Personalista

Rekvalifikujte se na práci v oblasti lidských zdrojů!

Naučíme vás ovládat teoretické i administrativní personální dovednosti tak, abyste mohli zahájit samostatnou činnost personalisty. Budete zvládat vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, ale i další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností.


PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Jste registrováni na ÚP? Kurz můžete získat zdarma - kontaktujte nás! 

 

Poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně.

Termíny kurzu

Přihlášku zašlete na oi@oapraha.cz  nebo se přihlašte on-line vyplněním formuláře "Přihlášení do kurzu".

Co se dále naučíte?

Budete umět připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr. Probereme i způsoby hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenými metodami. Naučíte se pracovníky odměňovat i zpracovávat systém podnikového vzdělávání. Připravíte se na spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy, na zaškolení a organizaci rozmisťování pracovníků (restrikce či replacement) v rámci firmy. Seznámíte se i s právními předpisy vztahujícími se k personální problematice. Budete proškoleni v BOZP.

Osnovy rekvalifikačního kurzu jsou v souladu s osnovami Národní kvalifikační soustavy.

Kurz lze absolvovat jako:

  • rekvalifikační kurz zakončený kvalifikační zkouškou

Výstupní doklady: 

Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu (akreditace MŠMT)

Kvalifikační osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV, NSK 62-007-N) 

Pokud jste registrování na Úřadu práce, můžete získat kurz zdarma. Rádi Vám poradíme: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284

  • nebo jako vzdělávací kurz/školení (v tomto případě je možnost přizpůsobení obsahu kurzu dle potřeb posluchače nebo firmy a jejích zaměstnanců s kvalifikační zkouškou nebo i bez zkoušky

Zájemci pouze o kvalifikační zkoušku si mohou domluvit individuální přípravné konzultace ke zkouškám.

Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu a budou Vám cenným pomocníkem i po nástupu do zaměstnání.

Všichni účastníci kurzu mají zdarma E-LEARNING, který Vám usnadní opakování probrané látky v libovolném čase a pohodlí domova, včetně přípravných sad testů ke kvalifikačním zkouškám.

Pro časově vytížené zájemce o studium - možnost studovat kurz kombinovanou formou studia - prezenční + distanční část. 


Základní osnovy kurzu/školení  (dle Národní soustavy kvalifikací)

1.            Proškolení BOZP

 

2.            Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

Orientace v základních ustanoveních zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky Orientace v základních ustanoveních obchodního zákoníku ve vztahu k              personální práci Orientace v předpisech upravujících mzdy a platy *  Druhy pracovněprávních vztahů a vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění  *  Obsah personálního managementu – uplatnění ve firmě, úkoly a poslání  *  Pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců firmy (představenstvo, dozorčí rada

apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti  *

 

3.            Využívání prostředků výpočetní techniky

Orientace v prostředí operačního systému *  Koncipace dokumentů v textovém editoru  *  Navrhování tabulek a vytváření grafů v tabulkovém procesoru  *  Vytváření počítačové prezentace  *  Vyhledávání informací na internetu  *  Komunikace pomocí elektronické pošty  *

 

 

4.            Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

Pravidla tvorby písemných dokumentů podle platné normy  *  Způsob zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky  *  Systémy ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace  *  Způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst  *  Pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů  *

 

5.            Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

Základní legislativa v oblasti BOZP a PO *  Základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO  *  Povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců *


6.            Organizování vzdělávání zaměstnanců

Základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení  *  Profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení  *  Možnosti a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě  *

 

7.            Zajišťování náborových činností

Orientace ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání  *  Možné způsoby plánování lidských zdrojů, náboru a výběru zaměstnanců ve firmě  *  Národní systém kvalifikací  *

 

8.            Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

Orientace v hodnoticích a motivačních systémech zaměstnanců  *  Možnosti kariérového růstu zaměstnanců ve firmě  *  Základní principy mzdového systému v organizaci  *

 

9.            Organizování kolektivního vyjednávání

Základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace  *  Základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace

*  Základní pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy  *

 

 

  

Termín                              Pozn.

15.9. - 21.10.

9.00 - 13.00/15.00

21.10. zkouška

 pondělí/středa + čtvrtek

 

25.10. - 30.11.

9.00 - 13.00/15.00

30.11. zkouška

 pondělí/středa + čtvrtek 

 

2.12. 2021 - 4.1. 2022 

9.00 - 13.00/15.00 

4.1. zkouška

 pondělí/středa + čtvrtek

Cena se slevou: 13.500,- Kč 

- při objednání a úhradě kurzu do 20.11.2021

12.1. - 17.2.2022

9.00 - 13.00/15.00

17.2. zkouška

pondělí/středa + čtvrtek

Cena se slevou: 13.500,- Kč 

- při objednání a úhradě kurzu do 20.12.2021

23.2. - 31.3.2022

9.00 - 13.00/15.00

31.3. zkouška

pondělí/středa + čtvrtek

Cena se slevou: 13.500,- Kč 

- při objednání a úhradě kurzu do 20.12.2021

Zájemci o individuální nebo kombinovanou formu studia nás kontaktujte pro domluvu Vašeho studijního plánu. 

Cena kurzu včetně kvalifikační zkoušky : 14.460,- Kč/os. (tj. cena kvalifikační zkoušky pro absolventa kurzu: 2.500,-Kč/osoba).

Slevy (viz tabulka výše) jsou platné při úhradě před zahájením kurzu.

Cena kvalifikační zkoušky (bez kurzu): 5.000,- Kč/os. (absolventi kurzu mají cenu zkoušky zahrnutou již v kurzovném a neplatí ji zvlášť)

Možnost domluvy termínů pro potřeby Úřadu práce, firemních a individuálních kurzů na tel.: 732 187 284, 251 562 286, e-mail: oi@oapraha.cz

Pro evidované na ÚP možnost kurzu zdarma - kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. 

Možná úhrada kurzu zaměstnaneckými benefity  - Benefit cz a Benefit plus.

Přijímáme do kurzů účastníky v rámci POVEZ II.  

 

Další kurzy, které by Vás mohly zajímat:

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.