Co je to multitasking a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Multitasking se v posledních letech stává stále více žádanou dovedností. Mnohé profese dnes totiž vyžadují schopnost rychle přepínat mezi různými úkolya také je efektivně řešit. V následujících řádcích si proto povíme, co to ten multitasking vlastně je, kdy může být prospěšný a kdy se mu raději vyhnout.

Co to je multitasking?

Multitasking je složeninou dvou slov – multi (více) a task (úkol); jedná se tedy o schopnost jedince vykonávat několik úkolů najednou. Bohužel v tom jako lidé, na rozdíl od strojů, nejsme příliš dobří. Zvláště tehdy, jedná-li se o pracovní úkoly vyžadující pořádnou dávku soustředění a koncentrace.

Multitasking

Kde se s multitaskingem setkáváme?

Ač nám to příliš nejde, děláme multitasking všichni. V jakých situacích?

Tak kupříkladu v autě, kde se proměníme skoro až v robota, který každou končetinou dělá něco jiného. Naše pozornost přitom míří pouze na sledování silničního provozu.

Dalším typickým příkladem je běh či chůze za současného poslechu hudby nebo podcastu, a v neposlední řadě telefonování, při kterém děláme všechno možné – od čmárání na papír až po pochodování z jednoho rohu místnosti do druhého.

Multitasking - řízení vozu

Všechny tyto činnosti mají jedno společné – při jejich vykonávání je naše pozornost upřena pouze k jedné aktivitě, kdežto nad druhou nepřemýšlíme a vnímáme ji spíš jako rutinu. Pokud bychom však chtěli skloubit dvě činnosti, které obě vyžadují značnou míru koncentrace, s největší pravděpodobností narazíme.

Proč multitaskujeme?

Důvod je prostý – náš mozek neustále touží po něčem novém a miluje vyrušení. Jakmile k nějakému takovému vyrušení dojde (například reagujete na příchozí zprávu), aktivuje se v mozku centrum pro potěšení a vyplaví se dopamin neboli hormon štěstí. Kromě toho nám multitasking dává jakýsi bludný pocit toho, že jsme extrémně produktivní, což nám samozřejmě imponuje.

Výhody multitaskingu

Multitasking může mít v různých kontextech několik potenciálních výhod, jako jsou například:

 • Zvýšená produktivita

Produktivitu může multitasking zvýšit tím, že umožní dokončení vícero úkolů v krátkém časovém období.

Výhody multitaskingu - zvýšená produktivita

 • Rychlé řešení úkolů

Schopnost rychle přepínat mezi úkoly umožňuje rychlejší reakci na nové informace nebo neočekávané situace. To se může hodit například v krizových situacích nebo při řešení neplánovaných problémů.

 • Optimalizace času

Multitasking může posloužit jako užitečný nástroj pro efektivní využívání času. Zpravidla však pouze tehdy, jedná-li se o kombinaci menších úkolů nebo činností nevyžadujících plnou pozornost.

Výhody multitaskingu - optimalizace času

 • Flexibilita

Schopnost multitaskingu umožňuje rychlé přizpůsobení se různým situacím a požadavkům. To může být velice užitečné v prostředí, v němž se rychle mění prioritní úkoly.

 • Rozvoj dovedností spjatých s time managementem

Pravidelné praktikování multitaskingu může vést k rozvoji schopností lépe se orientovat v různých úkolech a ke zlepšení dovedností typu organizace, plánování a řízení času.

Nevýhody multitaskingu

I přes řadu výhod uvedených výše je důležité zdůraznit fakt, že multitasking nemusí být vždy ten nejlepší přístup a nemusí být vhodný pro každého. Může s ním být spojena i řada nevýhod, jako jsou například:

 • Ztráta kvality práce a vyšší chybovost

Budete-li se věnovat několika úkolům současně, může to vést ke snížení kvality práce. Nedostatek plné pozornosti každému úkolu (ještě k tomu, když jsou komplexní) může způsobit chyby nebo nedostatečné porozumění.)

Jaká profese se hodí k vám? Vybírejte podle smyslu i ohodnocení

Nevýhody multitaskingu - vyšší chybovost

 • Ztráta času a energie

Je to poněkud paradox, ale multitasking může vést ke ztrátě času. Časté přepínání mezi úkoly může vést k tzv. "kontextovým přepínáním", kdy člověk ztrácí čas a energii tím, že se opakovaně vrací k původnímu úkolu a musí se znovu dostat do správného pracovního stavu. Multitasking navíc rychle vyčerpává náš mozek. Pokaždé, co přepnete z jednoho úkolu na druhý, spotřebovává se určité množství glukózy

Přečtěte si také! Co jsou superpotraviny a jak pomáhají mozku?

