Firemní jazykové kurzy: Proč by je personalisté neměli opomínat?

Zvažuje vaše firma expanzi do zahraničí, případně jen usiluje o zlepšení svého současného postavení na zahraničních trzích, ale potýká se s překážkami v podobě jazykové bariéry zaměstnanců? Pak přichází na řadu firemní jazykové kurzy spadající do kompetencí personálního oddělení.

V současné době probíhá celá řada jednání s klienty v cizím jazyce, a od zaměstnanců se tak očekává stále lepší jazyková vybavenost. Nemusí se však jednat pouze o komunikaci se zahraničními partnery. Cizí jazyky se uplatní i při rutinnějších záležitostech, jako je například překlad důležitých obchodních dokumentů atp. Bez cizích jazyků to dnes už zkrátka nejde.

Firemní jazykové kurzy

Firemní jazykové kurzy nejenže zajistí pravidelné a intenzivní vzdělávání zaměstnanců pro firemní účely, ale mohou posloužit také pro osobní užitek a osobní rozvoj formou zaměstnaneckých benefitů.

Jste si jakožto personalisté výše uvedených skutečností vědomi, ale stále si nejste jisti, že zrovna firemní jazykové kurzy jsou tím správným řešením? Podívejte se spolu s námi na jejich přínosy a třeba budete mít rázem jasno!

Co to jsou firemní jazykové kurzy?

Firemní jazykové kurzy jsou specifickým typem jazykových kurzů, kdy zaměstnavatel svým zaměstnancům umožňuje studium v pracovní době. Ti se tak již nemusí nikam „vláčet“ odpoledne po práci, kdy je jejich produktivita a schopnost koncentrace na bodu mrazu.

Firemní jazykové kurzy

Výuka přitom může být dvojího druhu. Jednak může být zaměřena na konkrétní pracovní pozice vyžadující specifické znalosti (typicky manažeři, právníci, recepční aj.), jednak lze zařídit kurzy určené pro všechny zaměstnance, jejichž cílem je zajistit požadovanou jazykovou úroveň ve firmě.

Výhody firemních jazykových kurzů

Firemní jazykové kurzy skýtají celou řadu výhod, díky nimž mají oproti jiným obdobným řešením jednoznačně navrch. Které to jsou?

Přizpůsobení kurzu oboru a potřebám firmy

Obor podnikání se firma od firmy liší, a je proto zcela zřejmé, že ne u všech může výuka probíhat stejným způsobem. Jiné jazykové dovednosti budou potřebovat právníci, jiné zase manažeři. S tím si však hravě poradí právě firemní jazykové kurzy, které se dokážou specifickým potřebám zaměstnavatelů přizpůsobit. To se týká jak malých podniků, tak nadnárodních firem.

Firemní jazykové kurzy

Ve velkých firmách například může být organizováno vícero kurzů současně lišících se stupněm pokročilosti. V případě potřeby pak může zaměstnanec přestoupit z jednoho kurzu do druhého.

Obrovským přínosem firemních kurzů je to, že vám jejich poskytovatelé obvykle se vším poradí a pomohou – ať už se jedná o rozřazování pracovníků do jednotlivých skupin, tempo výuky nebo třeba motivaci studentů.

Kvalifikovaní lektoři

Poskytovatelé firemních jazykových kurzů zpravidla disponují kvalifikovanými lektory procházejícími přísným výběrem. Vedle znalosti jazyka bývá vyžadováno i pedagogické vzdělání a praxe. Díky tomu jsou lektoři schopni své znalosti vhodným způsobem předat.

Systém kontroly

Pakliže se zaměstnavatel jednou pro investici do firemních jazykových kurzů rozhodne, zcela přirozeně bude vyžadovat určité výstupy ze strany zaměstnanců. I to jsou poskytovatelé schopni zařídit, a to prostřednictvím monitorování docházky žáků či jejich pravidelným testováním. Výjimkou není ani závěrečné hodnocení žáků včetně doporučení postupu do dalšího smluvního období.

Firemní jazykové kurzy

Různé formy realizace výuky

S přizpůsobením kurzu oboru a potřebám firmy souvisí také možné formy realizace výuky. Ta může probíhat v sídle instituce, ve firmě anebo formou online výuky, která se v současné době těší velké oblibě, neboť umí dostatečně reflektovat potřeby i více či méně zaneprázdněných jedinců. Díky dostupnému množství různých online platforem (např. Skype, MS Teams, Zoom aj.) nestojí tomuto způsobu výuky nic v cestě.

  • A kdyby se zaměstnanci v mezičase nudili, mohou si jazyk procvičovat v mobilních aplikacích. Třeba těch na výuku angličtiny nebo němčiny.

Pohodovější atmosféra při výuce

Nespornou výhodou jazykového kurzu pořádaného v rámci firmy je atmosféra, která se při výuce vytvoří. Díky tomu, že se zaměstnanci navzájem znají, odpadá nutnost zdlouhavého úvodního představování a také nervozita studentů při vzájemné komunikaci v cizím jazyce.

Firemní jazykové kurzy

Rozvoj měkkých dovedností zaměstnanců

Jedním z potenciálních přínosů firemních jazykových kurzů je mimo jiné také rozvoj měkkých dovedností, tzv. soft skills, pracovníků. Jedná se především o zlepšení prezentačních a rétorických schopností, nezřídka kdy také prodejních či manažerských dovedností.

Zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Vzdělávání by mělo být součástí firemní strategie každé společnosti. Z důvodu často se měnících podmínek na trhu, a ekonomické situace celkově, se neustále zpřísňují požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. Prostřednictvím systematického vzdělávání pracovníků je firma schopna těmto požadavkům vyhovět, a stává se tak konkurenceschopnou.

Rizikové faktory

Nic na světě není jen černé a bílé, jazykové kurzy nevyjímaje. I zde se lze setkat s určitými riziky. Jedním z nich je nedostatečný důraz na spojení motivace a vzdělávání ze strany zaměstnavatele. Ztráta počáteční motivace zaměstnance může být velmi rychlá, a proto je třeba jednat rychle.

Firemní jazykové kurzy

Řešením může být jak pozitivní motivace, kdy zaměstnancům zdůrazníte veškeré výhody kurzů – především pak v kontextu jejich vlastního profesního růstu, tak i motivace negativní. Ta spočívá v tom, že zaměstnancům trošku pohrozíte – například tak, že budou-li mít z 50 % neomluvenou absenci či nesloží závěrečné zkoušky, uhradí polovinu ceny kurzovného z vlastních prostředků. Konkrétní způsob motivace samozřejmě záleží na domluvě.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.