Rekvalifikační a vzdělávací kurzy Praha

Co je to rekvalifikační kurz?

Rekvalifikační kurzy jsou vzdělávací kurzy, po jejichž absolvování je možné získat novou kvalifikaci, a tím i šanci na získání nového zaměstnání a lepší uplatnění na trhu práce. Rekvalifikační kurzy mohou pořádat pouze ty vzdělávací instituce, které mají příslušné akreditace MŠMT ČR či MPSV ČR.

V rámci výuky získají posluchači nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti potřebné pro výkon dané činnosti. Po složení závěrečných zkoušek pak získají osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení má neomezenou platnost a platí jak na území celé ČR, tak i v řadě okolních států.

Kurzů se vedle začátečníků účastní i zaměstnanci, které za účelem rozšíření kvalifikace či za účelem přípravy na změnu profese vyslal zaměstnavatel, nebo třeba rodiče před návratem do zaměstnání po mateřské (příp. rodičovské) dovolené.

Rekvalifikační kurz hrazený Úřadem práce

Pokud jste evidováni na Úřadu práce, můžete absolvovat vámi zvolený kurz zcela ZDARMA. Podmínkou pro schválení kurzu uchazeče je jeho akreditace.

Zájemci o účast v rekvalifikačních kurzech hrazených ÚP najdou bližší informace zde.

Rekvalifikační kurzy OA Praha

Rekvalifikační kurzy Praha

Komu jsou naše kurzy určeny?

Nabízíme kurzy, školení a rekvalifikační kurzy v atraktivních oborech těm, kteří si chtějí rozšířit či aktualizovat své znalosti, neváhají poznat nové obory, ve kterých by mohli nalézt své uplatnění a vylepšit tak svůj profesní život, a v neposlední řadě těm, kteří se chtějí přizpůsobit aktuální poptávce na trhu práce.

Kurzy jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak pro firmy na klíč. Otevíráme kurzy skupinové i individuální.

Kurzy pro veřejnost

Skupinové kurzy pro veřejnost otevíráme v počtu 6-10 osob/kurz. Kvalitu výuky zajišťují zkušení lektoři a přednášející a malé skupiny posluchačů. Posluchačům, kteří nemají možnost účastnit se pravidelných termínů výuky, nabízíme možnost individuální výuky.

Kurzy pořádáme na místech, která jsou pohodlně dostupná městskou hromadnou dopravou i autem.

Firemní kurzy

Firemní kurzy na objednávku pořádáme v termínech dle potřeb objednatele v našich výukových prostorách nebo v místě objednatele. Kapacita těchto kurzů se odvíjí od specifických potřeb klienta a je výsledkem vzájemné domluvy.

Potřebujete-li individuální a firemní kurzy přizpůsobit vlastním časovým možnostem, kontaktujte nás e-mailem na oi@oapraha.cz.

Nabízíme také odborná školení a testování ECDL.

Nabídka kurzů OA Praha

Nabízené rekvalifikační, kvalifikační a vzdělávací kurzy jsou vyučovány v Praze nebo v místě objednatele. Specializujeme se v oborech účetnictví, ekonomie, personalistika, management se zaměřením na marketing nebo logistiku, PC, Asistent pedagoga a další.

Stačí si vybrat kurz a zaslat přihlášku na oi@oapraha.cz nebo vyplnit on-line formulář níže. Termíny zahájení skupinových kurzů jsou uvedeny u jednotlivých kurzů.

Kurz
Skupinový kurz
Individuální přednášky
vyuč. hod.

