Rozřazovací test na kurzy Němčina - mírně pokročilí
Test orientačně ukáže Vaše jazykové znalosti.
Syn mého přítele studuje hudbu
Der Sohn meines Freundes studierte Musik.
Der Sohn meinen Frenden studiert Musik.
Der Sohn meiner Freunde studiert Musik.
Der Sohn mein Freunde studiert Musik.

Jak se jmenují Vaše dcery?
Wie heißen Ihre Töchter?
Wie heißt Ihre Töchter?
Wie heißen euren Töchter?
Wie heißen eure Töchters?

(Ona) kupuje dětem hračky.
Sie kauft den Kindern das Spielzeug.
Sie kauft den Kindern Spielzeug.
Sie kauft das Spielzeug den Kindern.
Sie kauft den Kindern die Spielzeug.

Jak staří jsou ti studenti?
Wie alt sind die Studenten?
Wie alte sind die Studenten ?
Wie alt sind die Studente?
Wie alt sind Studenten?

Petr čeká na Bernda.
Peter wartet auf dem Bernd.
Peter wart auf Bernd.
Peter warte auf Bernd.
Peter wartet auf Bernd.

Ty časopisy jsou hezké.
Zeitschriften sind schöne.
Die Zeitschriften sind schön.
Die Zeitschrifte sind schön.
Die Zeitschrifte sind schöne.

Chtěl bych kilo a půl jablek.
Ich wünche drei Pfunden der Äpfel und zwei Kilo Kartoffel.
Ich will drei Pfunde Äpfel und zwei Kilos Kartoffeln.
Ich möchte drei Pfund Äpfel und zwei Kilo Kartoffeln.
Ich möchte drei Pfunde von Äpfel und zwei Kilo Kartoffle.

Chlapci si hrají před domem.
Die Jungen spielten vor dem Haus.
Die Jungen spielten vors Haus.
Die Junge spielt vor das Haus.
Die Jungen spielen vor dem Haus.

Musíš jít domů, neboť je už pozdě.
Du musst nach Hause gehen, denn es zu spät ist.
Du musst zu Hause gehen, denn es ist zu spät.
Du musstest nach Hause gehen, denn es ist zu spät.
Du musst nach Hause gehen, denn es ist zu spät.