ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA

 

Přednášející: účetní a daňový specialista, lektorská a přednášková činnost

Obsah semináře

1. Legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu)

2. Plánování jednotlivých fází pracovního postupu

3. Přípravné fáze pro účetní uzávěrku

 • inventarizace majetku a pohledávek

 • zpracování inventarizačních zápisů a jejich archivace

 • závěrečné operace u zásob

 • odpisy pohledávek

 • tvorba a rušení opravných položek

 • kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů

 • zúčtování kurzových rozdílů

 • tvorba rezerv

  • pravidla pro vytváření

  • výpočty plánu rezerv

  • účtování rezerv

 • zúčtování dohadných položek

 • uzavření účetních knih

4. Účetní závěrka

 • příloha k účetní závěrce

5. Audit a zveřejnění účetní závěrky

6. Přehled používaných účetních předkontací v rámci účetní uzávěrky

7. Přehled základních vnitropodnikových směrnic

8. Sestavování příloh k účetní závěrce

 • rozvaha v plném rozsahu
 • výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
 • příloha č.3 k účetní závěrce (komentář)

9. Diskuze, dotazy, závěr semináře

Cena: skupinový pro 5 osob 5.900,-Kč/osoba

         individuální: 7.900,-Kč/osoba (možno upravit osnovu dle přání klienta)

Místo konání: Ostrovského 36, Praha 5 – Smíchov (u metra Anděl)

Rozsah: 2 dny 9.00 - 14.15 hod, celkem 12 vyuč.hodin

Termín: 

Pro registraci vyplňte přihlášku a zašlete na oi@oapraha.cz.   V případné dotazy Vám zodpovíme na tel.č.: 601 588 800, 732 187 284, nebo e-mail: oi@oapraha.cz

PŘIHLÁŠKA

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.