Kurz daňová evidence

Náležitosti účetních dokladů, jejich vystavování, oběh a uchování. Zásady vedení daňové evidence samostatně výdělečných osob. Účtování nákladů a výnosů. Účtování nákladů a výnosů nesouvisejících s podnikatelskou činností fyzické osoby. Složky majetku, odepisování investičního majetku. Evidence majetku, pohledávek a závazků. Souvislý příklad daňové evidence, zpracovaný ručně. Zjištění hospodářského výsledku. Vyhotovení daňového přiznání.

Po ukončení rekvalifikačního kurzu Daňová evidence je posluchač schopen prvotního zpracování účetních dokladů, vytvoření faktur a peněžního deníku, evidence příjmů, výdajů, majetku či závazků, výpočtu mezd, sestavení daňového přiznání.

Základním předpokladem k účasti v rekvalifikačním kurzu je ukončené min. SŠ vzdělání (nutno doložit) a základní znalost PC.

 

Přihláška ke stažení

 

Přihlášku zašlete na info@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu.

Obsah rekvalifikačního kurzu:

  • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

  • úvod do daňové evidence

  • účetní knihy v daňové evidenci

  • obsah a forma vedení daňové evidence

  • postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak

  • mzdy v daňové evidenci

  • uzávěrka a závěrka

Termíny skupinových kurzů:

Termín kurzu

Dny výuky

Dle objednání a domluvyIndividuální nebo skupinové přednášky v termínech dle domluvy a objednání

Cena kurzu: 5.960,-Kč/osoba

Mohly by Vás zajímat také tyto rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.