Školné

Aktuální ceny školného

platný od září 2021

 

Denní studium

Typ platbySplatnostCena v Kč
roční15.6.28 800
pololetní15.6.16 000
15.1.16 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek3 520
   
Dálkové studium

Typ platbySplatnost 
roční15.6.22 140
pololetní15.6.12 300
15.1.12 300
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek2 710
   

Denní česko-anglický program s českou a anglickou maturitou - základní, bez volitelných předmětů

Typ platbySplatnost 
roční15.6.55 530
pololetní15.6.30 850
15.1.30 850
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek,
první splátka vyšší
14 900
5 890
   

Denní česko-anglický program s českou a anglickou maturitou - rozšířené s volitelnými předměty navíc

Typ platbySplatnost 
roční15.6.73 530
pololetní15.6.40 850
15.1.40 850
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek,
první splátka vyšší
14 900
8 330
   
Higher National Diploma (HND)

Typ platbySplatnost 
roční15.6.68 760
pololetí15.6.38 200
15.1.38 200
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek,
první splátka vyšší
18 500
7 290
Obor: Information services in business (základní cena)
 
Typ platbySplatnost 
roční15.6.86 000
pololetí15.6.48 000
15.1.48 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek10 560
   

Obor: Information services in business (rozšířená cena)

Typ platbySplatnost 
roční15.6.130 000
pololetí15.6.74 000
15.1.74 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek16 280

neomezený počet volitelných předmětů, garantovaná účast na stážích, neomezené individuální konzultace

   
Anglický a německý jazyk s rodilým mluvčím pro dospělé

 Splatnost 
 15.9.3 900
 15.1.3 900
   
Přípravný kurz k příjímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

 říjen - duben3 900
   
Kurzy cizích jazyků (ANJ, ITJ, NJ, SPJ) pro žáky ZŠ od 8. do 9. ročníku
 roční platba3 900
   
Kurzy cizích jazyků (ANJ, ITJ, NJ, SPJ) pro žáky ZŠ od 6. do 7. ročníku

 pololetí3 900
   
Kombinace kurzů anglického jazyka a přípravného kurz

 jednotná cena 7 900
   
Individuální hodina600
Individuální hodina s rodilým mluvčím700

Cena školného nezahrnuje případné další poplatky.

Pro platby školného:
Účet školy: 51-1740440217/0100
Var. symbol: rodné číslo žáka nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte příjmení žáka/žákyně

Pro platby obědů/kavárny:
Účet kavárny: 115-6841850277/0100
Var. symbol: rodné číslo žáka nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte příjmení žáka/žákyně

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.