Školné

Aktuální ceny školného

pro školní rok 2019/2020

 

Denní studium

Typ platbySplatnostCena v Kč
roční15.6.28 800
pololetní15.6.16 000
15.1.16 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek3 520
   
Dálkové studium

Typ platbySplatnost 
roční15.6.22 000
pololetní15.6.12 300
15.1.11 900
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek2 710
   

Denní česko-anglický program s českou a anglickou maturitou - základní (bez volitelných předmětů)

Typ platbySplatnost 
roční15.6.55 530
pololetní15.6.30 850
15.1.30 850
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek,
první splátka vyšší
14 900
5 890
   

Denní česko-anglický program s českou a anglickou maturitou - rozšířené (s volitelnými předměty)

Typ platbySplatnost 
roční15.6.73 530
pololetní15.6.40 850
15.1.40 850
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek,
první splátka vyšší
14 900
5 910
   
Higher National Diploma (HND)

Typ platbySplatnost 
roční15.6.68 740
pololetí15.6.38 200
15.1.38 200
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 10 splátek,
první splátka vyšší
18 500
7 290
   
Anglický jazyk s rodilou mluvčí pro dospělé

 Splatnost 
 15.9.3 900
 15.1.3 900
   
Přípravný kurz k příjímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

 říjen - duben4 500
   
Kurzy cizích jazyků (ANJ, ITJ, NJ, SPJ) pro žáky ZŠ od 7. do 9. ročníku

 pololetí3 900
   
Kombinace kurzů anglického jazyka a přípravného kurz

 jednotná cena 7 900
   
Individuální hodina600
Individuální hodina s rodilým mluvčím700

Cena školného nezahrnuje případné další poplatky.

Pro platby školného:
Účet školy: 51-1740440217/0100
Var. symbol: rodné číslo studenta nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte přijímení studenta/studentky

Pro platby obědů/kavárny:
Účet kavárny: 115-6841850277/0100
Var. symbol: rodné číslo studenta nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte přijímení studenta/studentky

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.