Personalista

Rekvalifikujte se na práci v oblasti lidských zdrojů!

Baví vás práce s lidmi a rádi byste se realizovali v oblasti řízení lidských zdrojů? Pak je pro vás rekvalifikační kurz personalistiky ideální volbou!

Cíle kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky ovládat teoretické i administrativní personální dovednosti tak, aby mohli zahájit samostatnou činnost v oblasti lidských zdrojů. K tomu samozřejmě patří složení zkoušky profesní kvalifikace a získání osvědčení o nové profesní kvalifikacipro povolání personalisty.

Rekvalifikační kurz personalistiky

Co se v kurzu naučíte?

Úspěšným absolvováním kurzu budete zvládat plánování a vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd včetně způsobů hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenými metodami, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, ale i další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty. Dále se naučíte zpracovávat systém podnikového vzdělávání, připravíte se na spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy a nahlédnete na problematiku zaškolování a organizace rozmisťování pracovníků v rámci firmy. Seznámíte se i s právními předpisy vztahujícími se k personální problematice a budete proškoleni v BOZP. Více informací se dozvíte v osnovách rekvalifikačního kurzu níže.

Jakým způsobem lze kurz absolvovat?

Kurz lze v podstatě absolvovat dvěma způsoby:

 1. Jako rekvalifikační kurz zakončený kvalifikační zkouškou

Výstupními doklady jsou zde:

 • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu (akreditace MŠMT)
 • Kvalifikační osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV, NSK 62-007-N)
 1.  Jako vzdělávací kurz/školení

V tomto případě je možnost přizpůsobení obsahu kurzu dle potřeb posluchače nebo firmy a jejich zaměstnanců. Možnost zakončení s kvalifikační zkouškou nebo i bez zkoušky.

Zájemci pouze o kvalifikační zkouškusi mohou domluvit individuální přípravné konzultace ke zkouškám.

Proč kurz OA Praha?

Rekvalifikační kurz - výuka

 • Časově vytíženým zájemcům nabízíme možnost studovat kurz individuálně nebo kombinovanou formou studia sestávající z prezenční a distanční části. Budete-li si chtít domluvit vlastní studijní plán, předem nás kontaktujte na tel.: 775 933 386 nebo na e-mailové adrese oi@oipraha.cz.
 • V ceně kurzu jsou zahrnuty užitečné studijní materiály, které vám budou cenným pomocníkem i po nástupu do zaměstnání.
 • Všichni účastníci kurzu mají zdarma e-learning, prostřednictvím kterého si lze jednoduše, a navíc v libovolném čase a v pohodlí domova, opakovat probranou látku. Mimo jiné v něm najdete i přípravné sady testů ke kvalifikačním zkouškám.

Termíny výuky rekvalifikačního kurzu Personalista

Termín kurzu

Informace o výuce

Cena kurzu

3.11.-15.12.2023

Celková časová dotace rekvalifikačního kurzu: 120 hodin kombinovaného studia (60 hodin prezenční formou, 60 hodin dálkovou formou)

PREZENČNĚ 60 hodin v termínech od 3.11.-15.12.2023

STŘEDY od 8:00 do 12:00 a PÁTKY od 13:30 do 17:30 (5 vyuč. hodin/den)

Termíny prezenční výuky: PÁ 3.11., ST 8.11., PÁ 10.11., ST 15.11., ST 22.11, PÁ 24.11, ST 29.11., PÁ 1.12., ST 6.12.,

PÁ 8.12., ST 13.12., PÁ 15.12.

+ DISTANČNĚ 60 hodin

Místo konání: Obchodní Institut, Praha 5 - Anděl; přesné místo konání bude upřesněno dle naplnění kurzu

16 000 Kč

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit se lze buď zasláním přihlášky na adresu oi@oipraha.cz, nebo vyplněním online formuláře „Přihlášení do kurzu“.


PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Cena kurzu

 • Cena kvalifikační zkoušky (bez kurzu) je 5 000 Kč/os.
 • Poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně.
 • Úhrada kurzu je možná zaměstnaneckými benefity Benefit CZ a Benefit Plus.
 • Pokud jste registrování na Úřadu práce, můžete získat kurz zdarma. Rádi Vám poradíme: oi@oipraha.cz, tel.: 775 933 386.

 

Základní osnovy kurzu/školení (dle Národní soustavy kvalifikací)

1. Proškolení BOZP

2. Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

 • Orientace v základních ustanoveních zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky
 • Orientace v základních ustanoveních obchodního zákoníku ve vztahu k personální práci
 • Orientace v předpisech upravujících mzdy a platy
 • Druhy pracovněprávních vztahů a vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění
 • Obsah personálního managementu – uplatnění ve firmě, úkoly a poslání
 • Pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců firmy (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti

3. Využívání prostředků výpočetní techniky

 • Orientace v prostředí operačního systému
 • Koncipování dokumentů v textovém editoru
 • Návrh tabulek a tvorba grafů v tabulkovém procesoru
 • Tvorba počítačové prezentace
 • Vyhledávání informací na internetu
 • Komunikace prostřednictvím elektronické pošty

4. Tvorba a správa dokumentů v administrativně personální činnosti

 • Pravidla tvorby písemných dokumentů podle platné normy
 • Způsob zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky
 • Systémy ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace
 • Způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst
 • Pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů

5. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

 • Základní legislativa v oblasti BOZP a PO
 • Základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
 • Povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců

6. Organizování vzdělávání zaměstnanců

 • Základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení
 • Profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení
 • Možnosti a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě

7. Zajišťování náborových činností

 • Orientace ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání
 • Možné způsoby plánování lidských zdrojů, náboru a výběru zaměstnanců ve firmě
 • Národní systém kvalifikací

8. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

 • Orientace v hodnoticích a motivačních systémech zaměstnanců
 • Možnosti kariérového růstu zaměstnanců ve firmě
 • Základní principy mzdového systému v organizaci

9.  Organizování kolektivního vyjednávání

 • Základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace
 • Základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace
 • Základní pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy

Další kurzy, které by Vás mohly zajímat:

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.