Angličtina pro děti: Tipy a rady, jak začít

O tom, že je znalost angličtiny v současné době naprostou nezbytností, není vůbec pochyb. Věděli jste například, že z TOP 10 milionů webů na internetu, je obsah 63,4 % z nich právě v angličtině? Globalizace neúprosně zasahuje do všech aspektů našeho života a k ústupu se rozhodně nechystá. Až se vaše děti budou v budoucnu ucházet o svou první práci, bez znalosti angličtiny budou ve značné nevýhodě. Nemluvě o cestování a případně i studiu v zahraničí.

Ať už se budou věnovat čemukoliv, angličtina jim zaručeně usnadní život v mnoha směrech. To vše ale určitě sami víte, a nyní pouze dumáte, kdy s angličtinou začít a jakým způsobem ji děti naučit. A právě o tom si povíme v následujících řádcích.

Učení angličtiny odmala má několik výhod

Mnohá vědecká zjištění přinášejí důkazy o tom, jak je výhodné, když se děti začnou učit angličtinu, případně jiný cizí jazyk, už v raném věku. O jakých výhodách je řeč?

 • Výslovnost a gramatika na úrovni rodilých mluvčích. Pokud se již v útlém věku začnou děti učit cizí jazyk formou hry a přirozené interakce, ani si neuvědomí, že se něčemu učí, ale budou vše přirozeně a se zájmem přijímat.
 • Jazykové schopnosti stejné jako u bilingvních dětí, přičemž se uvádí, že bilingvní mozek zůstává déle „fit“, neboť užívání více jazyků vede k mnohem větší mozkové aktivitě sloužící k procvičování mozku.
 • Druhý jazyk zvyšuje efektivitu poznávacího procesu i v ostatních oblastech učení; bylo prokázáno, že děti, jež byly vystaveny dvěma jazykům, mají větší kontrolu nad jednotlivými složkami poznávacího procesu. Dokážou se lépe a déle soustředit, umí lépe předvídat průběh událostí a náležitě přizpůsobit své chování.
 • Studium jazyků zvyšuje inteligenci; mozek a jeho kapacita roste nejvíce do věku 6 let, kdy se vytváří a upevňuje největší množství spojení neboli synapsí mezi jednotlivými neurony. Tato spojení vznikají během fyzické nebo mentální stimulace, přičemž učení se cizího jazyka je poměrně intenzivní stimulací. 
Učení angličtiny odmala

Pro některé profese je znalost angličtiny nezbytná

Znalost angličtiny je ve světě stále více považována za důležitou dovednost, a to nejen pro mnoho profesí, ale také v každodenním životě. Níže jsou uvedeny některé profese, ve kterých je znalost angličtiny nezbytná nebo silně doporučovaná:

 • Mezinárodní obchod a finance: v dnešní globální ekonomice je angličtina ústředním jazykem pro komunikaci s mezinárodními partnery a zákazníky.
 • Cestovní ruch: průvodci, hoteloví zaměstnanci a další pracovníci v cestovním ruchu musí často komunikovat s turisty z různých zemí.
 • IT a software development: angličtina je běžným jazykem v IT komunitě, ať už při psaní kódu či technických dokumentací nebo při komunikaci s kolegy z jiných zemí.
 • Věda a výzkum: mnoho vědeckých publikací a konferencí je v angličtině. Znalost tohoto jazyka je nezbytná pro komunikaci a sdílení poznatků mezi vědci.
 • Marketing a reklama: angličtina je často preferovaným jazykem při tvorbě kampaní pro globální trhy.
 • Lékařství a zdravotnictví: v mnoha zemích je angličtina společným dorozumívacím jazykem v oblasti lékařství; zejména při komunikaci s pacienty a kolegy z jiných zemí.
 • Diplomacie a mezinárodní vztahy: angličtina je hlavním jazykem diplomacie a politických jednání.
Znalost angličtiny a profese
 • Vzdělávání: angličtina se stává stále důležitějším vzdělávacím jazykem na mezinárodní úrovni.
 • Umění a kultura: angličtina je často používaným jazykem v uměleckých oblastech, jako jsou film, hudba či literatura.
 • Žurnalistika a komunikace: v oblasti médií je znalost angličtiny klíčová pro sledování mezinárodních zpráv a komunikaci s novináři a médii z jiných zemí.

Je nadmíru zřejmé, že v současné globalizované společnosti může znalost angličtiny výrazně zvýšit šance na úspěch v mnoha profesích.

Kdy s angličtinou u dětí začít?

