DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB a NOVINKY PRO NOVÝ ROK aneb DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ KROK ZA KROKEM

Přednášející: účetní a daňový specialista, lektorská a přednášková činnost

Obsah semináře

1. Úvod semináře – přiblížení dané problematiky
2) Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (rezidenti, nerezidenti)
3) Předmět daně z příjmů fyzických osob a osvobození od daně
4) Základ daně a daňová ztráta
5) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
6) Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
7) Daň stanovená paušální částkou, základy daňové evidence
8) Příjmy z kapitálového majetku
9) Příjmy z pronájmu
10) Ostatní příjmy
11) Nezdanitelná část základu daně
12) Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
13) Sociální a zdravotní pojištění fyzických osob
14) Odpisy hmotného a nehmotného majetku
15) Dotazy, diskuse, závěr semináře

Pro koho je seminář určen

Kurz je koncipován jako teoretický výklad problematiky daně z příjmů fyzických osob s vazbou na konkrétní příklady především pro začátečníky v této oblasti a provede je srozumitelně od úplných začátků až po samotné sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 včetně nástinu očekávaných změn pro zdaňovací období roku 2012. Součástí výkladu je oblast základů zdravotního a sociálního pojištění a základů daňového odpisování hmotného a nehmotného majetku. V průběhu celého semináře je poskytován prostor pro dotazy posluchačů a diskusi u konkrétních témat semináře.

Cena: skupinový kurz - min. 4.290,-Kč/osoba 

Místo konání: Ostrovského 36, Praha 5 – Smíchov (u metra Anděl)

Termíny konání:

26.10.2016 (9.00 -  14.00) 

Kapacita semináře: max. 6 osob

Pro registraci vyplňte přihlášku a zašlete na oi@oapraha.cz

PŘIHLÁŠKA

V případě platby v hotovosti a dalších případných dotazů se na nás obracejte na tel.č.: 251 562 286, 601 588 800 nebo e-mail: oi@oapraha.cz

 

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.