Asistent/ka, Sekretář/ka

Jak získat ty správné dovednosti asistenta/tky? Přihlašte se do našeho kurzu a bude z Vás profesionál!

Naučíte se vyřizovat běžnou administrativní agendu, obsluhu kancelářské techniky, pracovat s počítačem, zajišťovat společenský servis pro návštěvy a hosty, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, včetně záznamů z porad a jednání, vést agendu využívání firemních vozidel, zajišťování objednávek a dalších příslušných dokumentací. Naučíte se efektivní organizaci práce a koordinaci činností na sekretariátu. Získáte základní právní orientaci v právní legislativě, kterou by měl/a každý/á asistent/ka mít. Získáte komunikační dovednosti a zjistíte, jak řešit konfliktní situace. Kurz je zaměřen na získání nutných teoretických znalostí a současně s využitím pro praxi, proto je součástí kurzu řízená praxe, kde si vyzkoušíte práci asistentky na pracovišti, modelové situace a také řešení případových studií.

Součástí kurzu jsou také hodiny PC se zaměřením na efektivní využití jeho funkcí pro práci asistentky. Kromě práce na PC (MS Office, PowerPoint, internet) se naučíte také v dnešní době nezbytné dovednosti jako je např. zřízení datové schránky a její používání.

RekvalifikaKurz je zakončen kvalifikační zkouškou  - poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně

 

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Jste registrováni na ÚP? Kurz můžete získat zdarma - kontaktujte nás!  

Přihlášku zašlete na oi@oapraha.cz  nebo využijte formulář níže. 

Studium je zaměřeno nejen na předávání teoretických poznatků a na jednotné formování vědomostí, dovedností a návyků účastníka, ale především na co nejširší praktické uplatňování poznatků,které jsou potřebné pro výkon sekretářky - asistentky.

Vstupním předpokladem pro účast v rekvalifikačním kurzu je min. věk 18 let, SŠ vzdělání (nutno doložit), základní znalost PC. Výstupním dokladem je Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu (akreditace MŠMT) a Osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV). Navíc získáte potvrzení o pracovní praxi, včetně pracovního hodnocení - oboje Vám bude velmi prospěšné u pracovních pohovorů. 

Kurzu se můžete účastnit i se ZŠ vzděláním, po zakončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, Potvrzení o pracovní praxi a pracovní hodnocení.

Osnovy kurzu odpovídají kvalifikačním kritériím stanoveným pro tuto profesi. Kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační se zakončením kvalifikačními zkouškami nebo jako běžný vzdělávací kurz (zakončený kvalifikačními zkouškami (min. SŠ vzdělání) nebo bez zkoušek (není stanoveno min. vstupní vzdělání). 

Termíny výuky a rámcový rozvrh kurzu

 

Termín                           Pozn.

 27.4. - 28.5.

 9.00 - 13.00/15.00

 (28.5. kvalifikační zkouška)

 pondělí/úterý + čtvrtek 

 obsazeno 

 1.6. - 30.6.

 9.00 - 13.00/15.00

 (30.6. kvalifikační zkouška)

 pondělí/úterý + čtvrtek

 Poslední volné místo - cena se slevou: 10.460,-  

 13.8. - 10.9. 

 9.00 - 13.00/15.00

 (10.9. kvalifikační zkouška)

 pondělí/úterý + čtvrtek Cena se slevou: 10.460,- při objednání do 13.7. 

 14.9. - 15.10.

 9.00 - 13.00/15.00

 (15.10. kvalifikační zkouška) 

 pondělí/úterý + čtvrtek Cena se slevou: 10.460,- při objednání do 14.8.

Zájemci o individuální nebo kombinovanou formu studia nás kontaktujte pro domluvu Vašeho studijního plánu. 

Cena: 12.460,- 

Potřebujete další informace nebo domluvit individuální termíny?  Kontaktujte nás na tel.: 732 187 284, 251 562 286, e-mail: oi@oapraha.cz

Možnost objednat se ke zkouškám i bez kurzu, cena za kvalifikační zkoušku bez kurzu: 5.000,- Kč

 

Mohly by Vás zajímat také tyto kurzy a rekvalifikační kurzy:

Přihlášení do kurzu

+420
pro odpověď používejte háčky a čárky!

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.