Z mnoha studií vyplývá, že nejvíce dovedností získávají děti v prvních třech letech života. Nastává doslova boom v řečové oblasti, kdy jsou děti již ve dvou letech schopné rozlišit cizí jazyk od mateřského. Tento boom – ač s postupným slábnutím – přetrvává zhruba do věku 6 let. Celkově se jedná o období, kdy jsou děti jako „houba“ nasávající vše kolem nich. Když kolem sebe budou mít angličtinu, budou nasávat právě tu – přirozeně a bez obav.

Angličtina pro děti

Pokud plánujete začít později, učiňte tak alespoň do věku 8-10 let, nejpozději pak během puberty před dosažením 18 let. Čím je totiž dítě starší, tím méně má času a jeho mozek se bude hůře učit.

Jak často dítě učit?

Zde samozřejmě platí, že čím častěji, tím lépe, ale zvláště u dětí by se to nemělo přehánět s délkou lekce. Dvou až tříleté dítě s vámi vydrží pracovat třeba jen 5-10 minut, než zase zatouží po změně a pohybu. Na začátku každé lekce přitom věnujte chvilku opakování, neboť je potřeba neustále používat to, co už dítě umí.

I když se s dítětem budete učit pouze takovou chvilku, je důležité zavést nějaký řád, tzn. naplánovat si kdy, kde a co se budete v daný den učit. Pravidelnost v učení je velmi důležitá, a proto se ji snažte dodržovat co nejvíce.

Jak by domácí učení mělo vypadat?

Vzhledem k tomu, že děti neudrží pozornost příliš dlouho, je vhodné střídat aktivity různého druhu– například „akčnější“ písničky či básničky s pohybem spolu s klidovými činnostmi, jako jsou třeba kreslení, stříhání nebo lepení.

Jaké jsou osvědčené způsoby práce s dětmi?

Existují metody, které se u dětí osvědčují více než ostatní. Jaké to jsou?

Učení se v kontextu běžných činností

Velice dobře na děti funguje učení se v kontextu činností, které jsou jim přirozené a blízké. Co si takhle společně s dítkem popsat ranní rituály od vstávání až po odchod do školky či do školy nebo si třeba vyjmenovat jeho oblíbené hračky?

Angličtina pro děti

Troška angličtiny každý den

Dbejte na to, aby dítě každý den slyšelo alespoň nějakou angličtinu. Pokud v daný den zrovna nemáte prostor na učení se se svou ratolestí, pak postačí pohádka nebo písnička v originále. Kdo by neměl rád třeba prasátko Peppu?

Kde čerpat inspiraci pro domácí výuku?

Jako nejčastější zdroj inspirace většinou slouží YouTube, kde lze najít celou řadu kanálů věnujících se angličtině pro nejmenší. Jako příklad si můžeme uvést Baby English, Blippi Fun and Learning, Little Baby Bum nebo Cocomelon - Nursery Rhymes. Za zmínku stojí také poslech rádia, třeba Angličtina s Rádiem Junior.

Vizualizujte

Je-li to možné, vizualizujte. Děti jsou velmi zvídavé a vše si potřebují prohlédnout, osahat, případně i očichat a ochutnat. K tomu je ideální procházka a jmenování věcí, které zrovna vidíte. Nemůžete-li vizualizovat pomocí skutečného předmětu, použijte alespoň obrázek.

Hitem poslední doby se staly interaktivní mluvící knihy, především ty od Albi z edice Kouzelné čtení. Tyto knihy obsahují elektronickou Albi tužku s nahranou zvukovou stopou. Děti se nejen naučí nová slovíčka jako taková, ale také se dozví, jak je používat ve větách, budou si moci zazpívat originální písničky nebo třeba zahrát zábavné kvízy.

Angličtina pro děti

Udělejte si plán

Jak již bylo zmíněno výše, děti – a ostatně i dospělí – potřebují určitý řád, kterého dosáhnete tím, že si uděláte plán. Pokud vaše dítě už chodí do školky či do školy, využijte školní osnovy. Díky tomu u dítěte více zakořeníte aktuálně probíranou problematiku a nebude toho na něj příliš.

Opakování, matka moudrosti

Nově naučená slovíčka a fráze je potřeba s dítětem opakovat. Zabere to jen pár minut, zato v paměti dítěte zůstanou po dlouhou dobu.

Zapojte technologie

Je-li dítě už trošku větší, můžete mu do mobilu či tabletu stáhnout aplikaci na anglická slovíčka.

Angličtina pro děti

Nechte dítě, aby učilo vás

Jinými slovy řečeno – přenechejte mu aktivní roli. Tvařte se, že si na danou věc nemůžete vzpomenout, a nechte si ji vysvětlit.

