Výzva 49 OAP

VÝZVA 49 OAP

 

Pro zkvalitnění výuky jsme se zapojili do projektu zaměřeného na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem spolufinancovaného Evropskou unií.

 

Projekt

VÝZVA 49 OAP

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001529 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.