Rekvalifikační kurzy: Na co si dát při jejich výběru pozor?

V současné době existuje na trhu velké množství vzdělávacích institucí nabízejících bohatou nabídku rekvalifikačních kurzů. Ne všechny se však vyznačují srovnatelnou kvalitou. Z toho důvodu se jednoznačně vyplatí provést si určitý průzkum nabídky na trhu profesního vzdělávání a nabídku jednotlivých vzdělávacích institucí následně porovnat.

Rekvalifikační kurzy

Abychom vám to co nejvíce usnadnili, připravili jsme si pro vás přehled několika kritérií, kterým byste při výběru rekvalifikačního kurzu měli věnovat pozornost.

O jaká kritéria se jedná?

Cena kurzu

Ceny rekvalifikačních kurzů se profese od profese liší. Ideální je proto zjistit údaje o ceně napříč různými institucemi a ty pak vzájemně porovnat. Na co byste si měli dát pozor, je podezřele nízká cena kurzu. Ta totiž může signalizovat nekvalitní způsob výuky.

Cena rekvalifikačního kurzu

Přečtěte si také!

Platnost akreditace

Při výběru rekvalifikačního kurzu věnujte patřičnou pozornost tomu, zda má kurz stále platnou akreditaci. V případě, že byste zahájili kurz, který již akreditaci platnou nemá, nemohli byste po jeho absolvování obdržet osvědčení o rekvalifikaci. Absolvování kurzu po uplynutí platnosti akreditace nevadí a osvědčení obdržíte. Důležitý je začátek.

A jak si platnost akreditace ověřit? Jednoduše se podíváte do databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů, v níž budete hledat podle tzv. jednacího čísla, které je dané akreditaci přiděleno. Jednací číslo naleznete ve smlouvě, kterou by vám vzdělávací instituce po zaplacení ceny kurzu měla poskytnout.

Osvědčení o rekvalifikaci

Okrajově se zmíníme také o samotném osvědčení o rekvalifikaci a jeho náležitostech. Osvědčení musí obsahovat:

  • jméno a příjmení účastníka kurzu,
  • název vzdělávacího programu,
  • jednací číslo akreditace,
  • název a adresu vzdělávací instituce,
  • název pracovní činnosti,
  • počet absolvovaných hodin,
  • absolvované předměty,
  • datum konání kurzu,
  • datum absolvování závěrečné zkoušky,
  • podpis statutárního zástupce vzdělávacího zařízení.

Osvědčení o rekvalifikaci má platnost po celém území ČR, a to na neomezeně dlouhou dobu.

Osvědčení o rekvalifikaci

Počet vyučovacích hodin

Rekvalifikační kurz jste se s největší pravděpodobností rozhodli absolvovat proto, abyste získali nové znalosti a dovednosti, které byste následně mohli v dlouhodobém časovém horizontu uplatňovat v novém zaměstnání. Z toho důvodu je velmi důležité, aby na každou probíranou látku či téma byl vyhrazen dostatek času. Jak to poznat? Projděte si osnovy kurzu a povšimněte si počtu vyučovacích hodin přiřazených jednotlivým sekcím. Z toho můžete usoudit, zdali je reálné naučit se daný objem učiva v uvedeném čase.

Místo konání výuky

Dalším důležitým kritériem, které je při výběru rekvalifikačního kurzu důležité vzít v potaz, je místo konání výuky. Jedním z aspektů je samozřejmě samotné vybavení učebny (lavice, židle, tabule, výpočetní technika aj.) a dále také její kapacita. Přirozeně platí, že čím více lidí bude hodiny navštěvovat, tím méně se bude moct daný lektor věnovat každému studentovi individuálně. Ideální jsou proto menší studijní skupiny do 15 osob. V případě, že neplánujete na kurzy dojíždět autem, informujte se také o dostupnosti MHD.

Rekvalifikační kurzy - místo konání výuky

Lektoři

A když už padla zmínka o lektorech… předem si ověřte jejich odbornou kvalifikaci. Využít můžete například životopisy uvedené na webových stránkách instituce. Vyučující by měli mít jednak praxi v oboru, a jednak i praxi lektorskou. Ne každý profesionál totiž umí své vědomosti a zkušenosti předat dál.

Studijní materiály

Kvalitní výuku do jisté míry signalizuje to, zdali účastníci kurzu obdrží studijní materiály, které jim poslouží k opakování či (v případě nepřítomnosti) doplnění určité látky a k přípravě na závěrečnou zkoušku. Hodit se však mohou i při uplatňování nové profese v praxi. Studijními materiály mohou být klasické učebnice a skripta, ale také přístup do e-learningu aj.

Reference absolventů

Kdo jiný vám řekne lépe, jak to na daném kurzu chodí, než ten, který jej sám absolvoval a který je na základě vlastních zkušeností schopen „vypíchnout“ případné nedostatky? Reference absolventů rozhodně neopomíjejte. Některé instituce uvádějí hodnocení kurzů na svých webových stránkách, využít však můžete také například sociální sítě – typicky Facebook.

Rekvalifikační kurzy - reference absolventů

Možnost bezplatných konzultací a přístup instituce

Ne vždy jsou studenti schopni pojmout veškerou látku ihned, ale někdy potřebují dané učivo dovysvětlit, prodiskutovat atp. V takových situacích jsou velice užitečné (v ideálním případě bezplatné) konzultace s lektorem, na kterého se v případě nepochopení či zameškání určité látky lze obrátit. Důležitý je rovněž celkový přístup vzdělávací instituce. Vznesli jste dotaz, ale odpovědi jste se dočkali až po několika týdnech nebo vůbec? To asi nebude ta nejlepší cesta.  

+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. Все права защищены

Aira GROUP s.r.o.