Management efektivně - Manažer

50 výuka, přednášky
70 projektově - praktická část

20 přednášky

  

MANAGEMENT se zaměřením na marketing

 

60 přednášky
60 praktická část

20 přednášky

  

Management se zaměřením na logistiku

 

55 přednášky
65 praktická část

25 přednášky

Compliance Management System

10 přednášky a kazuistika
10 projektově-praktická část

5 přednášky a kazuistika
10 projektově-praktická část

  

Ekonom práce

 

40 přednášky
60 cvičení

20 přednášky

 

Pracovník mezinárodního obchodu 

 

55 přednášky 
75 cvičení

25 přednášky

 

Personalista včetně kvalifikační zkoušky

kód NSK 62-007-N

 

80 přednášky
40 řízená praxe 

20 přednášky  

 

Specialista rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

kód NSK 62-014-R

 

30 přednášky 
20 cvičení

10 přednášky

 

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců

kód NSK 62-013-R

 

30 přednášky 
20 cvičení

10 přednášky

 

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

kód NSK 62-012-R

 

30 přednášky 
20 cvičení

10 přednášky

 

Asistent-ka/sekretář-ka včetně kvalifikační zkoušky

kód NSK 62-008-M

 

 

50 přednášky, 30 cvičení

40 řízená praxe

 

18 přednášky

 

Účetnictvi (s využitím výpočetní techniky)

 

60 přednášky 
80 cvičení

20 přednášky

 

Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

 

60 přednášky 
60 cvičení

20 přednášky

 

Daňová evidence 

 

20 výuka, přednášky 
20 cvičení

5 přednášky

 

Asistent pedagoga (DVPP)

 

120 (80 + 40 praxe)

 xxx

 

Základy obsluhy osobního počítače

 

30 výuka
50 cvičení

15 výuka 

 

Tvorba www stránek

 

35 výuka
45 cvičení

15 výuka 

 

Základy podnikání 

 

60 výuka     
60 cvičení

20 výuka

 

Start up Akademie pro podnikatele a manažery

 

 

dle obsahu studia

 

 

Obchodní referent/-ka - kurz s navazující pracovní praxí

 

85 výuka + 55  cvičení       
100 praxe

25 výuka
100 praxe

 

Pracovník v administrativě s výukou psaní hmatovou metodou

Písemná a elektronická komunikace

 

20 výuka
60 cvičení

10 výuka + cvičení

A jak to na našich kurzech vypadá? Přečtěte si, co o nás napsali na HR News - reportáž z rekvalifikačního kurzu, seznamte se s lektory i spontánním hodnocením samotných účastníků kurzu.

Akreditace MŠMT ČR, obory v NSK, získání kvalifikace

Rekvalifikační kurzy Praha

Akreditace kurzů

Rekvalifikační kurzy jsou akreditované MŠMT ČR, zakončené závěrečnými zkouškami a výstupním dokladem je platné rekvalifikační osvědčení.  

Obor zařazen v NSK (Národní soustavě kvalifikací)

V souvislosti s postupným zařazováním profesních oborů do Národní kvalifikační soustavy (NSK), jsou u již zařazených oborů rekvalifikační zkoušky nahrazeny zkouškami kvalifikačními u autorizované osoby. Držitelem autorizace pro vyznačené profese je samozřejmě i náš Obchodní institut.

Kvalifikační zkoušky jsou pro získání kvalifikace u těchto oborů nezbytné. Ceny kurzů tyto zkoušky již zahrnují. Zájemci o složení kvalifikační zkoušky bez kurzu hradí za zkoušku cenu 5.000 Kč. Kvalifikační zkoušky probíhají v Obchodním institutu.  

Absolvování kurzu jako běžného vzdělávacího kurzu

Všech uvedených kurzů se můžete účastnit také jako běžného vzdělávacího kurzu, tj. bez povinnosti skládat závěrečné zkoušky. Zvolit si můžete skupinovou i individuální formu výuky, při které dochází k přizpůsobení osnov individuálním potřebám posluchače. Výstupním dokladem je v tomto případě osvědčení Obchodního institutu o absolvování kurzu.

  • Rádi byste k rekvalifikačnímu kurzu, za účelem lepšího uplatnění na trhu práce, přidali ještě kurz jazykový? Díky nabídce jazykových kurzů pro dospělé můžete i ten absolvovat u nás!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.