information services in business (rozšířená cena)
dahora.cz

Typ platbySplatnost 
roční15.6.133 200
pololetí15.6.74 000
15.1.74 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek16 280

neomezený počet volitelných předmětů, garantovaná účast na stážích, neomezené individuální konzultace

   
Anglický a německý jazyk s rodilým mluvčím pro dospělé

 Splatnost 
 15.9.3 900
 15.1.3 900
   
Přípravný kurz k příjímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

 říjen - duben3 900
   
Kurzy cizích jazyků (ANJ, ITJ, NJ, SPJ) pro žáky ZŠ od 8. do 9. ročníku
 roční platba3 900
   
Kurzy cizích jazyků (ANJ, ITJ, NJ, SPJ) pro žáky ZŠ od 6. do 7. ročníku

 pololetí3 900
   
Kombinace kurzů anglického jazyka a přípravného kurz

 jednotná cena 7 900
   
Individuální hodina600
Individuální hodina s rodilým mluvčím700

Cena školného nezahrnuje případné další poplatky.

Pro platby školného:
Účet školy: 51-1740440217/0100
Var. symbol: rodné číslo žáka nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte příjmení žáka/žákyně

Pro platby obědů/kavárny:
Účet kavárny: 115-6841850277/0100
Var. symbol: rodné číslo žáka nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte příjmení žáka/žákyně

+420 286 857 164