Peníze nejsou všechno. Důležité jsou i zaměstnanecké benefity

Při výběru zaměstnání lidé čím dál tím častěji kromě pracovní náplně a výplaty posuzují také nabízené zaměstnanecké výhody. Zaměstnanci jsou totiž stále náročnější, resp. jsou si více vědomi svých kvalit, a chtějí podle toho být řádně ohodnoceni, a to nejen finančně.

Firmy a zaměstnavatelé jdoucí s dobou moc dobře vědí, že kvalitní a kvalifikované zaměstnance „neutáhnou“ na přátelský kolektiv, pár dní dovolené navíc nebo kávu zdarma. A právě zde „nastupují“ zaměstnanecké benefity, které jednak přilákají zajímavé kandidáty, a jednak vedou ke spokojenosti zaměstnanců.

Co to jsou zaměstnanecké benefity?

Zaměstnanecké benefity jsou určité výhody, které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům nad rámec zákonné mzdy či platu. Oblast zaměstnaneckých výhod není nikterak upravena zákonem, ba naopak, jsou poskytovány dobrovolně a z vlastní iniciativy zaměstnavatele.

Benefity se tak mohou proměnit v konkurenční výhodu, na kterou se zaměstnavatelé snaží nalákat nové kandidáty, udržet si stávající pracovníky nebo je motivovat k lepším výkonům.

Zaměstnanecké benefity

Finanční a nefinanční benefity

Zaměstnanecké výhody lze různě členit. Základním typem členění je rozdělení na finanční a nefinanční benefity.

Finanční benefity

Jak již napovídá samotný název, jedná se o benefity, které jsou přímo spjaty s financemi. Nejčastěji se jedná o 13. a 14. plat nebo kvartální či půlroční odměny, jejichž výše se odvíjí od zisku společnosti.

Nefinanční benefity

Zajímavější a mnohem širší kategorií jsou pak nefinanční benefity, kdy zaměstnavatelé mohou zaměstnancům zprostředkovat různé slevy, poukazy nebo služby, které lze v rámci firemní nabídky využívat. Může se jednat o oblast zdraví, gastronomie, kultury, sportu, rekreace aj. Důležité je, aby se tyto výhody odvíjely od preferencí samotných zaměstnanců.

Nefinanční zaměstnanecké benefity

Jak na výběr zaměstnaneckých benefitů ve firmě

Výběr benefitů a šíře jejich nabídky se firma od firmy liší. Důležitou roli hraje mimo jiné to, čemu se daná společnost věnuje. Jedná-li se o firmu zabývající se prodejem určitých produktů, může jako benefit poskytovat slevu na jejich nákup. V začínajících firmách se můžeme setkat třeba se zaměstnaneckými akciemi.

K výběru zaměstnaneckých výhod mohou firmy přistupovat různě. Některé pouze kopírují konkurenci, jiné se naopak snaží přijít s něčím originálním. Ať už je to tak či onak, je potřeba myslet na to, že benefity jsou především pro zaměstnance. Firmy, resp. jejich personální oddělení, by proto měly jednou za čas provést mezi zaměstnanci průzkum, ze kterého lze zjistit, jak jsou spokojeni s aktuální nabídkou benefitů, které z nich reálně využívají, co dalšího by uvítali atp.

Zaměstnanecké benefity - role HR

Zaměstnanecké benefity, které rozhodně zaujmou

Pod zaměstnaneckými výhodami si mnozí nejspíš představí věci typu příspěvky na stravování, příspěvky na důchodové pojištění, služební auto atp. Doba se však mění a benefity podléhají nejrůznějším trendům.Ty, co lákaly dříve dnes již lákat nemusí. V následujících řádcích se podíváme na to, které z nich „táhnou“ v současnosti.

Sick days

Sick days jsou dny volna navíc, většinou tři až pět za rok, které lze využít pro krátkodobé a rychlé vyléčení z přicházející nemoci. Není ani potřeba chodit pro potvrzení k lékaři. Pokud se zaměstnanec necítí dobře a má pocit, že na něj něco leze, jednoduše si zavolá do práce, nahlásí sick day, a doma se vyleží.

