Němčina: Zajímavosti a fakta

Němčina, která stejně jako angličtina patří do skupiny západogermánských jazyků, má 90-105 milionů mluvčích po celém světě a je úředním jazykem v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, v oblasti Jižního Tyrolska v Itálii a dále také na území Belgie.

Němčina je jazyk, který je nám Čechům velice blízký. Nejenže sousedíme hned se dvěma německy mluvícími státy, ale v 19. století byla němčina spisovným a úředním jazykem i na českém území. Nepochybně tak hrála důležitou roli při vývoji naší mateřštiny. A co dalšího je na tomto západogermánském jazyce zajímavé? To si povíme v následujících řádcích!

#1 Evropská dvojka

Němčina je co do počtu rodilých mluvčích druhým nejrozšířenějším jazykem v Evropě, hned po ruštině, kterou jakožto pozůstatek sovětské éry stále používá celá řada východoevropských zemí.

Postavní němčiny v Evropě

#2 Nejrozšířenější mateřský jazyk v EU

V Evropě jako takové sice dvojka, zato v Evropské unii jednička. Němčina je nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU, a to pro zhruba 16 % unijních obyvatel. Po němčině pak následuje angličtina (cca 13 %) a další jazyky, jako jsou francouzština, italština, španělština a polština.

EU

#3 Cestování s němčinou

Myslíte si, že během vašich zahraničních cest a dovolených němčinu nejspíš vůbec nevyužijete? Tak to vás hned vyvedeme z omylu!

Nejvíce němčinu využijete samozřejmě v Evropě, především pak v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Dánsku (Šlesvicko), Belgii (německojazyčné společenství v provincii Lutych) či Francii (Alsasko a Lotrinsko), ale i mimo ni.

Severní Americe se můžete domluvit německy v několika státech USA (např. Pensylvánie, Severní Dakota, Jižní Dakota a Texas) a také v Kanadě, kde německá menšina tvoří až 9,6 % menšinové populace.

Své dovednosti v německém jazyce si můžete vyzkoušet i v Jižní Americe, konkrétně ve státech Argentina, Chile, Paraguay či Brazílie.  

Postavní němčiny ve světě

Zdroj

A náš výčet stále nekončí! Německy se domluvíte dokonce i v Africe, především pak v Namibii, která byla mezi lety 1884 až 1919 německou kolonií zvanou Německá Jihozápadní Afrika. Na rozdíl od jiných kolonií Němci v Namibii viděli obzvlášť velký potenciál, a proto kladli opravdu velký důraz na germanizaci místních obyvatel.

Navíc němčinu využijete i v Izraeli, kde žije až několik desítek tisíc lidí, kteří ji používají na denní bázi.

Celkově se uvádí, že početné německé menšiny žijí ve více než 40 zemích světa.

#4 Bohatá slovní zásoba

Němčina má velice bohatou slovní zásobu. Jedním z důvodů je mimo jiné to, že se nová slova nejčastěji tvoří skládáním.

Němčina je známá neobyčejně dlouhými slovními složeninami, kterým se přezdívá „tasemnice“. Obyčejně tato slova vznikají v oblasti práva a vědy. Na jednu stranu se jedná o poměrně jednoduchý způsob slovotvorby, na stranu druhou to však může být pěkný oříšek k překladu.

Slovní zásoba

#5 Nejdelší německá slova

V souvislosti s předešlým bodem stojí za zmínku ta vůbec nejdelší slova, se kterými se v němčině můžete setkat. Do roku 2012 vypadalo nejdelší německé slovo následovně: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Toto slovo o 63 písmenech označovalo zákon pro kontrolu hovězího masa. Vzniklo již v roce 1999, kdy Evropská unie zavedla nařízení o kontrole a označování hovězího masa. V roce 2013 však bylo nařízení zrušeno a slovo se přestalo používat.

V současné době jsou za nejdelší německá slova považováno tato dvě:

  • Telekommunikations­kundenschutzverordnung (nařízení ochrany zákazníků telekomunikací)
  • Nachrichtenübermittlungs­beschleunigungssystem (akcelerační systém transferu zpráv)

#6 Němčina a angličtina sdílejí 60 % slovní zásoby

Jak již bylo zmíněno v úvodu, oba jazyky – angličtina i němčina – spadají do skupiny západogermánských jazyků. Z toho důvodu je možné pozorovat u nich spoustu podobností, přičemž se uvádí, že spolu sdílejí až 60 % slovní zásoby.

V němčině se zcela běžně vyskytují anglická slova, jako jsou například „baby“, „computer“ či „radio“. Příkladem německých slov v angličtině mohou být „angst“, „hamster“ nebo „kindergarten“.

angličtina vs. němčina

#7 Podstatná jména se píší velkými písmeny

Německý text poměrně spolehlivě poznáme podle toho, že se v něm všechna podstatná jména píší s velkým písmenem. Nebylo tomu tak ale vždy.

Ve středověkých rukopisech se velikost písma měnila pouze kvůli ozdobným účelům a velká písmena se víceméně omezovala jen na iniciály. Postupně se však začala využívat i ke zvýraznění některých důležitých slov. Zatímco v ostatních jazycích se v 17. století pravidla psaní velkých písmen omezila jen na začátek věty a podstatná jména vlastní, v němčině se velká písmena prosadila u všech podstatných jmen.

#8 Rody podstatných jmen

U podstatných jmen ještě chvíli zůstaneme. Jedním z nejtěžších, ale bezpochyby i nejzajímavějších, rysů němčiny jsou rody podstatných jmen – der, die, das. Ty se člověk studující němčinu bohužel musí naučit zpaměti. A je to opravdu důležité, neboť rod někdy rozhoduje o samotném významu slova, např. die Steuer (daň) x das Steuer (kormidlo). Zároveň existují i vícerodá slova, především v gastronomii, kde na použití toho či onoho nezáleží, např. der i das Bonbon, der i die Paprika atp.

Studium němčiny

#9 Spousta dialektů

Z důvodu dlouhodobého rozdělení Evropy v minulosti má současná němčina spoustu různých dialektů, které jsou mezi mluvčími navzájem málo srozumitelné, případně zcela nesrozumitelné. Tak jako u nás Pražan neporozumí brněnskému hantecu, stejně bude zírat i Rakušan na člověka mluvícího bavorským dialektem.

#10 Němčina v češtině

Ač si to možná často neuvědomujeme, v češtině se nachází velké množství slov majících původ právě v němčině, tzv. germanismy. To je s největší pravděpodobností dáno jednak historií, jednak geografickou blízkostí států.

Víte, co znamenají třeba následující výrazy?

Germanismy v češtině - wordcloud

  • Němčina dala světu také několik slov, která se používají mezinárodně. Příkladem je třeba Müsli, Kindergarten, kaputt aj.

#11 Básnička s více než 30 slovesy

V němčině existuje báseň s názvem „Gehen-laufen-springen“, která je složená výhradně ze sloves vyjadřujících pohyb. Je jich přitom více než 30. Autorkou básně je Rosemarie Künzler-Behncke a původně je určená pro děti. Jak taková báseň vypadá?  

Gehen-laufen-springen

Zdroj: H.J. Gelberg (Hg.): Überall und neben dir. Beltz 2001

#12 Němčina v literatuře

Německy mluvící země jsou na pátém místě z hlediska ročního vydání nových knih, přičemž desetina všech knih (včetně e-knih) na světě vychází v němčině.

Kromě toho je němčina druhý nejčastěji používaný vědecký jazyk a jeden z nejpoužívanějších jazyků na webových stránkách.

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. Все права защищены

Aira GROUP s.r.o.