MANAGEMENT EFEKTIVNĚ / Manažer

 

 

Rekvalifikační kurz Management efektivně/Manažer

Proč absolvovat manažerský kurz?

Cílem kurzu pro manažery je připravit vás na přijetí manažerské pozice v novém zaměstnání nebo povýšení v zaměstnání stávajícím. Nebudete zaskočeni náhlým zvýšením pracovní odpovědnosti nebo zvýšením objemu činností souvisejících s prací manažera a budete umět efektivně využít všechny manažerské nástroje.

Co se v manažerském kurzu naučíte?

V kurzu se naučíte legislativě spojené s pozicí manažera a osvojíte si základní manažerské dovednosti, jako jsou plánování, organizování a rozhodování, koordinování a kontrolování.

Naučíte se efektivně vést pracovní tým

Naučíte se určit priority plnění jednotlivých úkolů a ty následně přidělit jednotlivým lidem pracovního kolektivu. Naučíte se, jak srozumitelně formulovat zadání členům pracovního týmu a jak jim udělit pravomoci. Po absolvování kurzu budete umět efektivně vést pracovní kolektiv a zvolit vhodný manažerský styl řízení pracovníků ve vztahu k pracovnímu kolektivu i jednotlivcům.

Naučíte se, jak vyhodnotit průběžné výsledky plnění úkolů, operativně reagovat na vzniklé situace např. přerozdělením úkolů mezi jednotlivé členy pracovního týmu.

Budete se orientovat v oblasti řízení lidských zdrojů

Budete se orientovat v oblasti řízení lidských zdrojů, včetně řešení případných konfliktů na pracovišti nebo účelné motivace zaměstnanců.

Kurz pro manažery

Seznámíte se s manažerským účetnictvím a marketingem

V kurzu pro manažery zjistíte, proč je důležité znát manažerské účetnictví a jak využít výstupy z něj pro rozvoj firmy v tržním prostředí. Dále se seznámíte s marketingem, marketingovým mixem, marketingovými strategiemi. Rovněž se zdokonalíte v práci na počítači – naučíte se, jak vytvořit prezentaci a jak provádět pokročilejší operace v tabulkovém editoru Excel.

Získáte dovednosti pro vedení jednání s obchodními partnery

V našem kurzu pro manažery si osvojíte nejen manažerské a komunikační, ale také obchodní dovednosti, které jsou naprosto nezbytné při jednání s obchodními partnery. Po absolvování kurzu budete připraveni zaujmout místo na pozici středního a vyššího stupně managementu ve firmě.

Obsah kurzu Management efektivně/Manažer

Obsah kurzu sestává z následujících částí:

 1. Proškolení BOZP.

 2. Právní legislativa pro manažery.

 3. Komunikační dovednosti manažera a osobnostní rozvoj. Time management.

 4. Manažerské dovednosti, manažerské nástroje.

 5. Řízení lidských zdrojů – personální management.

 6. Marketing.

 7. Počítač pro praxi manažera.

 8. Podniková a tržní ekonomika.

 9. Manažerské účetnictví.

Jakým způsobem lze kurz absolvovat?

Kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační kurz zakončený závěrečnými zkouškami (akreditace MŠMT) i jako běžný odborný kurz/školení pro manažery (bez závěrečných zkoušek). Výstupním dokladem je platné rekvalifikační osvědčení.

Proč kurz OA Praha?

 • Časově vytíženým zájemcům nabízíme možnost studovat kurz individuálně nebo kombinovanou formou studia sestávající z prezenční a distanční části. Budete-li si chtít domluvit vlastní studijní plán, předem nás kontaktujte na e-mailové adrese oi@oapraha.cz. Kurz je možné objednat individuální formou také v odpoledních nebo víkendových termínech.

 • Všichni účastníci kurzu mají zdarma e-learning, který vám usnadní opakování probrané látky v libovolném čase a pohodlí domova, a to včetně přípravy ke zkouškám.

 • Skupinové kurzy obsazujeme max. do 8 osob. Kurzy vedou lektoři se zkušenostmi s výukou dospělých a současně s praxí v oboru.

Termíny kurzu

Termín kurzu

Dny výuky

Dle objednání a domluvyIndividuální nebo skupinové přednášky v termínech dle domluvy a objednání

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit se lze buď zasláním přihlášky na adresu oi@oapraha.cz, případně na naši poštovní adresu, nebo vyplněním online formuláře „Přihlášení do kurzu“.

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

 

 Cena kurzu

 • Cena kurzu včetně rekvalifikační zkoušky činí 13 960 Kč/os.

 • Při přihlášení a úhradě kurzu nejpozději 1 měsíc před začátkem kurzu činí jeho cena 13 000 Kč/os.

 • Kurzovné je možno uhradit zaměstnaneckými benefity.

 • Pokud jste registrování na Úřadu práce, můžete získat kurz zdarma. Rádi Vám poradíme: oi@oapraha.cz.

Na tento kurz lze navázat dalším vzděláním v AKADEMII PRO MANAŽERY. Navíc úspěšní absolventi tohoto kurzu získají stipendium ve výši 10% slevy na navazující vzdělávání v MANAŽERSKÉ AKADEMII.

Mohly by Vás zajímat také tyto kurzy:

 

Zpět na rekvalifikační kurzy

Přihlášení do kurzu

+420
Fill in the blank

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.