Dny otevřených dveří: 6 věcí, na které se soustředit?

OA Praha studenti a učitelé na hromadném focení

Dny otevřených dveří patří k významným faktorům, jež vám dokážou pomoci s výběrem školy pro své dítě. Nabízejí totiž jedinečnou příležitost, jak se setkat s jejími studenty, učiteli a mnohdy i s těmi nejvyššími, tedy řediteli či ředitelkami dané vzdělávací instituce. 

Ač většina škol nabízí spoustu užitečných informací na svých webových stránkách, tomuto autentickému zážitku, kdy zažijete tu pravou atmosféru dané školy, se mohou jen zřídkakdy rovnat. Je však důležité, abyste se na dnech otevřených dveří nenechali jen pasivně unášet davem, ale abyste byli proaktivní a vytěžili ze své návštěvy maximum. A jak toho docílit, si povíme v následujících řádcích.

1. Všímejte si okolí a vnitřních prostor školy

 

Virtuální prohlídka školy  

 

Zajisté nechcete posílat své dítě někam, kde byste se museli bát o jeho bezpečnost či zdraví. Už při příchodu do školy se rozhlížejte, zda se v její blízkosti nepohybují „pochybné existence“ a jiná „podezřelá individua“. Co se samotné školní budovy týče, nemusí se jednat zrovna o nově zrekonstruovanou stavbu; důležité však je, aby bylo v jejím okolí čisto, tzn. aby se všude kolem neválely odpadky.

O něco důležitější už je samotný interiér školy, neboť právě tam bude vaše dítě trávit většinu času. Měl by být příjemný, modernějšího rázu a měl by disponovat veškerým potřebným vybavením, techniku nevyjímaje. Ať už chceme nebo ne, technické vybavení – a to především v předmětech souvisejících s informačními technologiemi – hraje v současném vzdělávacím systému důležitou roli, jelikož získané technické znalosti a dovednosti tvoří nezanedbatelnou součást budoucího kariérního rozvoje a růstu.

V neposlední řadě, v souvislosti s interiérem, zmíníme poněkud „delikátnější“ aspekt, a tím jsou toalety. Ty určitě neopomeňte – nakonec byste totiž mohli dojít ke zjištění, že původně zamýšlená důkladná prohlídka školy byla ve skutečnosti návštěvou Potěmkinových vesnic.

2. Jak se chovají zaměstnanci školy?

Vedle příjemného interiéru je nezbytný také příjemný a přívětivý personál. Už podle prvotního jednání s vámi poznáte, jaký asi bude jejich přístup ke studentům. Pokud vám zaměstnanci, konkrétně učitelé, i při této – řekněme propagační – události odsekávají a vaše otázky jsou jim spíše na obtíž, tak rychle nohy na ramena! Vždyť jsou to právě oni, kteří by měli být s vaším dítětem dennodenně v kontaktu. 

3. „Analyzujte“ přítomné studenty

Rozhodnutí, které nyní ohledně výběru školy činíte, bude mít platnost po několik dalších let. Jednou z věcí, která vás může utvrdit ve správnosti výběru, je pohled na současné, především starší, studenty. Neboť ti mohou být jakýmsi odrazem toho, k čemu bude spět i vaše dítě.

4. Věnujte pozornost proslovu ředitele či ředitelky školy

Součástí dnů otevřených dveří bývá proslov ředitele či ředitelky školy, z něhož je patrné, jakým směrem se škola z hlediska vzdělávání ubírá a jakých výsledků chce dosáhnout. Vedení školy by mělo rovněž reprezentovat celkovou kulturu a ducha školy. Je proto důležité, aby mluvčí osoba byla přátelská a aby se těšila na nové studenty, které může škola tím nejlepším způsobem formovat, a ne aby naopak působila dojmem, že přijetím vašeho dítěte vám spíše prokazuje laskavost.

Mária Václavíková - ředitelka OA Praha a Obchodního Institutu

5. Ptejte se, ptejte se a znovu se ptejte

… a to všech – přítomných studentů, učitelů a také vedení, je-li to možné.

Kde jinde byste zjistili, jak to v dané škole skutečně chodí, než od samotných studentů? Můžete se jich zeptat například na to, co se jim na škole líbí či co by naopak změnili; jaké vyučované předměty mají rádi; kolik času jim zabírá příprava na výuku; jak jsou spokojení se stravou ve školní jídelně, mimoškolními aktivitami atp. Názory jsou sice subjektivnějšího rázu, jistý vhled však získáte. Reference studentů na webových stránkách také nejsou k zahození, ale neumožňují dodatečné dotazy.

Studenti OA Praha

Poněkud objektivnější informace pak získáte od učitelů. Ptát se jich můžete například na to,

  • kolik studentů je vyučováno v jedné třídě: zde platí, že čím menší je jejich počet, tím lépe, neboť tak se lze věnovat každému individuálně;
  •  jak výuka probíhá: zda studenti pracují více samostatně či naopak ve skupinách;
  • jakou požadují od studentů domácí přípravu;
  • zda se někdy výuky cizích jazyků účastní i rodilí mluvčí;
  • jaké mimoškolní aktivity škola pořádá (ať už sportovní, jako jsou lyžařské, vodácké či cyklistické kurzy aj., či naopak kulturní akce jako třeba návštěvy divadel);

Zajímá-li vás, jaké všechny školní akce pořádáme, podívejte se do naší fotogalerie! Naši studenti taky vydávají vlastní časopis!

Přečtěte si také! Fotopříběh ze života stážistů v Birminghamu

 

 Vedení školy je ten nejrelevantnější zdroj, hledáte-li informace týkající se vize školy, jejich cílů a strategií k dosažení těchto cílů. Zeptat se můžete třeba na to, jakým způsobem se pracuje se studenty, jejichž výkon je pouze průměrný či podprůměrný, či na to, na co přesně škola studenty připravuje – tedy na profil absolventa.

Na konci dne budete mít zajisté také příležitost pobavit se s ostatními rodiči a sdílet s nimi své dojmy a poznatky. I tímto způsobem se leccos dovíte.

6. Komunikace školy směrem k rodičům

Zvláště důležitým aspektem, který jsme z hlediska jeho významu vyčlenili zvlášť a o kterém byste si měli zjistit informace, je způsob komunikace školy směrem k rodičům. Rodiče vždy potřebují ujištění, že se v případě potřeby (má-li jejich dítě například problémy s prospěchem) budou mít na koho obrátit.

Zapátrejte také po tom, jakým způsobem škola poskytuje informace týkající se různých školních i mimoškolních aktivit – zda rodičům zasílá e-maily (či specificky newslettery), nebo zda je třeba aktivní na sociálních sítích

Budete-li se řídit výše uvedenými tipy a radami, rozhodně nebudete mít pocit, že by vaše návštěva byla zbytečná. Dny otevřených dveří určitě nevynechávejte, neboť poskytují relativně snadný a nenákladný způsob sběru cenných a relevantních informací.

Přijďte se podívat na dny otevřených dveří třeba k nám!

Podívat se můžete i jak vypadají vzorové přihlášky na denní a dálkové studium.

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.