Tipy a rady, kde a jak studovat v zahraničí

Mnoho lidí se domnívá, že studium v zahraničí se týká pouze vysokoškolských studentů. To je ale omyl! Vycestovat mohou klidně i středoškoláci, pro něž existuje celá řada programů umožňujících pobyt v zahraničí i několik let. V některých případech mohou zájemci o studium v zahraničí dokonce získat stipendium, a ulevit tak své peněžence (tedy spíše peněžence rodičů). ????

Proč odjet studovat střední školu do zahraničí?

Důvodů je hned několik. V prvé řadě získáte nenahraditelnou zkušenost, zlepšíte si své jazykové znalosti, poznáte jinou kulturu a získáte nové přátele.

Nabyté zkušenosti vám pomohou při následném studiu na vysoké škole a především budou obrovským přínosem pro vaši budoucí kariéru.

Pro koho jsou středoškolské studijní programy v zahraničí určeny?

Studium na střední škole v zahraničí lze zajistit pro studenty ve věku 14-19 let. Záleží však na podmínkách jednotlivých zemí a škol. Zatímco do USA lze vycestovat nejdříve v 15 letech, do Velké Británie je to možné již ve 14 letech. Některé školy dokonce mohou přijímat i žáky ve věku 13 let.

Studium v zahraničí

Pro přijetí ke studiu střední školy v zahraničí je však zapotřebí splnit ještě řadu dalších podmínek. Jsou to zejména:

  • Velmi slušná úroveň cizího jazyka, která je vždy prověřena na základě písemného či online testu. Minimum je obvykle nastaveno na úroveň A2/B1.
  • Dobré studijní výsledky.
  • Zájem poznat životní styl v cizí zemi a získat nové přátele v zahraničí.
  • Samostatnost, otevřenost, přizpůsobivost, komunikativnost.

Kam se nejčastěji vycestovává?

Možností, kam vycestovat za studiem na střední škole v zahraničí, je hned několik. Nicméně, čeští studenti nejčastěji volí tyto destinace:

  • Spojené státy americké,
  • Spojené království,
  • Německo,
  • Francie,
  • Španělsko. 

Průběh studia střední školy v zahraničí

Obvykle tráví studenti v zahraničí jeden trimestr, semestr nebo celý školní rok. Na dané škole studují společně s místními studenty, přičemž mají stejné osnovy a předměty a jejich výsledky jsou hodnoceny stejným způsobem. Žijí v hostitelských rodinách nebo ve studentských rezidencích, díky čemuž se stávají součástí života v daní zemi a mají možnost velmi zblízka poznat místní kulturu a zvyky.

Studiem v zahraničí si studenti mohou nejen zlepšit a rozšířit své znalosti a dovednosti, ale zároveň se také osamostatnit a získat spoustu nezapomenutelných zážitků.

Studium v zahraničí

Studentský koordinátor

V zahraničí nebudete sami. Po celou dobu bývá studentům k dispozici koordinátor, který dohlíží na bezproblémový pobyt a na nějž se lze v případě potřeby obrátit. Koordinátoři jsou pečlivě vybíráni, přičemž se vesměs jedná o osoby, které mají bohaté zkušenosti se zahraničními studenty (mnoho z nich si samo prošlo nějakým zahraničním programem). Všichni koordinátoři musí mít pedagogické vzdělání.

Koordinátoři pravidelně studenty navštěvují, kontrolují průběh jejich pobytu a studia a následně zasílají rodičům studentů zprávy o studijních výsledcích jejich ratolestí. Kromě koordinátora jsou studentům k dispozici samozřejmě i zaměstnanci zahraniční střední školy.

Typy středních škol

Stejně jako tomu bývá i u nás, v zahraničí si studenti mohou vybrat mezi studiem na státní nebo soukromé střední škole. Každý typ školy má přirozeně určité výhody a nevýhody. Státní střední školy jsou zpravidla cenově dostupnější, nelze si však volit lokalitu školy a student se musí přizpůsobit běžnému školnímu programu. Soukromé střední školyjsou často školy prestižní mající dlouhou tradici a vysokou akademickou úroveň.

Pro usnadnění výběru a rozhodování jsme pro vás připravili názornou infografiku, v níž jsou uvedeny některé základní charakteristiky státních a soukromých středních škol v zahraničí:

Státní vs. soukromá střední škola

Ubytování při studiu

Co se ubytování týče, má student dvě možnosti: pobývat v hostitelské rodině nebo ve studentské rezidenci.

Hostitelská rodina

Každá hostitelská rodina je vždy pečlivě vybírána, důsledně prověřována a kontrolována. Cílem je zajistit, aby se student v dané zemi cítil bezpečně a takříkajíc „jako doma“. Všechny hostitelské rodiny se snaží co nejvíce zapojit daného studenta do života v dané zemi, seznámit ho s tamějšími zvyky a ulehčit mu adaptaci na prostředí nacházející se daleko od jeho domova a rodiny. Hostitelskou rodinou se může stát rodina úplná, ala také rodina pouze s jedním rodičem či rodina bez dětí.

Ubytování v hostitelské rodině zahrnuje i stravu, obvykle polopenzi ve všední dny a plnou penzi o víkendu. Studenti se po dobu studia v zahraničí stávají plnohodnotnými členy hostitelské rodiny a očekává se od nich, že se budou účastnit většiny rodinných aktivit.

Studium v zahraničí - ubytování

Studentská rezidence (Boarding Schools)

Zahraniční studenti mohou být ubytování také ve studentských rezidencích (tzv. Boarding Schools), jež bývají často přímo v areálu školy nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

Ubytování ve studentské rezidenci zahrnuje plnou penzi, a kromě toho nabízejí tato zařízení také možnost účastnit se aktivit nejrůznějšího druhu – ať už se jedná o sportovní činnosti, hudbu a umění, vědecké aktivityaj. Určitou nevýhodou ubytování ve studentské rezidence je omezení kontaktu na uzavřenou skupinu studentů. Vždy však záleží na osobních preferencích.

Postup vyřizování pobytu na střední škole v zahraničí

Postup vyřizování pobytu na střední škole v zahraničí se samozřejmě může program od programu lišit. Obvykle však probíhá v následujících krocích:  

Postup vyřizování pobytu na SŠ v zahraničí

Přihláška ke studiu se standardně podává zhruba půl roku před plánovaným nástupem na střední školu.

U některých škol lze podat přihlášky i dva měsíce před začátkem, nicméně, obecně platí, že čím dříve je přihláška podána, tím vyšší je šance na splnění speciálních požadavků.

Pravidla chování na zahraniční střední škole

Během pobytu v zahraničí se student zavazuje k dodržování určitých pravidel chování. V případě jejich závažného porušení může být pobyt studenta okamžitě ukončen, a to bez náhrady poplatku za program.

Co mezi taková pravidla patří?  

Základní pravidla chování

  • Máte po přečtení tohoto článku poněkud smíšené pocity a možná byste středoškolské studium dokončili raději ve své vlasti? Přihlaste se na OA Praha! Zde můžete získat mezinárodní anglickou maturitu. Po absolvování studia získáte mezinárodně platný certifikát opravňující k přijetí na zahraniční vysoké školy bez přijímacích zkoušek.
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.