Rozřazovací test na kurzy angličtiny - pro mírně pokročilé
Test orientačně ukáže Vaše jazykové znalosti.
Přemýšlíš o něm ?
Do you think about him?
Are you thinking about him?
Are you think about him?
Do you thinking about him?

Pracuje (on) dnes dopoledne?
Is he working this morning?
Does he work this morning?
Does he works this morning?
Do he works this morning?

Nespal jsem dobře.
I did sleep well.
I were not slep well.
I were not sleeping well.
I didn´t sleep well.

Čekáš na Zuzanu?
Have you waiting for Susan?
Are you waiting for Susan?
Do you wait Susan?
Are you wait for Susan?

Jsem ve škole, že?
I am at school, am I not?
I am at school, aren´t I?
I am in school, yes?
I´am at school, am I?

Umí mu vysvětlit gramatiku.
He can to explain the grammar to him.
He can him explain the grammar.
He can explain the grammar to him.
He can explains the grammer to him.

Má rád tu práci?
Does he like the work?
Do he likes the work?
Does he likes the work?
Does he liking the work?

Chceš se naučit česky?
You want learn Czech?
You wants learning Czech?
Do you want to learn Czech?
Do you wants to learn Czech?

Jak vypadá?
How does she look?
What does she look like?
How does she looking?
What does she looks?

Kdo tě zná?
Who does you know?
Who is knowing you?
Who know you?
Who knows you?

Kdo tě nezná?
Who knows not you?
Who doesn´t know you?
Who isn´t knowing you?
Who doesn´t knowing you?

Musím o tom přemýšlet.
I need think about it.
I must think about it.
I must think of it.
I may think of it.

Je nějaké jídlo v ledničce?
Is some food in the regrigerator?
There is some food in the refrigerator?
Is there any food in the refrigerator?
Is there some food in the refrigerator?