Čeština pro cizince

Poslední den se studenty z 3měsíčního kurzu do 30.6.2022. Přejeme našim skvělým studentům krásné léto!

Čeština pro cizince

 

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka potřebnými pro dorozumění při práci nebo studiu v ČR a se svým okolím, tedy nejen v běžných denních situacích. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé.

Kurzy češtiny pro cizince pořádá Obchodní akademie Praha s. r. o. na pobočce Obchodního instutu v Praze 5 - Smíchov (u metra Anděl) nebo na Praze 9 - Satalice. Pokud není u termínu kurzu uvedeno, kurz se koná na Praze 5 - Smíchov.

 

Termín konání kurzuČas výukyTyp kurzuCena

Roční intenzivní kurz a Roční přípravný kurz ke studiu na českých školách

prezenční nebo on-line

22.9.2022 - 30.6.2023  (původní termín byl od 20.9.)

22.2.2023 - 18.12.2023

 

11.9.2023 - 28.6.2024

po - pá 

prezenční dopolední 9.00 - 12.10/13.00

on-line odpolední 17.00 - 19.30/20.15 

46.800,-Kč

Pololetní kurz - prezenční nebo on-line

22.9.2022 - 27.1.2023 

22.2. 2023 - 21.7.2023

 

po - pá

prezenční

nebo on-line

30.800,-Kč

Přípravný kurz ke zkouškám pro trvalý pobyt (vstupní úroveň B1)

skupinový nebo individuální - dle zájmu

po - pá

4 vyuč. hod.

prezenční

2.600,-Kč/skupinový

bez poplatku za zkoušku

Intenzivní kurz ke zkouškám pro trvalý pobyt (vstupní úroveň A2)

skupinový nebo individuální dle zájmu

po - pá 

4 vyuč. hod.

prezenční

4.500,-Kč/skupinový

bez poplatku za zkoušku

Čeština pro cizince přes skype - konverzace, gramatika

Kurzy on-line v kombinaci s e-learningem

dle domluvy

skype  

skype + e-learning

cena dle počtu hodin/kurz

E-learning (A1, A2, B1, B2)

dle potřeby

e-learning

 

 

Individuální kurzy (prezenční nebo on-line)

Individuální kurzy (prezenční) v kombinaci s e-learningem

dle potřeby

prezenční

dle počtu lekcí

             
Český jazyk pro cizince - zdarma přes ÚP nebo jako samoplátce

3měsíční intenzivní kurz

Český jazyk pro cizince - pro začátečníky (A0 → A2+); pro pokročilé (A2+ → B1)

3.1. - 31.3. 2023pondělí až pátek

4-7 vyuč. hodin/den

prezenční nebo online
18 000 Kč
3.4. - 3.7. 2023
14denní kurz (60 hod.): Český jazyk jako cizí jazyk - Modul M1 (A0 → A1)
29.5. - 9.6. 2023pondělí až pátek

6-7 vyuč. hodin/den

prezenční nebo online
5 700 Kč
6týdenní navazující kurz na M1 (120 hod.): Český jazyk jako cizí jazyk - Modul M2 (A1 → A2)
- podmínkou je absolvování kurzu M1 nebo vstupní zkouška M1 (cena za zkoušku: 300 Kč)
27.2. - 11.4. 2023pondělí až pátek

6-7 vyuč. hodin/den

prezenční nebo online
11 900 Kč

Skupinové kurzy otevíráme v počtu 8 -  12 osob/skupinu.

Do prezenčních kurzů se můžete přihlásit odesláním formuláře níže "Přihlášení ke kurzu" nebo zasláním vyplněné přihlášky.

Do e-learningového kurzu se přihlásíte odesláním formuláře "Přihlášení ke kurzu", do poznámky uveďte e-kurz. Budeme Vás obratem kontaktovat pro domluvu ohledně Vašich potřeb intenzity kurzu.

Všechny typy kurzů lze objednat také zasláním e-mailu na: oi@oapraha.cz.

Informace k zajištění pobytu v ČR (vízová povinnost, ubytování a další studentský servis ...)

Pro zájemce o zajištění full servisu nás prosím kontaktujte na: oi@oapraha.cz nebo na tel. čísle: +420 739 436 668

Typy kurzů: všechny kurzy nabízíme prezenční, distanční nebo kombinovanou formu studia. Dopolední, odpolední nebo víkendové časy vyučování. 

