Pracovník mezinárodního obchodu

Kurz Pracovník mezinárodního obchodu

Co se v kurzu naučíte?

Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí se s obchodními závazkovými vztahy v mezinárodním obchodě, dodacími podmínkami, druhy přeprav, platebními podmínkami, druhy cel a jejich funkcemi, a v neposlední řadě pak s dokumenty v mezinárodním obchodě.

Rovněž se naučí navázat obchodní vztah se zahraničním partnerem a jednat s ním, stanovit ceny vývozu a dovozu, vyřídit případné reklamace a orientovat se ve vývozních a dovozních transakcích.

Komu je kurz určen?

Obchodní institut nabízí kurzy v atraktivních oborech těm, kteří potřebují nalézt novou oblast uplatnění a chtějí se přizpůsobit aktuální poptávce na trhu práce. Kurzy pořádáme na místech, která jsou pohodlně dostupná městskou hromadnou dopravou i autem.

Kurz Pracovník mezinárodního obchodu je možné objednat jako běžný vzdělávací kurz či školení (možnost přizpůsobení obsahu kurzu). Kurz je pořádán ve spolupráci s Obchodní akademií Praha s.r.o.

Obsah kurzu

  • Formy mezinárodnho obchodu a obchodně závazkové vztahy

  • Mezinárodní obchodní činnost

  • Platební bilance a podmínky

  • Logistika a dokumenty v mezinárodním obchodě

  • Cla a celní politika

  • Mezinárodní platební styk

  • Vývozní transakce

  • Dovozní transakce

  • Zastoupení podniku v zahraničí

  • Doklady k činnostem souvisejícím s realizací zahraničněobchodních operací

Termíny výuky

Výuka probíhá dle objednávek.

 

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Cena kurzu

Cena kurzu činí 16 960 Kč/os.


Mohly by Vás zajímat také tyto kurzy, školení a rekvalifikační kurzy:

Zpět na rekvalifikační kurzy

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.