Intenzivní kurz PC

Word + Excel + PowerPoint + Internet

(tvorba dokumentů, tabulek a grafů, tabulkový kalkulátor, obrázky, tvorba prezentace, funkce pro zrychlení práce v Office, internet, elektronická komunikace ....)


Komu je kurz určen:

 • pro začátečníky
 • pro uživatele samouky (tato skupina často neumí efektivně využívat všechny funkce programu usnadňující práci s PC, které vedou jednak k časové úspoře a jednak k „profesionálnímu“ výsledku práce)
 • po ukončení získávají posluchači osvědčení o absolvování školení

Cílem školení je vybavit posluchače znalostmi potřebnými pro práci s výpočetní technikou na vyspělé úrovni. Po ukončení  je posluchač schopen pokročilé obsluhy PC, pokročilé tvorby a úpravy dokumentů v textových editorech, tabulek, výpočtů a grafů v textových i tabulkových kalkulátorech, vytvořit a zpracovat kvalitní prezentaci v Power Pointu,  obsluhovat e-mail, využívat hromadnou korespondenci, umí aktivně používat internet  a další dovednosti popsané v osnově školení.

Hlavní přínosy školení:

 • srozumitelně a uceleně vedená výuka vedoucí přímo ke stupni běžného uživatele (např. formátování dokumentu se posluchač učí od počátku komplexně se všemi jeho možnostmi – tím se stává daná problematika pro posluchače ucelená, srozumitelná a lehce osvojitelná). Pro zajištění skutečně kvalitní výuky je kurz obsazen max. 5 posluchači !!!
 • značná finanční úspora (posluchač hradí pouze jedno školení, které zahrnuje celkem 4 PC kurzy - WORD, Excel, Power Point, Internet.

Osnova školení:

Základní obsluha PC

 • seznámení se základními pojmy, jako hardware, software, programy a data, operační systém, aplikační program
 • základní činnosti ovládání PC, prostředí programu (zapnutí, vypnutí, přihlášení do  systému, myš, klávesnice, obecné principy ovládání, nástrojové panely, seznámení s typy pamětí, uložení programů a dat v PC, pojmy soubor, složka, cesta), plocha Windows a prvky na ploše, nabídka Start, koš, prvky oken programů a dialogových oken
 • správa souborů a složek, Průzkumník, kopírování, přesouvání, přejmenování a mazání objektů, sdílení složek mezi uživateli jednoho PC, sdílení v síti

MS WORD

 • Dokument a jeho struktura: vytvoření nového dokumentu, znak, slovo, věta, oddíl, hlavní dokument, vnořený dokument, zásady při tvorbě dokumentů
 • Práce s dokumentem a s textem dokumentu, úpravy dokumentu
 • velikost stránky, nastavení okrajů, pohyb v dokumentu
 •  úpravy textu: styly, vlastní styly, odrážky a číslované seznamy, hledání a nahrazení, automatické opravy, kontrola pravopisu, označování, kopírování, přesouvání, výběr bloku v dokumentu, schránka, rychlý přístup
 • tabulátory, odrážky, číslování, ohraničení, stínování, pravítko, pozadí, písmo, vzhled stránky
 • formátování a změna formátu
 • osnova, koncept
 • záhlaví a zápatí, možnosti, využití, úpravy
 • zobrazení dokumentu: použití různých druhů zobrazení
 • uložení dokumentu
 • nový dokument ze šablony a práce se šablonami
 • klávesové zkratky
 • vnořený dokument 
 • Tisk dokumentu
 • možnosti tisku
 • tisk dokumetnu do PDF a jeho uložení 

 

 • Zabezpečení dokumentu 
 • Obsah, rejstřík, poznámky, seznam, hypertextové odkazy, makra
 • obsah - vytvoření, vzhled, práce s obsahem
 • rejstřík
 • poznámky pod čarou a vysvětlivky
 • záložky
 • křížové odkazy
 • citace a bibliografie
 • seznam
 • hypertextové odkazy a uložení dokumentu ve formátu webových stránek
 • makra – význam, využití, práce s makry
 • Obrázky, tabulky, grafy, textové pole, formuláře
 • vložení obrázku
 • úpravy obrázku + umístění obrázku v dokumentu (obtékání obrázku textem ...)
 • klipart, tvary, SmartArt, Word Art
 • šipky, popisky, diagramy
 • vložení tabulky
 • návrh a úprava tabulky, ohraničení tabulky, vlastnosti tabulky, práce s řádky a sloupci, sloučení buněk, automatický formát tabulky ...
 • textové pole – funkce a práce s ním
 • vložení grafu, úpravy grafu
 • rovnice a vzorce
 • formuláře – vytvoření, využití, možnosti, ochrana a tisk 
 • Revize a komentáře
 • funkce, význam a využití
 • nastavení vyznačení změn
 • přijmutí a odmítnutí změn
 • komentáře
 • porovnání dokumentů
 • tisk dokumentu s revizemi
 • Hromadná korespondence
 • význam, využití
 • formulářový dopis v hromadné korespondenci
 • práce se zdrojem dat v hromadné korespondenci
 • obálky a štítky v hromadné korespondenci
 • katalog 
 • Elektronická pošta (e-mail)
 • seznámení, využití, vytvoření účtu, složky ....
 • odesílání, přijímání, úprava zpráv, tisk dat
 • použití kalendáře, kontaktů, úkolů, poznámek
 • práce ve skupině

