Čeština pro cizince

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka potřebnými pro běžné dorozumění při práci nebo studiu v ČR a se svým okolím v běžných denních situacích. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé. Kurzy češtiny pro cizince pořádá Obchodní akademie Praha s. r. o.

Typy kurzů:

 • Letní nebo podzimní intenzivní kurz s výukou ve všedních dnech (pondělí až pátek 4 - 6 vyuč. hod./den, na výběr dopolední nebo odpolední výuka), cena 18.000,- Kč/kurz, celkem 180 vyuč. hodin/kurz (tj. 100,- Kč/vyuč. hodinu)

 • Tříměsíční kurz českého jazyka pro cizince vedených na Úřadu práce s výukou ve všedních dnech (pondělí až pátek 4 - 5 vyuč. hod./den), cena 18.000,- Kč/kurz, celkem 240 vyuč. hodin/kurz (tj. 75,- Kč/vyuč. hodinu)

 • Pololetní kurz (únor - červen nebo září - leden, 5 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den, cena 30.800,- Kč, celkem 440 vyuč. hodin/kurz (tj. 70,- Kč/vyuč. hodinu), dopolední od 9.00 hod. nebo odpolední od 17.00 hod.

 • Roční kurz (září - červen, 10 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den, cena 46.800,- Kč, celkem 720 vyuč. hodin/kurz (tj. 65,- Kč/vyuč. hodinu)

 • Roční přípravný kurz ke studiu na českých školách - výuka ČJ + 2 profilové předměty (září - červen, 10 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den + od února 2 profilové předměty, cena 54.000,- Kč, celkem 720 vyuč. hodin/kurz + 2 profilové předměty dle zájmu studentů (tj. 65,- Kč/vyuč. hodinu)

 • KURZY PRO ÚŘAD PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA TRH PRÁCE (OP Zaměstnanost):  výuka je zaměřena na trh práce, cena: 18.000,- Kč, zdarma pro zájemce přes ÚP. Výuka ve všedních dnech 4 - 7 vyuč. hodin/den. Maximální doba kurzu 60 pracovních dní, 300 vyuč. hodin

 • Individuální výuka v termínech a rozsahu dle potřeb klienta, cena 400,- Kč/vyuč. hodinu

 • E-learningový kurz pro začátečníky (A1, A2), cena 4.000,- Kč/kurz. Zahájení kurzu není vázáno na pevný termín - můžete jej objednat kdykoliv. Délka kurzu je závislá na zvolené intenzitě studia. Kurz je vhodný i pro žadatele o vízum, kteří zatím nemohou nastoupit k prezenčnímu studiu, ale potřebují zahájit aktivní výuku češtiny.

 • Přípravný kurz ke zkouškám z českého jazyka pro trvalý pobyt. Výuka ve všední dny 3- 4 vyč.hodin/den, cena 5.500,-Kč. Celkem 40 vyučovacích hodin. Cena za zkoušku 5.000,-Kč.

 • Intenzivní kurz ke zkouškám z českého jazyka pro trvalý pobyt. Výuka ve všední dny 4 - 5 vyuč.hodin/den, cena 18.000,-Kč. Celkem 180 vyučovacích hodin. Cena za zkoušku 5.000,-Kč

 • KONVERZACE - Flexibilní odpolední kurz 8 týdnů za jedno kurzovné můžete přijít kterýkoliv den v týdnu - klidně i opakovaně na stejnou lekci ! Kurz se přizpůsobí Vašim časovým možnostem.  Výuka probíhá pondělí až čtvrtek od 17.30 hod. po dobu 8 týdnů 

 • KURZY SKYPE - konverzace nebo gramatika. Můžete si sami zvolit termín lekcí jednou nebo víckrát týdně. Kurz je vhodný i pro žadatele o vízum, kteří zatím nemohou nastoupit k prezenčnímu studiu, ale potřebují zahájit aktivní výuku češtiny.

Základní osnovy kurzu:

 • Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.

 • Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.

 • Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.

 • Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)

 • Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.

Zakončení kurzu:

 • písemným testem a ústní zkouškou

Termín konání kurzuČas výukyTyp kurzuCena

 

Letní intenzivní kurz 2020

1.7. - 28.8.2020

 

po - páprezenční18.000,-Kč

 

Pololetní kurzy

16.9.2019 - 31.1.2020
5.2. - 26.6.2020

 

po - páprezenční30.800,-Kč

 

Roční kurz 

16.9.2019 - 26.6.2020
14.9.2020 - 30.6.2021

 

po - pá prezenční46.800,-Kč

 

Roční přípravný kurz ke studiu na českých školách

16.9.2018 - 28.6.2020
14.9.2020 - 30.6.2021

 

po - pá 

prezenční (ČJ, 2 profilové předměty)

58.800,-Kč

 

Pololetní přípravný kurz ke studiu na českých školách

16.9.2019 - 31.1.2020
5.2. - 26.6.2020

 

po - pá

prezenční (ČJ, 2 profilové předměty)

35.000,-Kč

 

Individuální kurz


dle potřeb studenta

prezenční dle domluvy

 

 

Přípravný kurz ke zkouškám pro trvalý pobyt (vstupní úroveň B2)

24.10. - 5.11.2019

18.11. - 27.11.2019

6.1. - 15.1.2020

17.2. - 26.2.2020

 

po - pá

prezenční

5.500,-KČ

bez poplatku za zkoušku

 

Intenzivní kurz ke zkouškám pro trvalý pobyt (vstupní úroveň A2)

16.9. - 11.12.2019

8.1. - 30.3.2020

6.4. - 30.6.2020

 

po - pá 

prezenční

18.000,-Kč

bez poplatku za zkoušku

 

ČJ pro cizince se zaměřením na trh práce pořádaný Obchodní akademií Praha s. r. o.

16.9. - 11.12.2019 (dopolední od 9.00 hodin)

24.10.2019 - 31.1.2020 (odpolední od 13.00 hodin)

8.1.2020 - 30.3.2020 (dopolední od 9.00 hodin)

6.4. - 30.6.2020 (dopolední od 9.00 hodin)

 

po - pá

5-7 vyuč.hod./den

prezenční

18.000,- Kč

nebo zdarma přes ÚP

Čeština pro cizince přes skype - konverzace

dle domluvy

skype kurz 

2.600,- Kč

Čeština pro cizince přes skype - gramatika a konverzace

dle domluvy

skype kurz

3.400,- Kč

E-learning

dle potřeby

e-learning

 

4.000,- /kurz/rok

 

 

Jarní intenzivní kurz 2020
6.4. - 30.6.2020

 

pondělí až pátek

prezenční

18.000,- Kč

Skupinové kurzy otevíráme v počtu 8 -  12 osob/skupinu.

Do prezenčních kurzů se můžete přihlásit odesláním formuláře níže "Přihlášení ke kurzu" nebo zasláním vyplněné přihlášky.

Do e-learningového kurzu se přihlásíte odesláním formuláře "Přihlášení ke kurzu", do poznámky uveďte e-kurz. Budeme Vás obratem kontaktovat pro domluvu ohledně Vašich potřeb intenzity kurzu.

Všechny typy kurzů lze objednat také zasláním e-mailu na: oi@oapraha.cz.

Informace k zajištění pobytu v ČR (vízová povinnost, ubytování a další studentský servis ...)

Pro zájemce o zajištění full servisu nás prosím kontaktujte na: oi@oapraha.cz nebo na tel. čísle: 732 187 284

Zpět na jazykové kurzy

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.