Výhody dálkového studia? Větší svoboda i možnost seberealizace

Chcete si rozšířit obzory dalším studiem na akademické půdě? Zároveň už ale nemáte tolik volného času, protože vás plně vytěžuje brigáda, práce nebo péče o rodinu? Sen o maturitě nebo akademickém titulu nemusíte pouštět k ledu! Stále více středních, vyšších odborných a vysokých škol totiž nabízí dálkové studium, které zmáknete i při práci. Zjistěte společně s námi, jaké další výhody se s tímhle typem studia pojí.

Dálkové, distanční nebo kombinované?

Nepleťte si pojmy s dojmy! V naší české kotlině můžeme kromě klasického denního (prezenčního) studia narazit na několik jeho obdob, které se (mnohdy) nesprávně zaměňují. Jako dálkové studium obecně označujeme formu vzdělávání, která studentovi umožňuje studovat školu při zaměstnání. Vyžaduje však občasný osobní kontakt studenta s vyučujícím (zpravidla jednou za měsíc, nebo třeba jednou za 14 dnů). Distanční studium je naproti tomu realizováno plně elektronicky. Jistým mezistupněm mezi dálkovým a distančním studiem je pak studium kombinované, které označuje kombinaci ostatních forem.

Komu je dálkové studium určeno?

Profesně orientované dálkové studium je určeno zájemcům, kteří chtějí získat vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání při zaměstnání nebo podnikatelské činnosti. Dálkové studium na OA Praha je potom určeno všem, kteří mají zájem nabýt nové znalosti se zaměřením na cizí jazyky, marketing, management, účetnictví a informatiku. Ukončení studia je stvrzeno složením maturitní zkoušky. Přihlásit se do něj navíc mohou i studenti s nedokončenou střední školou, a to s možností vstupu do vyššího ročníku.

Výhody dálkového studia v kostce

  • Možnost práce při studiu: Nejčastější důvod, proč zájemci o dálkovém studiu uvažují, je jistě možnost skloubit studium s prací. Ať už pracujete brigádně, na dohodu nebo jste rozvířili vody podnikatelského prostředí, klasické denní studium se s prací bohužel neshoduje. Pro tyto případy je připraveno právě studium dálkové, které s prací nebo koníčky jednoduše skloubíte.
  • Úspora času: Dálkové studium probíhá z velké části distančně. Čas od času je ale samozřejmě potřeba se s vyučujícími osobně potkat. Zpravidla k tomu nedochází častěji než jednou za 14 dní nebo měsíc. Vyučující se studentem během osobních schůzek probere stěžejní část látky, doporučí vhodnou literaturu a zdroje a dále do výuky nezasahuje.
  • Individuální přístup: Protože je dálkové studium otevíráno pouze pro menší a omezený počet studentů, vyučující ke každému z nich přistupují individuálně. Nehrozí proto nepochopení látky z důvodu absence na hodinách.
  • Okamžité uvedení do praxe: Pokud si vyberete obor, který se slučuje s vaší současnou (nebo zamýšlenou) náplní práce, poznatky získané při absolvování dálkového studia můžete snadno ihned použít ve své praxi.
  • Větší svoboda: Oproti klasickému prezenčnímu studiu si můžete drtivou část roku rozplánovat dle vlastních možností a požadavků. Nejste vázání denním docházením do školy nebo na přednášky. Snadno se tak můžete věnovat práci, koníčkům i dalším volnočasovým aktivitám.
  • Ideální volba pro introverty: Možnost dálkového studia samozřejmě ocení i introvertně založení jedinci, kterým společnost většího počtu studentů tak úplně nevyhovuje a ze skupinových prací nebo prezentací mají noční můry.

A nevýhody?

Dálkové studium je nepochybně super a nabízí celou řadu výhod. Protože má ale každá mince dvě strany, musíme zmínit i určité nedostatky, které se s tímto typem studia pojí. V první řadě jde o důraz na disciplínu. Dálkové studium je totiž často mnohem náročnější než studium v prezenční formě a na studenta tak klade vysoké nároky.

Předpokládá se také, že velkou část látky student zvládne samostudiem ve svém volnu. Je třeba také počítat s tím, že u zkoušek nebo státnic nemají dálkoví studenti žádné úlevy – musí zkrátka zvládnout stejný objem učiva, jako jejich kolegové z denní formy.

Mějte na paměti také to, že studenti dálkového studia mají sice status studenta, ale nemůžou čerpat stejné výhody jako studenti v prezenčním studiu (např. uplatnění slevy na studenta).

Jak skloubit dálkové studia, práci a volný čas?

Pokud o dálkovém studiu vážně uvažujete, myslete na to, že důležitá je v tomhle případě silná vůle a motivace, odhodlání něčeho dosáhnout a uvědomění si důležitosti jednotlivých životních priorit.

Naučte se také organizovat si správně čas a neházet – lidově řečeno „flintu do žita“ při prvním zaškobrtnutí. Pokud je pro vás studium a dokončení vzdělání jednou z těch prvořadých priorit, pak máte dobrý potenciál k tomu, dostat ze sebe skutečné maximum.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.