Responder al comentario

Jak efektivně odměňovat zaměstnance?

Photo by Марьян Блан | @marjanblan on Unsplash

„Modří už vědí“ – dovolte nám menší nostalgii a vzpomínku na legendární pořad Hip Hap Hop z roku 1992, že úspěch firmy stojí na jejích zaměstnancích. Ty nejlepší, nejschopnější a nejzodpovědnější zaměstnance je nesmírně těžké najít a ještě těžší je ve firmě udržet. Na jejich snahu a výkon má zcela zásadní vliv efektivní způsob odměňování. A když se bavíme o odměnách, rozhodně nemáme na mysli jen pravidelně vyplácenou měsíční výplatu.

Peníze nejsou všechno

Správné hodnocení a odměňování rozhodně nespočívá jen ve snové výplatě, i když uznáváme, že s motivačním výdělkem se přece jen plní úkoly snadněji. Ocenit zaměstnance nemusíte nutně jen penězi, ale i třeba větší odpovědností a samostatností nebo volnějším režimem. Myslete na to! Pokud totiž nebudou zaměstnanci dostatečně motivováni a hodnoceni, jednoduše se s vámi rozloučí a půjdou ke konkurenci, která jim nabídne zajímavější benefity a výhody.

Cíle odměňování by měl znát každý zaměstnavatel

Ještě než se vrhneme k samotným formám odměňování, je nesmírně nutné zmínit, že zaměstnavatel by měl znát jejich cíle. Pro tyto případy je potřeba vymyslet a vypracovat mzdovou politiku, která bude jednotlivé cíle specifikovat. Mezi ty nejčastější patří:

 • Získání kvalifikovaných pracovníků (a jejich udržení), kteří svým postojem a pracovním chováním přispívají k vytváření stabilizovaného kmenového stavu zaměstnanců,
 • stimulace zaměstnance k výkonu a žádoucímu pracovnímu chování,
 • zajištění spravedlivé mzdové diferenciace uvnitř firmy a ve vnějším trhu práce
 • udržení celkového objemu vyplácených mzdových prostředků v rozsahu, který svou výší neohrožuje konkurenční schopnost firmy.

Čím odměňovat? Penězi i časem

Asi se všichni shodneme na tom, že hlavní složku odměn tvoří tzv. základní peněžní odměna (časová mzda, nebo plat) – množství peněz, které tvoří sazba za určitou práci nebo pracovní místo. Odměna bývá ovlivněna jak vnitřními, tak vnějšími faktory.

I tady ale dělají zaměstnavatelé jednu zásadní chybu. Odměňují totiž zaměstnance za to, že je ve firmě zaměstnán. Pokud má tedy zaměstnanec svůj příjem jistý, ať pracuje, nebo nikoli, nikdo ho nedonutí, aby převzal zodpovědnost a pracoval efektivně.

Dalšími odměnami, které lze pracovníkovi poskytnout, jsou odměny vztahující se k pracovnímu výkonu, schopnostem, přínosu, dovednostem nebo zkušenostem a mluví se o nich jako o zásluhové peněžní odměně, kterou lze přidat ke mzdě nebo platu. Sem patří například:

 • Individuální výkonnostní odměna,
 • mimořádné odměny,
 • prémie (např. čtvrtletní nebo vánoční),
 • provize,
 • odměna závisející na délce zaměstnání,
 • odměna podle dovedností,
 • odměna podle schopností,
 • příplatky,
 • odměna podle přínosů
 • a další...

Flexibilní benefity a jejich typy

Další nesmírně důležitou složkou odměňování jsou tzv. flexibilní benefity. Na současném trhu je nabízí více než polovina společností.

Sem patří třeba:

 • Příspěvek na stravování (nejčastěji ve formě stravenek),
 • mobilní telefon,
 • notebook,
 • vzdělávací kurzy,
 • pružná pracovní doba,
 • wellness programy,
 • příspěvky na dovolenou,
 • lázně,
 • parkování zdarma,
 • sick days,
 • závodní lékařská péče,
 • poskytnutí zvýhodněné podnikové půjčky,
 • poradenství,
 • firemní školky,
 • týden dovolené navíc,
 • služební auto i pro soukromé účely,
 • možnost home office nebo třeba oblíbená Multisport karta.

Jak to vidí zaměstnanci? Z výsledků průzkumu známého zprostředkovatele práce vyplývá, že zaměstnanci v rámci benefitů nejvíce oceňují 13. a 14. plat spolu s prémiemi či jinými finančními bonusy, pružnou pracovní dobu a pět týdnů dovolené.

Moderní personalistika nabízí další možnosti

Odměňování pracovníků je dosti komplikovaná a nikoliv vždy zcela jasná záležitost, na kterou bývá soustředěna pozornost jak pracovníků, tak jejich zaměstnavatelů. Pokud bychom se podívali na další benefity a způsoby odměňování v moderní personalistice (naučit se jí můžete v rámci tohohle kurzu), pak sem můžeme zařadit i povýšení pracovníka nebo jeho formální uznání, pozvání na slavnostní oběd nebo večeři a pověřování vedením lidí. Kromě výše zmíněného sem spadají také další možnosti, které jsou závislé na konkrétní firmě a její filosofii.

Tipy pro spravedlivé odměnování

Aby bylo odměňování spravedlivé, je dobré se držet několika základních zásad. Skvěle je shrnuje odborný americký časopis Business Management Daily, který říká, že jej třeba určit jasná pravidla, kdy mají zaměstnanci nárok na odměnu a odměňovat všechny (bez výjimky), kteří tato pravidla splní. Nesmírně důležité je nad odměnami přemýšlet a ptát se zaměstnanců, jaké benefity skutečně oceňují a co stojí na okraji jejich zájmů.

Motivace

Podporujte také vnitřní motivaci a sebevědomí zaměstnanců. Nebojte se chválit veřejně. Když ale potřebujete kárat nebo poukázat na nějakou nedokonalost, dělejte to v soukromí. Pokud jde o týmovou spolupráci, je nezbytně nutné odměnit všechny v týmu.

Nastavit efektivní a účinný způsob odměňování není jednoduché, pokud se vám to ale povede, získáte silného spojence a zároveň parťáka. Pokud tápete a nevíte, jak na to, zapište se do našeho kurzu pro manažery malých a středních firem. Přečtětě si i článek o stresu v manažerském prostředí a jak to řešit.

Respuesta

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.