 • Ztráta produktivity

Většina z nás není k multitaskingu zrozena – ač tedy mnohdy míváme pocit, že se soustředíme na několik věcí najednou, ve skutečnosti jen přepínáme z jedné aktivity na druhou a obráceně. V důsledku toho může být celková efektivita takové práce velmi nízká. Některé výzkumy uvádí, že může poklesnout až o 40 %.

 • Ztráta koncentrace

Pokud si zvyknete na neustálé vyrušování a přepínání z jednoho úkolu na druhý, můžete nenávratně zhoršit svou schopnost soustředit se na jeden úkol po delší dobu.

Nevýhody multitaskingu - ztráta koncentrace

 • Negativní vliv na paměť

Studie naznačují, že multitasking může mít negativní vliv na paměť a schopnost uchovávat informace, protože se mozek musí stále přepínat mezi různými kontexty.

 • Zvýšená úroveň stresu

Multitasking může způsobovat zvýšený stres, někdy dokonce až vyčerpání, zejména pokud jsou úkoly náročné nebo pokud je na jednotlivce vyvíjen tlak zvládat více věcí najednou.

Manažer a stres: Nerozlučná dvojka nebo důvod k zamyšlení?

Jak s multitaskingem správně zacházet?

S multitaskingem je potřeba umět správně zacházet a vybírat si takové úkoly, které jsou vhodné k současnému vykonávání. Existují totiž složitější úkoly, které vyžadují naši plnou pozornost, a úkoly méně náročné, které je možno vykonávat současně s jinou činností.

Klíčem k úspěšnému multitaskingu je dále umění efektivního plánování a organizace vlastního času. Využít lze například seznam úkolů nebo pomocníka v podobě aplikace pro správu času. Tím si můžete zajistit to, že se budete jednotlivým úkolům věnovat postupně a najdete si i čas na odpočinek. Ten je nesmírně důležitý, budete-li pracovat bez přestávky jako workoholici, vystavujete se rizikům typu syndrom vyhoření nebo spánková deprivace.

Syndrom vyhoření

Kdy se multitaskingu vyhnout?

Odpověď je prostá – multitaskingu se vyhněte tehdy, potřebujete-li se intenzivně soustředit. Vzorovými příklady z praxe mohou být učení se na zkoušku s mobilem po ruce nebo řízení automobilu a současné telefonování.

Učení se na zkoušku s mobilem po ruce

Učit se s mobilem položeným vedle učebnice nebo notebooku, když každou chvílí rozsvícením upozorňuje na nové notifikace, není zrovna efektivním způsobem studia. Neustálým překmitáváním pozornosti mezi studiem a mobilem se toho člověk moc nenaučí.

 • Pokud máte pocit, že to bez mobilu prostě nezvládnete, stáhněte si alespoň nějakou výukovou aplikaci. Co třeba nějakou na výuku anglického nebo německého jazyka?

Řízení auta a telefonování

Telefonování není jako poslech rádia, které si pustíte jen tak na pozadí. Při telefonování věnujeme velkou pozornost hovoru a ta pak následně řidiči chybí při sledování silničního provozu. Ani zákonem povolené hovory přes handsfree pozornosti řidičů moc nepřidává.

Multitasking při řízení automobilu

Co z toho plyne? Potřebujete-li se na něco více soustředit, věnujte tomu dostatek času. Uvidíte, že pokud se budete soustředit pouze na jednu činnost, zvládnete ji podstatně rychleji (a pořádně), než kdybyste dělali dalších x činností najednou.

Multitasking mužů vs. žen

Po dlouhou dobu se věřilo, že ženy jsou mnohem schopnější multitaskingu než muži. Nejnovější studie z Německa tento předsudek ale boří. Z výsledků studie vyplývá, že vlohy pro multitasking nemají ani muži, ani ženy. Náš mozek na to jednoduše není stavěný, bez ohledu na pohlaví.

Předsudky o lepší schopnosti žen multitaskingu pramení nejspíš z toho, že ženy musí vykonávat více činností najednou častěji než muži. Práce v domácnosti a starost o děti jsou přece jen pořád primárně ženskou rolí.

Multitasking muži vs. ženy

Co si z toho vzít?

Pokud před vámi stojí náročné úkoly či povinnosti, věnujte jim co možná nejvíc pozornosti. Jinými slovy řečeno – aplikujte zde namísto multitaskingu tzv. singletasking, tedy práci na jedné věci. Některé aktivity mohou být zkrátka příliš náročné na to, abychom je mohli zvládnout jen tak na půl plynu.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.