Ukrajinština: Zajímavosti a fakta

Ukrajinština, na rozdíl třeba od angličtiny, není tolik rozšířeným jazykem, ale oplývá mnoha zajímavostmi, o které by byla škoda přijít! V následujících řádcích vám jich několik představíme.

Ukrajinština: Zajímavosti a fakta

#1 Jeden z dvaceti nejrozšířenějších jazyků na světě

Ukrajinština je jedním z dvaceti nejrozšířenějších jazyků na světě. Celkový počet ukrajinských mluvčích se odhaduje na cca. 45 milionů lidí.

#2 Ukrajinština za hranicemi Ukrajiny

Ukrajinština je nejen úředním jazykem Ukrajiny, ale hovoří se jí i v dalších částech světa, kde žijí ukrajinské komunity. V zahraničí, například v Rusku, Kanadě a USA ukrajinsky hovoří 10-15 milionů lidí. 

Ukrajinština - počet mluvčích

#3 Původ ukrajinštiny

Ukrajinština patří mezi slovanské jazyky, konkrétně do rodiny jazyků indoevropských. Možná jste žili v domnění, že je téměř identická s ruštinou, ale není tomu tak. 

Z hlediska podobnosti slovní zásoby se ukrajinština nejvíce podobá:

  • běloruštině (84 % celkové slovní zásoby),
  • polštině (70 %),
  • slovenštině (68 %),
  • ruštině (62 %).

#4 Co bylo dřív – ukrajinština nebo ruština?

Odpověď zní: ukrajinština. Nejstarší zaznamenaná zmínka o ukrajinštině pochází z roku 858, ale první slova publikovaná v tomto jazyce se objevila až v roce 1798, a to po vydání básně Eneida. Její autor - Ivan Kotliarevskyi, je považován za zakladatele nového ukrajinského spisovného jazyka.

#5 Potlačování ukrajinštiny

Historicky byla Ukrajina v průběhu let součástí různých říší a státních celků, přičemž ukrajinský jazyk byl často potlačován. Trvalo to zhruba 376 let, do roku 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost.

Nezávislost Ukrajiny

#6 Ukrajinská cyrilice

Ukrajinština má svůj vlastní písmenný systém zvaný cyrilice – stejně jako ruština a běloruština. Nicméně, ukrajinská cyrilice má několik speciálních znaků, které se v ruštině ani běloruštině nepoužívají.

#7 Spousta dialektů

Ukrajinština je velmi rozmanitý jazyk, který má mnoho dialektů. Přesný počet není znám, neboť některé zdroje rozlišují více dialektů než jiné, obecně se však má za to, že jich existuje kolem 30. Každý z nich má své specifické rysy a některé jsou natolik odlišné, že jsou vzájemně nesrozumitelné.

#8 Velké množství slov spjatých se zemědělstvím a rolnictvím a náboženstvím

Ukrajinský jazyk má velké množství slov, která jsou spojena s rolnictvím a zemědělstvím, což odráží významné postavení těchto oblastí v tradiční ukrajinské ekonomice. Dále existuje spousta slov majících kořeny v náboženské terminologii – to odráží historický vliv pravoslavného křesťanství na ukrajinskou kulturu.

Zemědělství na Ukrajině

#9 Nejpoužívanější písmeno v ukrajinštině

Nejpoužívanějším písmenem v ukrajinštině je P. Kromě toho je také častým počátečním písmenem různých slov.

#10 Nejméně používané písmeno v ukrajinštině

Naopak nejméně používaným písmenem je F. Slova začínající na toto písmeno byla ve většině případů převzata z jiných jazyků.

#11 Slovo s největším počtem synonym

Nejvíce synonym, konkrétně 45, má ukrajinské slovo „бити“ (v překladu bít, udeřit). Vychází to z dat publikace s názvem Stručný slovník synonym ukrajinského jazyka.

#12 Nejdelší slovo

Nejdelší slovo v ukrajinštině sestává z 34 písmen a vypadá takto: “Нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат”. Jedná se o věděcký termín Nikotinamidadenindinukleotidfosfát, se kterým se v běžné mluvě s největší pravděpodobností nesetkáte. 

Ukrajinština

#13 Jeden z nejkrásnějších jazyků na světě

Ukrajinština je považována za jeden z nejkrásnějších jazyků na světě, hned po francouzštině a italštině. Je totiž velmi melodická a příjemná na poslech.

#14 Přes čtvrt milionu slov

Na základě dat Ukrajinské národní akademie věd, má moderní ukrajinština zhruba 256 000 slov a řadí se na seznam jazyků, které se stále vyvíjí.

#15 Den ukrajinské písemnosti a jazyka

Ukrajinština má svůj vlastní svátek! Slaví se každoročně 9. listopadu, a to již od roku 1997.

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. Все права защищены

Aira GROUP s.r.o.