 • Roční intenzivní kurz (září - červen, 10 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den, cena 46.800,- Kč, 20 - 25 vyuč. hodin/týden. Výstupní jazyková úroveň B1 - B2.

 • Roční přípravný kurz ke studiu na českých školách - (září - červen, 10 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den, cena 46.800,- Kč, 20 - 25 vyuč. hodin/týden. Možnost rozšíření studia o 2 profilové předměty. Výstupní jazyková úroveň: B1 - B2.

 • Pololetní kurz (únor - červen nebo září - leden, 5 měsíců) s výukou ve všedních dnech 4 - 5 vyuč. hodin/den, cena 30.800,- Kč, 20 - 25 vyuč. hodin/týden. dopolední od 9.00 hod. nebo odpolední od 17.00 hod. Výstupní jazyková úroveň: A2, B1 nebo B2 (dle vstupních znalostí)

 • Tříměsíční kurz českého jazyka pro cizince  - výuka ve všedních dnech (pondělí až pátek 4 - 6 vyuč. hod./den), celkem 240 vyuč. hodin/kurz.

 • Akreditované rekvalifikační kurzy dle osnov MŠMT Český jazyk pro cizince a přípravný kurz ke zkouškám pro trvalý pobyt:

           - pro začátečníky (A0): výstupní úroveň A1 (60 vyuč. hod.), A2 (120 vyuč. hod.), A1 + A2 (200 vyuč. hodin), A2+ (240 vyuč. hod.)

           - pro lepší začátečníky (A1): výstupní úroveň A2 (120 vyuč. hodin)

           - A0 - A2 rozšířené o výuku školní gramatiky - 3 měsíční kurz, pondělí až pátek každý den od 9.00 do 12.10/15.00 hodin

 • Letní intenzivní kurz (červenec a srpen) s výukou ve všedních dnech (pondělí až pátek 4 - 5 vyuč. hod./den).

 • KURZY PRO ÚŘAD PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA TRH PRÁCE v rámci projektu VDTP II - zdarma pro zájemce přes ÚP. Výuka ve všedních dnech 4-6  vyuč. hodin/den. Pro bližší informace nás kontaktujte: oi@oapraha.cz

 • Individuální výuka v termínech a rozsahu dle potřeb klienta, cena 600,- Kč/vyuč. hodinu

 • E-learningový kurz pro začátečníky (A1, A2), cena 4.000,- Kč/kurz. Zahájení kurzu není vázáno na pevný termín - můžete jej objednat kdykoliv. Délka kurzu je závislá na zvolené intenzitě studia. Kurz je vhodný i pro žadatele o vízum, kteří zatím nemohou nastoupit k prezenčnímu studiu, ale potřebují zahájit aktivní výuku češtiny.

 • Přípravný kurz ke zkouškám z českého jazyka pro trvalý pobyt. Výuka ve všední dny 3- 4 vyč.hodin/den, cena 5.500,-Kč. Celkem 40 vyučovacích hodin. Cena za zkoušku 5.000,-Kč.

 • Intenzivní kurz ke zkouškám z českého jazyka pro trvalý pobyt. Výuka ve všední dny 4 - 5 vyuč.hodin/den, cena 18.000,-Kč. Celkem 180 vyučovacích hodin. Cena za zkoušku 5.000,-Kč

 • KONVERZACE - Flexibilní odpolední kurz 8 týdnů  - za jedno kurzovné můžete přijít kterýkoliv den v týdnu - klidně i opakovaně na stejnou lekci ! Kurz se přizpůsobí Vašim časovým možnostem.  Výuka probíhá pondělí až čtvrtek od 17.30 hod. po dobu 8 týdnů 

 • KURZY SKYPE - konverzace nebo gramatika. Můžete si sami zvolit termín lekcí jednou nebo víckrát týdně. Kurz je vhodný i pro žadatele o vízum, kteří zatím nemohou nastoupit k prezenčnímu studiu, ale potřebují zahájit aktivní výuku češtiny.

Základní osnovy kurzu:

 • Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.

 • Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.

 • Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.

 • Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)

 • Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.

Zakončení kurzu:  písemným testem a ústní zkouškou

Zpět na jazykové kurzy

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.