MS EXCEL

 • seznámení, využití tabulkového kalkulátoru (obrazovka, sešit, listy ...)
 • panel nástrojů
 • používání nápovědy
 • vytvoření souboru, sešitu
 • Buňka, tabulka, sešit, listy, šablony, grafy, makra
 • buňka
 • tvorba tabulky
 • práce s daty – typy zadávaných dat, vkládání, výběr, úprava dat a třídění, kopírování, přesouvání buněk
 • formát buněk – zarovnání hodnot v buňkách, ohraničení, písma, nastavení zámku, podmíněné formátování
 • pojmenování buněk a oblastí
 • vzorce a funkce – vysvětlení principů tvorby vzorců, vytváření vzorců různými postupy, seznámení se s možnostmi využití předdefinovaných funkcí
 • rozkopírování čísla, řady
 • vlastní seznamy a práce s nimi
 • propojení listů a sešitů ve vzorcích
 • formát tabulky (ohraničení, sloučení, vložení řádků, sloupců, nastavení a ukotvení příček...)
 • absolutní a relevantní odkazy
 • filtrování záznamů (automatický a rozšířený filtr)
 • použití souhrnů
 • ověření dat
 • vytvoření a použití šablony
 • vkládání objektů
 • práce se šablonou
 • vytvoření a použití grafu, úpravy grafu
 • práce s tabulkami na více listech (hromadné vkládání, mazání, hromadné úpravy ...)
 • makra – tvorba , použití 
 • Práce se soubory
 • nastavení autora sešitu, organizace, uložení, uložení s náhledem, statistické údaje, obsah
 • nastavení vzhledu stránky
 • typy zobrazení
 • správa souborů
 • Tisk
 • náhled tisku, oblasti tisku, možnosti tisku 
 • Spolupráce s programem Word 

POWER POINT

 • Prostředí programu
 • spuštění a ukončení běhu programu
 • základní pojmy, obrazovka, práce se soubory
 • zásady při tvorbě prezentací
 • práce s průvodcem
 • Tvorba prezentace
 • založení vlastní prezentace
 • formátování - definice pojmů, formátování znaků, tabulátory, formátování textového pole
 • Kreslení
 • typy zobrazení určené ke kreslení
 • popis panelu nástrojů Kreslení
 • vkládání objektů
 • textové pole, automatické tvary
 • grafické objekty a jejich kreslení, vkládání textu do grafických objektů
 • grafické vlastnosti
 • zobrazení prezentace, změna vzhledu prezentace
 • kontrola stylu a překlepů
 • přechody snímků
 • časování prezentace, sbalení a rozbalení prezentace
 • příprava pro promítání
 • Tisk prezentace

INTERNET

 • Úvod, základní pojmy
 • jak internet pracuje
 • způsob a možnosti připojení k internetu
 • pravidla bezpečnosti práce s internetem
 • Používání, vyhledávání a možnosti internetu
 • internetové prohlížeče a jejich nastavení
 • internetové vyhledávače, vyhledávání informací, www stránky, tipy
 • využití služeb internetu
 • komerční služby internetu (nákupy, burzy.., videotéky internetové noviny...)
 • elektronická komunikace (e-mailové schránky, SMS, SKYPE, facebook,..)
 • sdílení souborů
 • stahování dat
 • prezentace firmy na internetu (možnosti) 

Termíny a cena intenzivního PC školení: 

Forma kurzu

Počet osob/kurz

Počet hodin/kurzCena/os./kurz
individuální (výuka probíhá v termínech dle domluvy14017.200,-
skupinový (výuka probíhá ve všední dny)4409.600,-
skupinový inzenzivní výuka probíhá o víkendech4409.900,-
firemní na objednávkudle potřeb firmy zhotovíme odpovídající osnovy kurzu a kalkulaci dle potřeb firmy se zahrnutím množstevních slev

Nejbližší termíny kurzů:

Skupinový s výukou ve všedních dnech:

 • denní  11.7. -  10.8.2016 (pondělí a středa 9.00 - 12.15 hod.)
 • odpolední  11.7. - 10.8.2016 (pondělí a středa 16.00 - 19.00 hod.)

 

Doporučené navazující kurzy: 
   Základy SEO, výdělek pomocí internetu a tvorba www stránek 

Rádi byste se objednali na školení? Máte další otázky?
Obraťte se na nás – tel.: 251 562 286, 732 187 284,   oi@oapraha.cz

 

Zpět na kurzy PC

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.