Stáž v Irsku - Filip Štáf

Obchodní akademie Satalice, na kterou chodím, mi nabídla stáž v zahraničí, konkrétně v irském městě Cork. Tato stáž byla financována programem Leonardo Da Vinci. Do Irska jsme přijeli 3.5 2014 a 31.5 2014 jsme odjížděli.Hrad v Corku

Já osobně jsem pracoval ve firmě Specsavers opticians Cork. Tato firma se zabývala optikou, očními testy a testy sluchu, což jsem od optiky opravdu neočekával. Moje pracovní úkoly byly následující: Práce se softwarem firmy – archivoval jsem údaje jejich zákazníků, poté jsem například tvořil motivační plakáty, nebo jsem dokonce pracoval v laboratoři. V laboratoři jsem čistil brýle, poté jsem je dával do příslušných obalů a nakonec jsem kompletoval objednávku na počítači. A nakonec jsem propagoval firmu na ulicích a rozdával letáky. Myslím si, že tato zkušenost mi velice zlepšila anglický jazyk a vztah k práci. Naučil jsem se daleko více mluvit, porozumět a hlavně nestydět se mluvit. V práci jsem se také naučil jak pracovat v kolektivu a plnit úkoly, které mi byly zadány.

Irsko CorkMimo práci, ve volném čase, jsme chodili na výlety, například jsme byli v Jameson Destillery a Corkské věznici. Z grantu jsme měli hrazeno skoro vše - cestu, bydlení, jídlo a MHD. Bydleli jsme u jedné starší paní. Hned na začátku jsem se svěřil, co nejím a určili jsme si pravidla v domě. I když byla stáž úžasná, dostat se na ní nebylo lehké. Museli jsme chodit na přípravné kurzy a vypracovat daná e-learningová cvičení. Irsko je krásná země a jsem velice rád že mi škola nabídla takovou příležitost se zúčastnit. Zkušenosti, které jsem na stáži získal, jsou úžasné a já jsem rád, že jsem mohl jet.

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.