Asistent / asistentka

Jak získat ty správné dovednosti asistenta/tky? Přihlašte se do našeho kurzu a získejte státní kvalifikaci:

Naučíte se vyřizovat běžnou administrativní agendu, obsluhu kancelářské techniky, pracovat s počítačem, zajišťovat společenský servis pro návštěvy a hosty, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, včetně záznamů z porad a jednání, vést agendu využívání firemních vozidel, zajišťování objednávek a dalších příslušných dokumentací. Naučíte se efektivní organizaci práce a koordinaci činností na sekretariátu. Získáte základní právní orientaci v právní legislativě, kterou by měl/a každý/á asistent/ka mít. Získáte komunikační dovednosti a zjistíte, jak řešit konfliktní situace. Kurz je zaměřen na získání nutných teoretických znalostí a současně s využitím pro praxi, proto je součástí kurzu řízená praxe, kde si vyzkoušíte práci asistentky na pracovišti, modelové situace a také řešení případových studií.

Kurz zahrnuje také nezbytné dovednosti - výuku psaní hmatovou metodou (všemi deseti) a rozšíření dovedností práce na PC. Pomůžeme Vám také se zvládnutím českého jazyka (oprášíte své znalosti gramatiky, rozšíříte své komunikační dovednosti a jak v mluveném, tak také v psaném projevu).

Součástí kurzu jsou také hodiny PC se zaměřením na efektivní využití jeho funkcí pro práci asistentky. Kromě práce na PC (MS Office, PowerPoint, internet) se naučíte také v dnešní době nezbytné dovednosti jako je např. zřízení datové schránky a její používání.

Kurz je zakončen kvalifikační zkouškou  - poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně

Kurz je možné objednat s výukou psaní na klávesnici (psaní všemi 10) nebo bez této výuky. Prokázání dovednosti psaní na klávesnici je součástí kvalifikační zkoušky.

 

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Jste registrováni na ÚP? Kurz můžete získat zdarma - kontaktujte nás!  

Přihlášku zašlete na oi@oapraha.cz  nebo využijte formulář níže. 

Studium je zaměřeno nejen na předávání teoretických poznatků a na jednotné formování vědomostí, dovedností a návyků účastníka, ale především na co nejširší praktické uplatňování poznatků,které jsou potřebné pro výkon sekretářky - asistentky.

Vstupním předpokladem pro účast v rekvalifikačním kurzu je min. věk 18 let a základní znalost PC.

Kurz zahrnuje tyto celky (podrobné osnovy viz dále):

 • získání teoretických znalostí
 • získání praktických dovedností 
 • psaní hmatovou metodou
 • práce na PC pro asistentky/ty
 • český jazyk pro asistentky/ty
 • odborná praxe na pracovišti - aplikace získaných teoretických i praktických dovedností v praxi. Praxi pro Vás zajistíme. 

Osnovy kurzu:

 • Základní orientace v právní legislativě
 • Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou (vyhledání a zpracování dat, prezentace, zápisy z porad, korespondence včetně platných norem, úprava písemností  v souladu s ČSN 01 6910, elektronická pošta, datové schránky, řízení a organizace práce v sekretariátu, plánování času a činností (time management pro asistenty), vedení podřízených pracovníků sekretariátu, sledování úkolů)
 • Psaní hmatovou metodou (výuka psaní na klávesnici, nácvik přesnosti a zvyšování rychlosti)
 • PC pro asistentky/ty
 • Orientace v základních ekonomických pojmech (organizační struktura, orientace v základních ekonomických pojmech týkajících se provozu firmy, včetně účetních pojmů, orientace v zákonných povinnostech zaměstnavatele, základní principy fungování trhu)
 • Uplatňování firemních procesů (firemní kultura, interní předpisy)
 • Český jazyk (upevnění gramatických znalostí, rozšíření vyjadřovacích schopností v mluveném i psaném projevu)
 • Komunikační dovednosti (přímá komunikace, telefonická komunikace, e-mailová komunikace; s nadřízenými, kolegy, klienty firmy; komunikace v konfliktních a jinak nestandardních situacích) 
 • Pravidla společenského styku, kontakt v pracovním prostředí
 • Orientace v legislativních pravidlech ochrany osobních a důvěrných údajů 
 • Odborná praxe na pracovišti

Výstupní doklady:

 • Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu (akreditace MŠMT) 
 • státní Osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV)

Navíc od nás získáte

- Potvrzení o pracovní praxi, včetně pracovního hodnocení pro budoucí zaměstnavatele

- Certifikát Psaní hmatovou metodou

Všechny výstupní doklady Vám budou prospěšné u pracovních pohovorů. 

Osnovy kurzu odpovídají kvalifikačním kritériím stanoveným pro tuto profesi. Kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační se zakončením kvalifikační zkouškou nebo jako běžný vzdělávací kurz pro rozšíření a zdokonalení profesních znalostí a dovedností. 

Kurz je možné rozšířit o výuku anglického nebo německého jazyka. 

Termíny výuky a rámcový rozvrh kurzu

Ověření dovednosti psaní na klávesnici hmatovou metodou je součástí státní kvalifikační zkoušky! Pokud nemáte tuto dovednost, doporučujeme objednat kurz s výukou psaní na klávesnici.

Termín kurzu

Dny výuky

Dle objednání a domluvyIndividuální nebo skupinové přednášky v termínech dle domluvy a objednání

Cena kurzu zahrnuje kvalifikační zkoušku.


Zájemci o individuální, kombinovanou formu studia nebo o rozšíření jazykové výuky nás kontaktujte pro domluvu Vašeho studijního plánu. 

Potřebujete další informace nebo domluvit individuální termíny?  Kontaktujte nás na e-mailu oi@oapraha.cz

Možnost kvalifikační zkoušky bez kurzu, cena: 5.000,- Kč 

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.