Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

Naučíme vás, jak být odborníkem v účetnictví!

Rekvalifikační kurz účetnictví (s využitím výpočetní techniky) je určen všem, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce. Může ho absolvovat jak začátečník, který se naučí orientovat v účetnictví a pochopí souvstažnost mezi jednotlivými jevy v účetnictví, tak i pokročilý, který se zdokonalí nebo zopakuje komplexní problematiku účetnictví. Vstupním předpokladem k zařazení do kurzu je min.SŠ vzdělání  (nutno doložit) a základní znalost obsluhy PC.  Do kurzu je zahrnuto velké množství praktických příkladů.

 

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Přihlášku zašlete na oi@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu.

Cíl rekvalifikačního kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

 • vytvoření systému vědomostí, dovedností a návyků v oblasti získávání, zpracování a hodnocení ekonomických informací prostřednictvím finančního a manažerského účetnictví

 • konkretizace poznatků o ekonomických informací a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky

 • schopnost využít získaných informací pro finanční řízení podniku

 • konkretizace a aplikace poznatků o ekonomických jevech ve vazbě na podnikový daňový systém

Absolvent rekvalifikačního kurzu se orientuje v oblasti českých účetních norem, daňových zákonech, zákonu o účetnictví, obchodním a občanském zákoníku. Je schopen zahájit samostatnou činnost účetního. Umí sestavit rozvahu, určení stran aktiv a pasiv, druhů účtů a jejich třídění, výkaz zisku a ztrát, ovládá účtování zásob, pohledávek a závazků z obchodního styku, umí účtovat stálá aktiva, na finančních a kapitálových účtech, mzdy, daně, finanční majetek, vést pokladnu, účetní knihy. Ovládá účtování nákladů a zpracuje účetní závěrku/uzávěrku.

Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví. Absolvent umí pracovat s účetním programem Pohoda (po domluvě možná výuka jiných účetních programů) od zavedení firmy až po uzavření všech účetních případů. Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení. Důraz je kladen na vedení budoucích účetních k soběstačnosti v rámci své budoucí profese (aktualizace potřebných zákonů, formulářů, umí komunikovat s úřady.

Organizace kurzu účetnictví

Skupinové kurzy obsazujeme od 6 do 8 osob/skupinu (dopolední kurzy do max. 10 osob/skupinu). Kurzy vedou lektoři se zkušenostmi s výukou dospělých a současně s praxí v oboru.

Kurz je možné absolvovat za účelem získání rekvalifikace (povinné závěrečné zkoušky, výstupní doklad: platné rekvalifikační osvědčení) nebo jako běžný vzdělávací kurz (bez povinnosti skládat závěrečné zkoušky, výstupním dokladem je osvědčení o absolvování kurzu).

Obsah rekvalifikačního kurzu

 • úvod do účetnictví

 • základy účetnictví

 • účtování zásob

 • zúčtovací vztahy

 • účtování stálých aktiv

 • účtování na finančních účtech

 • účtování na kapitálových účtech

 • náklady a výnosy

 • účetní závěrka – hospodářský výsledek a jeho dělení

 • vedení účetnictví s využitím PC

 • manažerské účetnictví

 • výpočetní technika v účetnictví

 • právní aspekty v účetnictví

Termíny výuky:

Začátek kurzuKonec kurzuČas výuky (bez přestávek)Dny výuky

9.1.2018

9.2.2018

9:00 - 12:00/15:30

pondělí až pátek

9.1.2018

9.3.2018

17:00 - 19.15/20.30

úterý a čtvrtek

12.2.2018

12.3.2018

9:00 - 12:00/15:30

pondělí až pátek

12.2.2018

12.4.2018

17:00 - 19:15/20:30

úterý a čtvrtek

17.2.2018

19.5.2018

sobota 9:00 - 12:00/15:30

a neděle 9:00 - 12:00

14.3.2018

13.4.2018

9:00 - 12:00/15:30

pondělí až pátek

14.3.2018

16.5.2018

17:00 - 19.15/20.30

pondělí a středa

17.3.2018

23.6.2018

sobota 9:00 - 12:00/15:00

a neděle 9:00 - 12:00

Cena kurzu: 11.960,-Kč/osoba

Možnost domluvy termínů dle potřeby, individuální a firemní kurzy na tel.: 732 187 284, 251 562 286, e-mail: oi@oapraha.cz


Mohly by Vás zajímat také tyto rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2017 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.