6 tipů na zajímavé rekvalifikační kurzy

Ne nadarmo se říká, že na změnu není nikdy pozdě. Platí to i v zaměstnání, když vás přestane bavit stávající práce a chcete vyzkoušet něco nového.

A že nemáte potřebnou kvalifikaci? To vůbec nevadí, stačí si vybrat jeden z našich rekvalifikačních kurzů a nová životní etapa může začít! V následujících řádcích si představíme rovnou šestici takových kurzů.

Management efektivně, aneb Jak se stát manažerem

Cílem tohoto kurzu je účastníky připravit buď na přijetí manažerské pozice v novém zaměstnání, či na povýšení do pozice manažera v zaměstnání stávajícím. Manažerská pozice se vyznačuje určitými specifiky, jako je například zvýšení pracovní odpovědnosti, zvýšení objemu činností a v neposlední řadě také schopností efektivně pracovat s manažerskými nástroji. To vše se v našem kurzu naučíte. A nejen to!

Co se naučíte?

Naučíte se také vybrané legislativní aspekty spojené s pozicí manažera a základní manažerské dovednosti, díky kterým následně budete schopni určit priority plnění jednotlivých úkolů a přerozdělit je jednotlivým členům týmu se srozumitelným a jasně formulovaným zadáním.

Dále se naučíte průběžně vyhodnocovat výsledky plnění úkolů a budete se orientovat i v problematice řízení lidských zdrojů, neboť jedním z vašich úkolů bude hodnotit a motivovat členy týmu. V neposlední řadě trošku zabřednete i do vod manažerského účetnictví a marketingu.

Pracovník mezinárodního obchodu

Už nějaký ten pátek přemýšlíte o obchodování se zahraničím? Pak je rekvalifikační kurz Pracovník mezinárodního obchodu přesně pro vás!

Co se naučíte?

Jednak se seznámíte s obchodními závazkovými vztahy a budete schopni navázat obchodní vztah se zahraničním partnerem, a jednak se naučíte orientovat v oblastech, jako jsou dodací podmínky a s tím související druhy přeprav, platební podmínky, cla a celní politika, zastoupení podniku v zahraničí a další. Stranou nezůstanou ani dokumenty vztahující se k realizaci zahraničněobchodních operací, v nichž byste se měli vyznat a umět s nimi pracovat.

  • Pro pracovníka mezinárodního obchodu je velmi důležitá jazyková vybavenost. Zkuste třeba vybrané aplikace pro výuku anglického či německého jazyka, které můžete mít neustále po ruce.

Personalista

Pokud vás baví práce s lidmi a chcete se realizovat v oblasti řízení lidských zdrojů, pak doporučujeme absolvovat rekvalifikační kurz Personalista. Naučíte se v něm všechny potřebné teoretické i administrativní dovednosti, jež jsou k výkonu činnosti personality třeba. O jaké dovednosti se jedná?

Co se naučíte?

Budete se umět orientovat v problematice vedení personální agendy, vyznáte se v pracovních smlouvách a naučíte se zpracovávat podklady pro výpočty mezd.

Seznámíte se také s personálním plánovaním potřebným ke správnému výběru a získávání zaměstnanců a se způsoby hodnocení stávajících pracovníků za použití vhodných metod.

Po absolvování kurzu budete rovněž vědět, jak postupovat při zaměstnávání cizích státních příslušníků či osob se změněnou pracovní schopností. Opomenout samozřejmě nesmíme ani právní předpisy a školení BOZP. 

Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

Pro práci v účetnictví je třeba orientovat se v mnoha různých oblastech a pochopit souvztažnost mezi jednotlivými účetnickými jevy. To vše (a mnohem víc) vás naučíme v kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky). Je vhodný jak pro začátečníky, kteří se budou veškeré znalosti a dovednosti související s účetnictvím učit od základů, tak pro pokročilé, kteří se takto mohou v problematice zdokonalit.

Co se naučíte?

Absolvent kurzu se bude umět orientovat v oblasti českých účetních norem a daňových zákonů, v zákonu o účetnictví, zákonu o obchodních korporacích či v odpovídajících částech nového občanského zákoníku. Naučí se sestavit rozvahu se správně určenými stranami aktiv a pasiv, seznámí se s jednotlivými druhy účtů a jejich tříděním a bude schopen zpracovat výkaz zisků a ztrát či účetní uzávěrku. Vedle toho bude také umět vést pokladnu a účetní knihy.

Kromě běžného účetnictví nahlédne i do oblasti manažerského účetnictví a naučí se pracovat s účetním programem Pohoda (či jiným, záleží na domluvě), a to od zavedení podniku až po uzavření všech účetních případů. Samozřejmostí je i schopnost komunikace s příslušnými úřady.

Základy podnikání

Láká vás představa podnikání a být sám sobě vlastním pánem? V kurzu Základy podnikání vás naučíme, jak toho co nejefektivněji docílit a jak být zároveň úspěšný.

Co se naučíte?

Cílem tohoto kurzu je umožnit jeho účastníkům zahájení vlastní podnikatelské činnosti. K tomu je však potřeba věnovat se několika dílčím, specifickým aspektům. Ty zahrnují doplnění znalostí z ekonomiky a získání přehledu o reálné situaci na trhu, rozvoj osobnosti a sebedůvěry či rozvoj komunikačních znalostí a dovedností. V neposlední řadě se kurz věnuje také způsobům zpracování podnikatelského i marketingového plánu.

Tvorba www stránek

Posledním kurzem, který v tomto článku zmíníme, je kurz věnující se tvorbě webových stránek. Je určen především pro ty, kteří se chtějí na trhu práce uplatit jako webdesignéři, či ty, kteří se chtějí věnovat tvorbě originálních webových prezentací, a to jak za účelem propagace firem, tak za účelem zviditelnění osobních stránek. Především pro firmy je v současné době vlastní web naprostou nutností. Ale k tomu, aby byl web úspěšný, je třeba, aby byl nápaditý a o krok napřed před konkurencí. A přesně tomu se v kurzu věnujeme.

Co se naučíte?

Po jeho absolvování budete vybaveni znalostí HTML kódu, v němž se většina internetových stránek píše, a web tak vytvoříte raz dva. Vedle samotné tvorby se také naučíte, jak se stránkami nadále pracovat, tzn. jak je upravovat a udržovat. Budete se rovněž orientovat v problematice webhostingu, migrace stránek, správy serverů či pronájmu diskového prostoru. Především budoucí webdesignéry zaujme také úvod do problematiky kaskádových stylů určených především k definování vzhledu stránek. Tito jedinci budou provedeni pracemi webdesignéra od poradenství zákazníkovi – tzn. jakým způsobem vést konzultace k obsahu, formě a výslednému designu webových stránek – až po jejich tvorbu a následnou údržbu.

Jak si můžete sami povšimnout, vaše nové povolání může nabývat nejrůznějších podob. Stačí si jen vybrat. O tom, jaká profese se hodí právě k vám, už jsme psali v tomto článku.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.