Jakým chcete být manažerem?

Manažer je člověk, jehož úkolem je neustále zvyšovat výkonnost svého týmu a maximalizovat zisk firmy. Aby toho dosáhl, musí si najít odpovídající styl řízení, který uplatní při jednání se svými spolupracovníky a podřízenými. Správný styl řízení mimo jiné také eliminuje množství stresu, kterému manažer bývá vystaven.

Základní manažerské styly řízení

Teorie managementu popisuje celou řadu stylů řízení a vedení, my si však v následujících řádcích uvedeme šestici těch víceméně základních. Jaké to jsou?

Jednotlivé styly řízení se od sebe liší například tím, jak otevřený je manažer z hlediska komunikace, jak stanovuje cíle a sleduje jejich plnění a v neposlední řadě tím, kolik rozhodování a pravomocí deleguje na ostatní.

Na přelomu 19. a 20. století převládal styl vyznačující se přísnou hierarchií a systémem založeným na odměnách a trestech. V té době měl však své opodstatnění, neboť bylo potřeba dostat lidi od práce v zemědělství a nejrůznějších řemeslech, kdy firmy měly v průměru 4 zaměstnance, do velkých výrobních podniků čítajících desítky až stovky zaměstnanců. Cílem bylo tyto jedince donutit, aby přišli na x hodin denně, stoupli si ke stroji a tutéž práci dělali znovu a znovu. Zcela logicky zde musela zavládnout pevná ruka. Úspěšné a moderní firmy se však již více zaměřují na lidi nežli na čísla a snaží se vytvořit takové pracovní prostředí, v němž budou zaměstnanci spokojeni.

#1 Direktivní styl řízení

Direktivní styl řízení se ve firmách uplatňuje nejčastěji. Jedná se o typický model, kdy vedoucí hovoří a zaměstnanci poslouchají a reagují. Vedoucí stanovuje krátkodobé úkoly a jasně definuje svá očekávání. Většinu rozhodnutí provádí osobně. V některých ohledech se tento styl řízení podobá výše zmíněnému systému založeném na odměnách a trestu, z čehož vyplývá, že se příliš nehodí do inovativních a kreativních firem.

Manažerské styly řízení - direktivní

Naopak se hodí k řešení krizových situací, v nichž není prostor pro diskusi, ale je potřeba rychle jedna a konat, k řízení juniorních pracovníků či nově vzniklých juniorních týmů s nedostatkem zkušeností, případně k řízení pracovníků, kteří nemají zájem posouvat se profesně dál.

Dlouhodobé užívání direktivního stylu řízení je však spjato s jistými riziky– může dojít ke zhoršení morálky týmu a ke ztrátě pocitu uspokojení z dobře odvedené práce. Zaměstnanci totiž dělají pouze to, co se od nich vyloženě žádá, a nemohou tak do své práce vložit „kus sebe“. Dalším úskalím je to, že zásluhy za dobře vykonanou práci si přisvojuje manažer, kdežto neúspěchy přisuzuje členům týmu. 

#2 Týmový styl řízení

Týmový styl řízení se zakládá na přesvědčení, že tým zvládne více než jednotlivec. Manažeři, kteří jej uplatňují, nechtějí příliš vyčnívat. Naopak se zaměřují na budování vzájemné důvěry a vytváření pocitu sounáležitosti s firmou. Je tedy zcela zřejmé, že tým funguje na základě emočních vazeb.

Pozitivem tohoto stylu řízení je schopnost manažera zvyšovat loajalitu všech zúčastněných, a dokonce i schopnost obnovit ztracenou důvěru ve firmu. Dobře se tak hodí k řešení stresových situací či situací, kdy je špatná týmová morálka.

Ač tento typ manažera umí tým velmi dobře povzbudit a nešetří chválou, je důležité, aby byl také schopen odhalit a napravit slabší výkony, které se v rámci týmové práce mohou ztratit.