Učení hrou

Zajisté netřeba zmiňovat, že malé děti je potřeba – zvláště v případě učení – zabavit. K tomu se nejlépe hodí hry; ať už je to třeba klasické pexeso nebo různé interaktivní hry, kterých je na internetu celá řada. V tomto ohledu stojí za zmínku portál Learn English Kids, který vytvářejí odborníci z British Council. Kromě zábavy a her zde naleznete také cvičení na čtení, poslech, mluvení aj.

Pohádky a příběhy

Vyprávějte dětem pohádky a příběhy. Nejlépe obrázkové a ty, které znají i v češtině. Svým způsobem to pro ně bude sázka na jistotu. Vyzkoušet ale můžete klidně i loutkové divadlo. Loutky si přitom můžete předem vyrobit s dítětem.

Jak přizpůsobit výukové metody věku dítěte?

K volbě konkrétních aktivit je potřeba brát v úvahu věk dítěte. Jiné aktivity budete volit pro batolata, jiné pak pro školáky. A které to mohou být?

Angličtina pro nejmenší a batolata (0-3 roky)

V tomto období potřebují děti jazyk hodně pasivně nasávat. Proto na ně alespoň pár minut denně mluvte anglicky nebo jim pusťte anglické pohádky či anglické písničky. Ještě lepší bude to, když si spolu i zazpíváte. Opakování téže melodie a rytmu ve spojení se slovy jim pomůže zapamatovat si i cizojazyčný text.

Angličtina pro děti

Naprostou samozřejmostí u malých dítek je to, že si s nimi budete hrát. Díky tomu se uvolní a zapojí více fantazie. Ukazujte dítěti hračky a pojmenovávejte je, zacvičte si s ním, přičemž popisujte, co děláte („put your hands up“, „jump“ atp.), s pomocí barevných kostiček či autíček se učte barvy anebo se prostřednictvím říkánek naučte počítat do pěti a pak do deseti.

Angličtina pro předškoláky (3-6 let)

V tomto věku už s dětmi zvládnete daleko víc, neboť se dokážou déle soustředit a více spolupracují. Vzhledem k tomu, že většina předškoláků ještě neumí číst ani psát, je stále důležité hodně si a povídat a poslouchat. Směle proto pokračujte s anglickými říkankami a písničkami. Dále se věnujte i počítání; tentokráte však ne pouze do deseti, ale až do dvaceti. Kromě toho můžete s dítětem už nacvičit i anglickou abecedu.

Zvažte také zapojení online kurzu. Děti milují interaktivní videa a cvičení. Pokud nevíte, jestli by to zrovna vaše dítě bavilo, poohlédněte se po takovém, který nabízí úvodní lekci zdarma.

Angličtina pro děti

Angličtina pro školáky (od 6 let)

Na většině škol se s angličtinou začíná ve třetí třídě. V tomto případě můžete dítě připravovat ještě před zahájením výuky cizího jazyka, případně později výuku doplnit domácím studiem, které přizpůsobíte osnovám.

Díky tomu, že školní děti už umí číst i psát, můžete zapojit další aktivity právě ve formě psaní a čtení. V tomto věku děti už také chápou, že existuje něco jako gramatická jazyková pravidla. Nemusíte se tak dále spoléhat pouze na opakování frází, ale můžete začít i s výukou základní gramatiky. Pomoci vám mohou různá interaktivní cvičení na internetu, resp. na počítači, se kterým děti ve školním věku umí poměrně dobře pracovat.

Angličtina pro děti

Čemu se při výuce angličtiny u dětí naopak vyhnout?

 Pokud nechcete, aby dítě nad angličtinou zanevřelo, rozhodně se vyhněte následujícím "praktikám".

Pozor na nátlak a nucení

Pokud budete dítě do té či oné aktivity nutit, pak na ni brzo zanevře a vy tak skončíte ještě dřív, než jste vůbec pořádně začali. Angličtina musí dítě bavit.Když nemá náladu, tak s ním prostě nehnete.

Nesrovnávejte své dítě s ostatními

Mějte na paměti, že každé dítě se vyvíjí jinak a má jiné přednosti. Budete-li své ratolesti předhazovat, že dítě kamarádky si vede mnohem lépe, povede to akorát ke komplexu méněcennosti. Obrňte se proto pořádnou dávkou trpělivostia hrajte si.

Nemějte přehnaná očekávání

S předchozím do jisté míry souvisí i to, abyste od dítěte neměli přehnaná očekávání. Rozhodně nepočítejte s tím, že po roce bude umět anglicky zcela plynule a bez chyb. Mnohem důležitější je to, aby se dítě jednak naučilo vnímat melodii jazyka a jednak aby si k němu vytvořilo vztah.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob výuky, vždy myslete na to, že se dítě musí hlavně bavit. To je jedním z hlavních klíčů k úspěchu.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.