Lektor

Uděláme z vás profesionálního lektora. Naučíme vás, jak lidem efektivně předávat potřebné znalosti.

K základní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání si můžete vybrat až ze 4 zaměření, kterými se chcete rozvíjet a získat tak další Certifikát:

 • Lektor cizího jazyka
 • Lektor českého jazyka pro cizince
 • Lektor ekonomických předmětů
 • Interní školitel/kouč

Specializace a druhý certifikát je pro Vás jako bonus zdarma. 

Dáme vám pedagogické vzdělání a péči, která je podpořena 25 lety solidního know-how. Jsme vaše jistota pro zářivou profesní budoucnost.

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: oi@oapraha.cz

Informace na tel.: 774 963 995 (v případě, že se nedovoláte, můžete zaslat sms zprávu, kde uvedete, že máte zájem o více informací ke kurzu Lektor. Zavoláme co nejdříve zpět.)

 

 

  

 

Co získáte

Kvalifikované vzdělání zakončené státní kvalifikační zkouškou a státní Osvědčení Lektor dalšího vzdělávání.

Navíc můžete získat Osvědčení pro svoji vybranou specializaci.

 • Lektor cizího jazyka
 • Lektor českého jazyka pro cizince
 • Lektor ekonomických předmětů
 • Interní školitel/kouč

Znalosti

 • Pedagogické a prezentační dovednosti, naučíte se své znalosti předávat studentům srozumitelně a současně poutavým způsobem.
 • Jak připravit a vytvořit výukové materiály, dále je dle potřeby přetvářet a neplýtvat časem, aby studenty zaujaly a podnítily jejich spolupráci.
 • Poznáte vyučovací metody vycházející z klasických až po moderní, včetně využití zábavných prvků a hry při výuce. Budete umět zvolit vhodnou výukovou metodu, přizpůsobit svůj přednes dle možností a potřeb studentů.
 • Seznámíme vás také s manažerskými dovednostmi, které lektor potřebuje pro to, aby uspěl v konkurenci či našel uplatnění ve firemním vzdělávání.

Výstupní doklady z kurzu

 • Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací; výstupním dokladem je Osvědčení o získání profesní kvalifikace (pokud si zvolíte specializaci získáte navíc Osvědčení pro zvolenou specializaci)
 • Kurz je však možno absolvovat i bez závěrečné kvalifikační zkoušky nebo se přihlásit jen ke kvalifikační zkoušce

Pro koho je kurz určený

 • Kurz je vhodný pro vás, kteří zatím nemáte potřebné pedagogické vzdělání, ale chcete předávat své znalosti či dovednosti.
 • A také pro lektory se zkušenostmi, kteří potřebují své know-how rozšířit -a to nejen v oblasti tvorby profesionálních studijních materiálů, ale především také v oblasti efektivní prezentace i získávání svých klientů nebo si neví rady s pořádáním on-line vzdělávání.

Termíny kurzu

 

 
 11.6.  - 31.7.2022  
Kvalifikační zkouška: 15.8.2022

 

 

ODPOLEDNÍ KURZ

úterý, čtvrtek  16.30 - 18.00/19.00 dle rozvrhu

+ odborná praxe

  
12.9. - 31.10.2022  
Kvalifikační zkouška: 31.10.2022

ODPOLEDNÍ KURZ

úterý, čtvrtek  16.30 - 18.00/19.00 dle rozvrhu

+ odborná praxe

 

Cena a praktické informace

 • Cena: 16.960,- Kč nebo dle ceny se slevou u termínu kurzu
 • Uvedené slevy jsou platné při objednání kurzu a současně úhradě kurzovného

Cena zahrnuje kvalifikační zkoušku. Zdarma přístup na studijní portál (zde naleznete m.j. opakovací testy, které vám usnadní přípravu ke zkoušce). Kurzy obsazujeme dle pořadí přijatých přihlášek a úhrady kurzovného.

Zájemci o kurz, evidovaní na ÚP - kurz zdarma. Rádi Vám poradíme, jak postupovat. 

Přihlášení do kurzu:

 • Na e-mail: slezackova@oapraha.cz napište zprávu s předmětem "Lektor _ vybraný termín konání kurzu" .
 • V textu e-mailu uveďte obor výuky (zaměření)

Místo konání:

 • Staropramenná nebo Ostrovského ulice, Praha 5 – Smíchov, oboje u metra Anděl

Kurz zahrnuje

Kurz obsahuje jak teoretickou část, tak odbornou praxi pod vedením mentora. Osnova kurzu má 9 hl. bodů.

Teoretická část

-        Přednášky.

-        Vytyčení cílů a tvorba plánů vzdělávání.

-        Tvorba výukových materiálů a prezentací

Odborná praxe pod vedením mentora

-        Praxe o rozsahu 30-50 hodin; lze si vybrat zaměření na výuku cizích jazyků, výuku českého jazyka pro cizince, ekonomických předmětů či jiné dle Vašeho zaměření.

Pro firmy možnost přizpůsobení obsahu kurzu cíleně pro interní školitele – začátečníky i pokročilé.

Základní osnovy kurzu

 1. Základní terminologie z oboru andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých.

  Pedagogická psychologie.

 1. Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 2. Rozpracování obsahu kurzu vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky.
 3. Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 4. Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 5. Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 6. Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 7. Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.
 8. Odborná praxe pod vedením mentora.

Činnosti uplatnění lektora dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání připravuje, řídí a realizuje výukový proces:

 • Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.