Dálkové studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Dodělejte si středoškolské vzdělání dálkově!

Dálkové studium střední školy je určeno pro všechny, kteří mají zájem nabýt nové znalosti se zaměřením na cizí jazyky, marketing, management, účetnictví a informatiku. Ukončení studia je stvrzeno složením maturitní zkoušky.

Dálkové studium naší obchodní akademie je určeno i pro zájemce s nedokončenou střední školou, a to s možností vstupu do vyššího ročníku.

Výtah informací ohledně maturit při stávající mimořádné situaci ke stažení

 

Stáhnout přihlášku

 

Přihlášku zašlete na info@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu.

Podrobnosti dálkového studia

Průběh výuky dálkového studia: 2x měsíčně v sobotu 10 konzultačních hodin nebo distanční formou.

Školné

Dny otevřených dveří: na pobočce v Praze 9 Satalicích od 8:00 - 17:00hod nebo dle telefonické dohody.

 Otevírané obory dálkového studia:

 • obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Délka dálkového studia: 5 let, kratší však pro studenty, kteří mají již předcházející vzdělání (např. nedokončenou střední školu nebo učiliště)

Způsob přijetí na dálkové studium

Studenti, kteří se hlásí do 1.ročníku, mohou podat přihlášku do 1.3. a později do naplnění kapacit. Vzhledem k tomu, že zatím máme dostatečné kapacity na to, abychom přijali všechny zájemce, je možné se hlásit rovnou do 2.kola, které je bez přijímacích zkoušek.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacit.

 Vyučované předměty:

 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Informační technologie
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Marketing, Management
 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Italský jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Matematika

Harmonogram výuky:

Termíny dálkového studia 1. pololetí
  4. 9. 2021 - zahájení dálkového studia
18. 9. 2021
  2. 10. 2021
16. 10. 2021
23. 10. 2021
  6. 11. 2021
20. 11. 2021
  4. 12. 2021
11. 12. 2021

zkousky dálkového studia
  22. 1. 2022
  29. 1. 2022

Termíny dálkového studia 2. pololetí:

12. 2. 2022
22. 2. 2022
26. 2. 2022
12. 3. 2022
26. 3. 2022
  9. 4. 2022
23. 4. 2022
26. 4. - 30. 4. 2022 nalejvárna (intenzivní výuka před maturitní zkouškou)
14. 5. 2022
28. 5. 2022
  6. 4. 2022
18. - 19. 6. 2022 víkend s dálkaři
25. 6. 2022 vysvědčení

Znalosti nabyté ze studia střední školy, koneckonců i maturitní zkouška, jsou základem pro Váš profesní život. Proto pro nás není překvapením vidět Váš zájem o naše dálkové studium, ať už je Vám 15, nebo třeba 50 let. Těšíme se na Vás.

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.