Francouzština: Zajímavosti a fakta

Francouzština (dříve zvaná franština) je románský jazyk vyvinutý z latiny, kdy stejně jako ta patří do skupiny indoevropských jazyků. V současně době francouzsky hovoří zhruba 300 milionů lidípo celém světě, z toho 115 milionů rodilých mluvčích. Co jste o francouzštině, které se občas přezdívá „jazyk lásky“, nevěděli?

#1 Bylo, nebylo… na počátku byla vulgární latina

Francouzský jazyk se začal postupně vyvíjet z mluvené tzv. vulgární latiny, jež byla výrazně ovlivněna keltským nářečím v Galii. Tento proces započal v době římských nájezdů pod vedením budoucího císaře Julia Caseara.

Později přišli na galské území Germáni, kteří tehdejší francouzštinu svým jazykem značně změnili a zasloužili se o dnešní podobu francouzského přízvuku.

Francouzština

K další významné změně došlo v roce 1539, když král František I. ustanovil francouzštinu jako oficiální úřední jazyk svého království. Tím nahradil latinu, která dlouhodobě převládala ve francouzském náboženství, v politice a na akademické půdě.

#2 Francouzština jakožto předchůdce angličtiny

Francouzština byla po dlouhou dobu linguou francou, tedy oficiálním jazykem pro komunikaci mezi různými národy. Později ji nahradila angličtina, avšak pro zajímavost –více než čtvrtina anglických slov má původ právě ve francouzštině.

Francouzština vs. angličtina

#3 Francouzská gramatika

Jedním z důvodů, proč byla francouzština vystřídána angličtinou je ten, že má poměrně složitou gramatiku. Ta mimo jiné zahrnuje velký počet nepravidelných sloves a rozeznává jeden čas přítomný, tři časy budoucí a šest časů minulých.

#4 Číslice

Učení se číslic obvykle nepovažujeme za velký problém… Zkoušeli jste to ale ve francouzštině? V té totiž některé číslovky nemají samostatný vlastní název, ale vyjadřují se jako násobek číslovky jiné.

#5 Jazyk diplomatů

Ač byla celkově francouzština vystřídána angličtinou, v evropských kruzích je dodnes považována za jazyk světové diplomacie a užívá se v mnoha významných organizacích – například v OSN, NATO či EU.

  • Věděli jste, že nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU je němčina

Francouzština jako jazyk diplomatů

#6 Francouzsky nejen ve Francii

V minulosti bylo francouzské království kolonizační velmocí, která zahrnovala mnohá území po celém světě. Dnes je tomu samozřejmě úplně jinak, avšak výrazná frankofonní stopa v určitých oblastech přetrvala.

V Evropě se francouzsky domluvíte nejen ve Francii, ale také v Lucembursku, Monaku, Švýcarsku, Belgii či v Andoře.

Mimo Evropu je francouzština používána jako úřední jazyk v několika afrických státech, neboť právě tam mívala Francie spoustu kolonií. Dále se s ní setkáte v Severní Americe, resp. v Kanadě, která má dva oficiální úřední jazyky – angličtinu a francouzštinu, ale také ve Střední a Jižní Americe, kde existují státy, jako jsou Francouzská Guyana, Haiti, Martinik aj. Zapomenout nesmíme ani na menší ostrůvky v Tichomoří. Za zmínku stojí např. Francouzská Polynésie či Nová Kaledonie v Oceánii.

Francouzština ve světě

#7 Největší frankofonní města

Mnozí by se domnívali, že největším frankofonním městem bude Paříž, ale není tomu tak. Největším frankofonním městem je Kinshasa, hlavní město Demokratické republiky Kongo. Hned za ním je pak Paříž, největší město Pobřeží slonoviny Abidžan a kanadský Montréal.

#8 Mezinárodní organizace Frankofonie

Mezinárodní organizace Frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie) je organizace sdružující francouzsky mluvící a "spřízněné" státy. Vznikla v roce 1970 a v současné době skýtá 88 členů (z velké části bývalé francouzské kolonie). Předpokladem pro přijetí přitom není stupeň užívání francouzštiny, ale celkově převládající přítomnost francouzské kultury a jazyka v identitě daného členského státu.

#9 Mezinárodní den frankofonie

S předchozím bodem úzce souvisí tzv. Mezinárodní den frankofonie, který každoročně připadá na 20. března. V tento den si mluvčí a přátelé francouzštiny připomínají jednak jazyk jako takový, jednak francouzskou kulturu.  

French Language Day

#10 Sněz tu žábu

Také v našich končinách je francouzštině věnována patřičná pozornost. Od roku 2015 se v Praze každoročně koná festival současného frankofonního divadla nesoucí název „Sněz tu žábu“. Festival podporuje prolínání francouzské a české kultury a dlouhodobou spolupráci na jazykových překladech scénářů atp.

Rádi byste se naučili francouzsky, ale nevíte, kde začít? Vyzkoušejte náš kurz francouzštiny pro začátečníky! Díky našim zkušeným lektorům se vydáte na svou cestu k ovládnutí francouzského jazyka s lehkostí a radostí. Stačí mít dávku odhodlání a motivace.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.