Pomaturitní roční studium se zaměřením Angličtina a Obchod - Praha

Pomaturitní studium je kombinací výuky angličtiny, anglické obchodní terminologie a výuky ekonomických předmětů v angličtině. Výuka probíhá dle programu britské obchodní školy a je určena pro stupeň znalosti angličtiny na úrovni maturity. U denního studia probíhá výuka denně dopoledne 4 hodiny.

Při dálkovém pomaturitním studiu probíhá výuka 2 x měsíčně o sobotách 6 – 8 vyučovacích hodin. U večerního studia probíhá výuka 1 x týdně odpoledne 2-4 vyučovací hodiny. Pomaturitní studium probíhá v Praze.

Přijímací řízení a školné

Přijímací zkoušky na pomaturitní studium se nekonají. Podmínkou přijetí je pouze znalost anglického jazyka na úrovni učiva střední školy.

Školné: 15.000,- Kč na pololetí

Zajišťujeme:
Ubytování pro mimopražské studenty - Praha, individuální konzultace a přístup.
Přihlášení studentů ke zkouškám. Možnost výuky dalšího cizího jazyka (výuka v ceně školného).

Ke stažení:

Škola je zařazena v síti škol MŠMT ČR.

Zpět na pomaturitní studium

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.