Velkým přínosem tohoto benefitu je, že pomáhá předcházet závažným a dlouhodobým nemocem, které mívají svůj původ v přecházení prvotních náznaků nemoci. Je tedy výhodný jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Zaměstnanecké benefity - sick days

Home office

K jedněm z nejaktuálnějších trendů nepopiratelně patří home office neboli práce z domova. Pro některé zaměstnance může být práce z domova něčím nepředstavitelným, neboť ke svému výkonu potřebují jiné prostředí, postrádají sebekázeň, případně chtějí striktně oddělit svůj osobní a pracovní život. Jsou ale i tací, kterým se tento styl líbí a na pracoviště už je nikdo nedostane. Home office totiž skýtá celou řadu výhod, jako jsou například:

  • možnost pracovat v době, která zaměstnanci vyhovuje a po kterou je nejvíce produktivní,
  • známé prostředí, které – je-li uzpůsobeno do vyhovujících podmínek – může zvýšit efektivitu a pracovní produktivitu jedince,
  • možnost více se soustředit na práci, neboť jsou ve značné míře eliminovány rušivé elementy,
  • úspora času, který by zaměstnanec jinak trávil na cestě do/z práce. Díky tomu bude mít více času na své koníčky, rodinu nebo naopak na nějakou tu práci navíc.
Zaměstnanecké benefity - home office

Flexibilní pracovní doba

Flexibilní pracovní doba se nemusí týkat pouze práce z domova. I na pracovišti lze nastavit podmínky reflektující to, že každému vyhovuje pracovat v jinou denní dobu – někteří z nás jsou holt skřivani, jiní zase noční sovy.

Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že lpění na přesné pracovní době se ne každému zamlouvá, a proto ji stanovují pouze orientačně. V praxi to vypadá třeba tak, že zaměstnanec může přijít do práce kdykoliv mezi 7:00-12:00 a odejít pak po osmi hodinách, tedy mezi 15:00-20:00. Potřebuje-li si zaměstnanec ráno zajít třeba k lékaři nebo si vyzvednout balík na poště, může tak učinit zcela v klidu, aniž by se musel jakkoli stresovat.

Semináře a kurzy zdarma

Vzdělávací a seberozvojové semináře a kurzy ocení především ti pracovníci, kteří se rádi zdokonalují a vyvíjejí. V případě, že tento benefit chce zaměstnavatel dopřát každému zaměstnanci, je finančně poměrně náročný, často se však vyplatí.

Zaměstnanci, kteří dostanou možnost dále se vzdělávat a rozvíjet, bývají vůči svému zaměstnavateli loajálnější a nemají tolik tendence měnit své působiště. Firmě tak odpadají náklady na zaučování nováčků. Co se výběru konkrétních seminářů a kurzů týče, jedná se především o ty zaměřené na zlepšení jazykových dovedností, rozvoj osobnosti a měkkých dovedností či teambuildingové akce.

  • Ke zlepšení jazykových dovedností pomáhají také nejrůznější mobilní aplikace. Vyzkoušejte třeba ty k výuce anglického nebo německého jazyka!
Zaměstnanecké benefity - semináře a kurzy zdarma

Otcovská dovolená

Ze zákona mají novopečení tatínci nárok čerpat tzv. otcovské – čtrnáctidenní volno, kdy mohou být oporou své partnerce a právě narozenému dítěti. Některé firmy však čerstvým tatínkům poskytují několik dní i týdnů placeného volna navíc. Díky tomu si mohou užít ty nezaměnitelné první okamžiky, které jim už nikdo nevrátí.

Zaměstnanecké benefity - otcovská dovolená

Wellness pobyty

Zaměstnanci nejsou žádné stroje a čas od času potřebují také nějaký prostor pro regeneraci a odpočinek. Udržovat zdravé tělo i ducha pomáhá předcházet různým onemocněním a mimo jiné také syndromu vyhoření, který postihuje každého pátého Čecha. Není proto divu, že oblíbeným lákadlem se stávají právě wellness pobyty a masáže, případně i různé kurzy jógy či meditace.

  • Člověk sice není stroj, ale lidský mozek dokáže každou zpracovat tolik informací, že by na ně ani ten nejvýkonnější počítač na světě nestačil!
Zaměstnanecké benefity - wellness pobyty

Vyplatí se benefity zaměstnavatelům?

Zaměstnavatelé mívají často pocit, že by je firemní benefity stály příliš mnoho peněz, a možná také logistiky, ale opak je pravdou. Například výše zmíněné sick days firmě ušetří nemalé částky za dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců. Také noví uchazeči o práci mnohdy rádi dají přednost dobrému benefitu před vyšší mzdou či platem.

Některé benefity, které může firma zaměstnancům nabídnout, jsou velmi levné a v celkových nákladech nehrají nikterak významnou roli. A postačí-li pouze malá investice k tomu, aby zaměstnanci byli efektivnější, rychlejší a nápaditější – a tím samozřejmě přispěli k růstu výkonu firmy – pak není důvod se nad nimi alespoň nezamyslet.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.