Mezinárodní anglická maturita

Získejte středoškolské vzdělání v angličtině!

Mezinárodní anglická maturita - obor Business/Podnikání nabízí vzdělání z ekonomických předmětů a prohloubení anglického jazyka formou denního i dálkového studia. Žáci získávají po absolvování studia mezinárodně platný certifikát, který je opravňuje k přijetí na zahraniční vysoké školy bez přijímacích zkoušek. Celá výuka není výukou teoretických znalostí, ale probíhá praktickou formou, tj. vypracováváním případových studií tzv. assignmentů.


Stáhněte si přihlášku

 

Stačí si vybrat formu vzdělání a zaslat přihlášku na info@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu. Přihlášky podávejte ve standardním temínu pro přihlášky na střední školy.

Specializace oboru

CZLC9 Business Pearson Btec International Level 3 Diploma (720)
Business s akreditací v anglické centrále EDEXCEL/Pearson v Londýně.

Druh specializace:
VA 745 National Diploma (původní forma, končí ve školním roce 2019/2020)
CZLC9 Business (nový platný od školního roku 2020/2021)

Pearson certifikát

Formy studia

 • Kombinované anglicko-české studium: 4leté studium českého oboru Obchodní akademie v kombinaci s anglickým Business, ukončené českou i anglickou mezinárodní maturitou, 4leté denní, 5leté dálkové  (2x měsíčně o sobotách)
 • Anglické studium Business s mezinárodní anglickou maturitou (CZLC9 Business Pearson BTEC), 4 leté denní (20 hodin týdně)/dálkové (2x měsíčně o sobotách) /distanční online 
 • Distanční studium: 3leté studium online studia na dálku s možností využití konzultací o sobotách

Hodnocení assignmentů

 • 1 = D (Distinction), 2 = M (Merit), 3 = P (Pass), 4 = R (Resubmission – neprospěl, projekt je třeba vypracovat znova)

Ukončení studia

 • Žáci získávají po absolvování studia mezinárodní anglickou maturitu, tj. certifikát anglické centrály Pearson v Londýně: National Diploma in Business (Level 3)
 • Žáci ukončí studium úspěšným splněním 9 odborných předmětů (tzv. assignmentů)
Po absolvování je možné navázat studiem na následujících školách

Vyučované předměty (assignmenty)

 • Unit 1: Exploring Busines
 • Unit 2: Research and Plan a Marketing Campaign
 • Unit 3: Business Finance
 • Unit 4: Managing an Event
 • Unit 7: Business Decision Making
 • Unit 8: Human Resources
 • Unit 14: Investigating Customer Service
 • Unit 15: Investigating Retail Business
 • Unit 16: Visual Merchandising
 • Unit 17: Digital Marketing
 • Unit 18: Creative Promotion
 • Unit 19: Pitching for a New Business
 • Unit 31: Effective Project Management

Podmínky přijetí a přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí je podání přihlášky a doložení předcházejícího studia angličtiny (vysvědčením nebo přijímacím pohovorem).

Školné

V ceně studia je zahrnuto:
 • výuka
 • elektornické studijní materiály
 • konzultace vyučujících
 • měsíční stáž v Anglii či Irsku nebo týdenní pobyt na partnerské škole (podle aktuální nabídky v daném školním roce)
 • přátelské prostředí, individuální přístup
Dále zajišťujeme:
 • možnost půlročního studia v Anglii, kde probíhá stejná výuka a žák nemusí přerušit stávající studium
 • navazující bakalářské studium
 • mezinárodní jazykové zkoušky

Stačí si vybrat formu vzdělání a zaslat přihlášku na info@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu. Přihlášky podávejte ve standardním termínu pro přihlášky na střední školy.

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.