Rekvalifikační kurz personalistiky

Rekvalifikujte se na práci v oblasti lidských zdrojů!

Baví vás práce s lidmi a rádi byste se realizovali v oblasti řízení lidských zdrojů? Pak je pro vás rekvalifikační kurz personalistiky ideální volbou!

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky ovládat teoretické i administrativní personální dovednosti tak, aby mohli zahájit samostatnou činnost v oblasti lidských zdrojů. K tomu samozřejmě patří složení zkoušky profesní kvalifikace a získání osvědčení o nové profesní kvalifikaci pro povolání personalisty.

Rekvalifikační kurz personalistiky

Komu je kurz určen?

Kurz je určen jak úplným začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky, tak i těm, kteří již nějaké znalosti mají a chtějí je dále rozšířit. 


Dále je určen všem těm, kteří hledají uplatnění v zajímavém a rychle se rozvíjejícím oboru, baví je práce s lidmi a rádi na sobě pracují.


Kurz se dokáže skvěle přizpůsobit těm, kteří mají o obor zájem, ale časové možnosti či vzdálenost bydliště jim nedovolují navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je možno absolvovat kombinovanou formou studia, případně si domluvit individuální výuku.

Co se v kurzu naučíte?

Úspěšným absolvováním kurzu budete zvládat plánování a vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd včetně způsobů hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenými metodami, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, ale i další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty.

Dále se naučíte zpracovávat systém podnikového vzdělávání, připravíte se na spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy a nahlédnete na problematiku zaškolování a organizace rozmisťování pracovníků v rámci firmy. Seznámíte se i s právními předpisy, které se k personální problematice vztahují, a budete proškoleni v BOZP. Více informací se dozvíte v osnovách rekvalifikačního kurzu níže.

Doklady o absolvování kurzu

Kurz lze v podstatě absolvovat dvěma způsoby:

1. Jako rekvalifikační kurz zakončený kvalifikační zkouškou

Výstupními doklady jsou zde:

 • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu (akreditace MŠMT)

 • Kvalifikační osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV, NSK 62-007-N)

2. Jako vzdělávací kurz/školení

V tomto případě je možnost přizpůsobení obsahu kurzu dle potřeb posluchače nebo firmy a jejich zaměstnanců. Možnost zakončení s kvalifikační zkouškou nebo i bez zkoušky.

Zájemci pouze o kvalifikační zkoušku si mohou domluvit individuální přípravné konzultace ke zkouškám.

 

Proč si vybrat právě kurz personalistiky?

 • Práce na pozici personalisty je v současné době velmi žádaná a zažívá opravdový boom.

 • Spousta firem z různých oborů neustále hledá nové zaměstnance. Aby to firmy zvládly, potřebují dostatek personalistů.

 • Naučíte se samostatně a efektivně řídit personální agendu – od náboru nových zaměstnanců až po ukončení pracovního poměru.

Proč kurz OA Praha?

Rekvalifikační kurz - výuka

 • Časově vytíženým zájemcům nabízíme možnost studovat kurz individuálně nebo kombinovanou formou studia sestávající z prezenční a distanční části. Budete-li si chtít domluvit vlastní studijní plán, předem nás kontaktujte na tel.: 733 583 263 nebo na e-mailové adrese oi@oipraha.cz.

 • V ceně kurzu jsou zahrnuty užitečné studijní materiály, které vám budou cenným pomocníkem i po nástupu do zaměstnání.

 • Všichni účastníci kurzu mají zdarma e-learning, prostřednictvím kterého si lze jednoduše, a navíc v libovolném čase a v pohodlí domova, opakovat probranou látku. Mimo jiné v něm najdete i přípravné sady testů ke kvalifikačním zkouškám.

Termíny výuky rekvalifikačního kurzu Personalista

 

Termín kurzu

Informace o výuce

Cena kurzu

17.4.-26.6.2024

POZOR

změna termínu

zahájení 5.6.-14.8.2024

 Celková časová dotace rekvalifikačního kurzu: 120 hodin kombinovaného studia (60 hodin prezenční formou, 60 hodin dálkovou formou)

PREZENČNĚ 60 hodin v termínech od 5.6.2024 do 14.8.2024

STŘEDY odpoledne (od 16:30 prezenční výuka) a PÁTKY odpoledne (od 16:30 online výuka/distanční výuka)

+ DISTANČNĚ 60 hodin

Místo konání: Obchodní Institut, Praha 5 - Anděl; přesné místo konání bude upřesněno dle naplnění kurzu

16 000 Kč

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit se lze buď zasláním přihlášky na adresu oi@oipraha.cz, nebo vyplněním online formuláře „Přihlášení do kurzu“.


PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Cena kurzu

 • Cena kvalifikační zkoušky (bez kurzu) je 5 000 Kč/os.

 • Poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně.

 • Úhrada kurzu je možná zaměstnaneckými benefity Benefit CZ a Benefit Plus.

 • Pokud jste registrování na Úřadu práce, můžete získat kurz zdarma. Rádi Vám poradíme: oi@oipraha.cz, tel.: 733 583 263.

 

Základní osnovy kurzu/školení (dle Národní soustavy kvalifikací)

 

1. Proškolení BOZP

2. Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

 • Orientace v základních ustanoveních zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky

 • Orientace v základních ustanoveních obchodního zákoníku ve vztahu k personální práci

 • Orientace v předpisech upravujících mzdy a platy

 • Druhy pracovněprávních vztahů a vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění

 • Obsah personálního managementu – uplatnění ve firmě, úkoly a poslání

 • Pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců firmy (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti

3. Využívání prostředků výpočetní techniky

 • Orientace v prostředí operačního systému

 • Koncipování dokumentů v textovém editoru

 • Návrh tabulek a tvorba grafů v tabulkovém procesoru

 • Tvorba počítačové prezentace

 • Vyhledávání informací na internetu

 • Komunikace prostřednictvím elektronické pošty

4. Tvorba a správa dokumentů v administrativně personální činnosti

 • Pravidla tvorby písemných dokumentů podle platné normy

 • Způsob zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky

 • Systémy ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace

 • Způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst

 • Pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů

5. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

 • Základní legislativa v oblasti BOZP a PO

 • Základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

 • Povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců

6. Organizování vzdělávání zaměstnanců

 • Základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení

 • Profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení

 • Možnosti a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě

7. Zajišťování náborových činností

 • Orientace ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání

 • Možné způsoby plánování lidských zdrojů, náboru a výběru zaměstnanců ve firmě

 • Národní systém kvalifikací

8. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

 • Orientace v hodnoticích a motivačních systémech zaměstnanců

 • Možnosti kariérového růstu zaměstnanců ve firmě

 • Základní principy mzdového systému v organizaci

9.  Organizování kolektivního vyjednávání

 • Základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace

 • Základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace

 • Základní pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy

 

 FAQ: Na co se nejčastěji ptáte?

 

Co je cílem rekvalifikačního kurzu personalistiky?

Cílem kurzu je poskytnout absolventům potřebné znalosti a dovednosti, které jsou od nich při výkonu práce v oblasti personalistiky vyžadovány. Jedná se především o správu lidských zdrojů, problematiku náboru, školení či hodnocení zaměstnanců a další související oblasti. 

 

Je kurz akreditován nebo certifikován relevantními institucemi?

Ano, kurz Personalista je akreditován MŠMT.

 

Jaké jsou možnosti financování kurzu?

Kurz je možno financovat úhradou plné výše kurzovného v peněžních prostředcích, případně lze využít zaměstnanecké benefity Benefit CZ a Benefit Plus. Jste-li registrování na ÚP, můžete kurz získat zdarma. S postupem vám poradíme.

 

Poskytuje kurz certifikát?

Ano, po úspěšném absolvování kurzu je možné získat certifikát, který může být uznáván v daném odvětví a který může být užitečný při hledání práce nebo při posouvání se v kariéře.

 

Jaká podpora je poskytována studentům během a po absolvování kurzu?

Kromě podpory ze strany zkušených lektorů studentům poskytujeme také užitečné studijní materiály, které jim mohou posloužit i po nástupu do zaměstnání, a e-learning, prostřednictvím kterého si mohou jednoduše kdykoliv zopakovat probranou látku. Součástí e-learningu jsou mimo jiné přípravné sady testů ke kvalifikačním zkouškám.

 

Jaké jsou možnosti zaměstnání po absolvování kurzu?

Možností zaměstnání po absolvování kurzu Personalista se nabízí hned několik. Absolventi se mohou ucházet o pozice typu personální pracovník či personální specialista, personální manažer, specialista na rozvoj lidských zdrojů, specialista na nábor a výběr, personální konzultant, personální právník aj.

 

Další kurzy, které by Vás mohly zajímat:

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.