  • K profesi manažera bezesporu patří jazyková vybavenost. Nainstalujte si do svého chytrého společníka výukovou aplikaci a procvičujte si svou angličtinu nebo třeba němčinu.
Manažerské styly řízení - týmový

#3 Demokratický styl řízení

Demokratický styl řízení vyzdvihuje různorodé dovednosti, znalosti a vlastnosti jednotlivých členů týmu. Demokratický manažer více poslouchá, než mluví, a snaží se dosáhnout určitého konsenzu uvnitř týmu. Je si vědom toho, že „více hlav víc ví“, a proto se svého týmu neustále ptá, co si o tom či onom myslí.

Jedná se sice o velmi komplikovaný styl vedení a spolupráce, ala na druhou stranu s sebou nese řadu výhod – především umožňuje naplno využít talent a schopnosti ostatních. Vzhledem k tomu, že je časově velice náročný, není účinný v časech nouze či krize.

Manažerské styly řízení - demokratický

#4 Koučovací styl řízení

Koučovací typ manažera si zakládá na budování hlubokých spojení a snaží se pochopit individualitu všech členů týmu. Díky tomu je schopen poodhalit jejich názory, hodnoty a sny, a vést je tak podle toho, co ovlivňuje jejich nejhlubší touhy.

Tento styl řízení je velice účinný, ale stojí manažera spoustu času i energie. Kromě toho mohou koučování nabýt dojmu, že je neustále někdo sleduje a provádí mikro-management.

Manažerské styly řízení - koučovací

#5 Vizionářský styl řízení

Manažeři uplatňující vizionářský styl řízení jsou skvělí inovátoři. Většinou jsou to otevření a vášnivě smýšlející lidé, kteří si už dnes dokážou představit prozatím neexistující lepší zítřek. Ač uvažují v abstraktní rovině, dokážou o své vizi přesvědčit nejen sami sebe, ale také ostatní. Potenciál přitom vidí nejen v nových příležitostech, ale také v lidech.

Pro jedince, kteří k plnění určitého úkolu potřebují jasné instrukce vysvětlené do sebemenších detailů, může být spolupráce s manažerem vizionářem nadmíru náročná. Manažeři vizionáři jsou totiž velmi často odpůrci detailů a jejich vize jsou velmi obecné.

Manažerské styly řízení - vizionářský

#6 Příkladný styl řízení

Naši šestici uzavřeme typem manažera, který řídí a vede svůj tým vlastním příkladem. Sám sobě nastavuje vysoké osobní standardy, které dodržuje natolik disciplinovaně, že svým přístupem inspiruje ostatní. Od těch samozřejmě očekává to samé.

Tento styl řízení se hodí do týmů sestávajících z osobností s přirozenou autoritou a lidí, kteří na sobě chtějí neustále pracovat a zdokonalovat se. Naopak se nehodí k interakci s lidmi, kteří potřebují být více vedeni. Lídr očekává, že jednotliví členové týmu vědí, co mají dělat, ale nemusí tomu tak být. Navíc, pokud se členové týmu se standardy lídra neztotožňují, mohou se cítit pod tlakem.

Manažerské styly řízení - příkladný

Výběr manažerského stylu řízení

Často se bohužel setkáváme s tím, že firmy školící své manažery neberou v potaz jejich psychologické profily, přirozenost, talent a silné stránky, ale mají připravenou a propagují pouze jednu – dle jejich názoru nejlepší – cestu, jak se stát skvělým lídrem. Pravdou ale je, že jediná správná a nejlepší cesta neexistuje. Vždy je potřeba zohlednit několik faktorů vyobrazených níže:

Manažerské styly řízení - výběr

Je velice důležité, aby daný styl řízení korespondoval se silnými stránkami a přednostmi manažera, neboť – jak říká globální stratég a kouč top manažerů Jan Mühlfeit – „Posilováním slabých stránek se ještě nikdy z nikoho úspěšný člověk nestal“.

  • Správný manažer by měl kontinuálně pracovat na svých měkkých dovednostech. Které to jsou?

Vědecké výzkumy i praktické příklady z firem ukazují, že snížení míry stresu působícího na manažera a prostředí založené na spokojenosti zaměstnanců vede k růstu obratu, efektivity a produktivity práce v průměru o 30-40 %! Pozitivním účinkem je mimo jiné také zvýšení loajality a snížení fluktuace zaměstnanců (a tedy i méně nákladů na práci personalisty) či posílení prestiže firmy a znalosti značky.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.