Lektor

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - zakončený kvalifikační zkouškou

Lektor cizích jazyků

            českého jazyka pro cizince

            ekonomických předmětů

            interní školitel

 

Podívejte se, co všechno se v našem kurzu naučíte a na jaké výstupy se můžete těšit. Pokud vás náplň zaujme, neváhejte a přihlaste se na jeden z vypsaných termínů. Níže naleznete veškeré praktické informace, které by vás mohly zajímat, jako je cena, místo konání kurzů či minimální požadavky nutné k jeho absolvování. Nejste-li si přihlášením do kurzu jisti, přečtěte si reference našich spokojených absolventů. 

 

Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí předávat své znalosti či dovednosti, ale nemají potřebné pedagogické vzdělání. V kurzu naleznou nové podněty pro vylepšení své práce také lektoři se zkušenostmi ve výuce dospělých - a to nejen v oblasti tvorby profesionálních studijních materiálů, ale především také v oblasti efektivní prezentace. 

 - získáte profesní kompetence a dovednosti nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání i interního školitele ve firmách. Kurz je vhodný také pro poskytovatele poradenských a vzdělávací činnosti,  i jako rozšíření kvalifikace pro personalisty a specialisty vzdělávání.  

Získáte potřebné pedagogické a prezentační dovednosti, naučíte se své znalosti předávat studentům srozumitelně a současně poutavým způsobem. Dozvíte se, jak připravit a vytvořit výukové materiály, dále je dle potřeby přetvářet a neplýtvat časem, aby studenty zaujaly a podnítily jejich spolupráci s Vámi. Poznáte vyučovací metody vycházející z klasických až po moderní, včetně využití zábavných prvků a hry při výuce. Budete umět zvolit vhodnou výukovou metodu, přizpůsobit svůj přednes dle možností a potřeb studentů. Seznámíme Vás také s vybranými manažerskými dovednostmi, které lektor potřebuje pro to, aby uspěl v konkurenci či našel uplatnění ve firemním vzdělávání.  

- v kurzu se seznámíte s manažerskými dovednostmi lektora, které by profesionálnímu lektorovi neměly chybět, ať již působí jako soukromý lektor, externí nebo interní školitel

Předáme Vám naše více než 20 leté zkušenosti v oblasti vzdělávání, organizace kurzů, školení pro jednotlivce, skupiny i firmy. Jdeme s dobou, je pro nás samozřejmé doplňovat metody vzdělávání o nové praktiky, ale nezapomínáme ani na ověřené metody výuky, výběr vhodných metod s ohledem na možnosti a vstupní dovednosti našich studentů.  

Kurz zahrnuje:

 • přednášky
 • odbornou praxi pod vedením mentora s výběrem zaměření lektorské činnosti:

1. Lektor cízích jazyků

2. Lektor češtiny pro cizince

3. Lektor ekonomických předmětů

4. Lektor - interní školitel

5. jiné zaměření   

Zaměření odborné praxe uveďte při přihlášení do kurzu.

 

 

-

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Jste registrováni na ÚP? Kurz můžete získat zdarma - kontaktujte nás! 

 

 

  

 

Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací.  

 

Výstupní doklady:

 • státní Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
 • a Osvědčení o získání specializace/zaměření lektorské činnosti (dle výběru zaměření při přihlášení)

 

Kurz je možné absolvovat i bez závěrečné kvalifikační zkoušky. 

Pro firmy: možnost uzpůsobení obsahu kurzu cíleně pro intermí školitele - začátečníky i pokročilé

 

Základní osnovy kurzu směřující ke státní kvalifikační zkoušce:

1. Základní terminologie z oboru andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých. 

    Pedagogická psychologie.

2. Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí

3. Rozpracování obsahu kurzu vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky.

4. Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.

5. Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.

6. Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.

7. Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.

8. Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

9. ODBORNÁ PRAXE POD VEDENÍM MENTORA.

 

Termíny kurzu:

 
 
27.4. - 28.5.2020  + praxe
OBSAZENO

 

 

pondělí až pátek, 9.00 - 14.00 hod. (přednášky a praxe)

 
 
1.6. - 26.6.2020  
(26.6. Kvalifikační zkouška)

 

 

 

 • dopolední kurz

pondělí + úterý, 9.00 - 12.10/14.00 hod. přednášky

+ praxe v termínech dle domluvy

 

Cena se slevou do vyčerpání kapacity kurzu: 13.600,- 

 

Cena již zahrnuje kvalifikační zkoušku. 

 6.6. - 26.6. 
(Kvalifikační zkouška 26.6.
nebo 23.7.)  

  

 • víkendový kurz

 

soboty + neděle, 9.00 - 12.10/14.00 hod. přednášky: 6. a 7.6., 20. a 21.6., 27. a 28.6.

+ praxe v termínech dle domluvy

  

Cena se slevou: 13.600,- při objednání nejpozději měsíc před zahájením kurzu

 

Cena již zahrnuje kvalifikační zkoušku. 

 

1.7. - 14.7. 
(Kvalifikační zkouška 23.7. nebo po splnění praxe)

  

 • prázdninový kurz

úterý až čtvrtek, 9.00 - 12.10/14.00 hod.

 

1.7., 2.7., 7.7., 8.7., 9.7., 14.7. přednášky

+ praxe v termínech dle domluvy

 

Cena se slevou: 13.600,- při objednání nejpozději měsíc před zahájením kurzu

 

Cena již zahrnuje kvalifikační zkoušku. 


 
 14.9. - 13.10.2020 
(13.10. Kvalifikační zkouška)

 

 

 • dopolední kurz:

pondělí + úterý, 9.00 - 12.10/14.00 hod. přednášky

+ praxe v termínech dle domluvy

 

 • odpolední kurz:

pondělí + úterý, 15.00 - 18.10/19.30 hod. přednášky

+ praxe v termínech dle domluvy

 

 

Cena se slevou: 13.600,- při objednání do  15.6.2020

 

Cena již zahrnuje kvalifikační zkoušku. 

 

 
12.9. - 24.10.2020 
(Kvalifikační zkouška 3.11. nebo po splnění praxe)

 

 

  

 • víkendový kurz

soboty + neděle, 9.00-12.10/14.00 hod. přednášky: 12. a 13.9., 26.9., 10. a 11.10., 24.10.

+ praxe v termínech dle domluvy

 

Cena se slevou: 13.600,- při objednání do  15.6.2020

 

Cena již zahrnuje kvalifikační zkoušku. 

 

 

Praktické informace

Cena: 14.960,- Kč nebo dle ceny se slevou u termínu kurzu

Uvedené slevy jsou platné při objednání kurzu a současně úhradě kurzovného. 

Cena zahrnuje kvalifikační zkoušku. Zdarma přístup na studijní portál (zde naleznete m.j. opakovací testy, které Vám usnadní přípravu ke zkoušce). 

Přihlášení do kurzu: 

Na e-mail: popelikova@oapraha.cz  napište zprávu s předmětem "Lektor _ vybraný termín konání kurzu" . V textu e-mailu uveďte obor výuky (zaměření), ve kterém chcete vykonávat lektorskou činnost. 

 

Místo konání: Staropramenná nebo Ostrovského ulice, Praha 5 – Smíchov, oboje u metra Anděl

Kurzy obsazujeme dle pořadí přijatých přihlášek a úhrady kurzovného.

Vstupní požadavky: pro rekvalifikaci a kvalifikační zkoušku minimálně SŠ s maturitou

 

Lektor dalšího vzdělávání připravuje, řídí a realizuje výukový proces:

 • Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.

 

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.