Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Studujte prestižní obchodní akademii s možností absolvování anglické maturity!

Přihlaste se na čtyřleté denní studium se zaměřením na zahraniční obchod, jazyky a informatiku. Studium je ukončeno jak českou, tak mezinárodní anglickou maturitou s praxí v zahraničí a moderními metodami výuky. 

Podmínky přijetí

Přihláška nemusí být potvrzena základní školou, stačí přiložit ověřené kopie vysvědčení z minulého školního roku a z pololetí tohoto školního roku. 

Dle platných předpisů všichni studenti, kteří se hlásí do 1. ročníku denního studia, musí podat přihlášku do 1. 3. Přihlášení studenti obdrží pozvánku ke složení povinné celostátní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, která se koná v dubnu. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Naše škola přijímá na denní studium do průměru 1,9 (buď z konce 8. třídy, nebo z pololetí 9. ročníku) a zbytek volných míst obsadí dle výsledku přijímací zkoušky. To znamená, že studenti s prospěchem do 1,9 budou přijati, i když nesloží přijímací zkoušku. 

Cizinci, kteří studovali na zahraniční škole, mohou požádat spolu s přihláškou o prominutí přijímací celostátní zkoušky z českého jazyka. V takovém případě dělají pouze celostátní přijímací zkoušku z matematiky a zkoušku z českého jazyka dělají pouze formou ústního pohovoru. 

Pokud zůstanou volná místa po 1. kole přijímacího řízení, je možné podat přihlášku do 2. kola, tj. do dubna. Ve 2. kole se nekonají povinné celostátní přijímací zkoušky, pouze u denního studia ústní pohovor v českém jazyce pro cizince. Ve 2.kole přijímáme do denního studia dle průměru z předcházejícího studia do naplnění kapacit. 

Termíny přijímacích zkoušek

Uvedete-li Obchodní akademii Praha, s. r. o., na přihlášce ke studiu jako první školu,  budete pozván/a na 1. termín přijímacích zkoušek, který se bude konat v dubnu. Pokud si vyberete naši školu jako druhou, platí pro Vás 2. termín přijímacích zkoušek, který bude probíhat v pozdějším termínu

Náhradní termíny (2. kola) pro zkoušku jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoveny na květen.

Potvrzení o přijetí

Seznam přijatých studentů zveřejní škola na svém webu do 30. 4. Studenti, kteří se hlásí na denní studium, do 5 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, musí na školu odevzdat zápisový lístek, který jim vydá jejich základní škola. U dálkového studia se zápisový lístek nevyžaduje. 

 

Stáhněte si přihlášku

 

Žádost o vydání prvního zápisového lístku slouží pro zájemce, kteří neabsolvovali základní školu v České republice.

 

Přihlášku zašlete na info@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu. Přihlášky podávejte ve standardním termínu pro přihlášky na střední školy.

 

Dny otevřených dveří

Aktuální dny otevřených dveří naleznete pod tímto odkazem.

 

Obory:

 

Aktuální školní vzdělávací program je k náhledu dostupný zde.

 

Obchodní akademie Praha, s. r. o., je evidována v rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Po zadání IZO školy 060447109 naleznete pod tímto odkazem Výpis z rejstříku škol a školských zařízení

 

Prohlídka školy:

 

Zaměření a předměty střední školy

 • Vyučované cizí jazyky

  • Hlavní jazyk:
   • Angličtina
  • Volba druhého jazyka:
   • Němčina
   • Italština
   • Španělština
   • Francouzština
   • Ruština

Přijímací zkoušky: formou přijímacího pohovoru, možnost přijetí bez přijímacích zkoušek.

Přednosti obchodní akademie

Aktivity školy: praxe v zahraničních podnicích, výměnné studentské pobyty pod záštitou (a financované) EU, sportovní aktivity (lyžařské výcviky, vodácké a cyklistické akce, atd.), volitelné předměty navíc dle výběru, prospěchová stipendia.

Navíc: on-line známky na Internetu, online docházka, certifikáty odborných předmětů, rodinné prostředí, individuální přístup, vysoká vybavenost výpočetní technikou (včetně neomezeného připojení na Internet pro studenty) a další technikou, příjemný kolektiv kvalifikovaných učitelů, bezbariérový přístup, vysoké procento absolventů přijatých na VŠ a VOŠ, zajištění stravování, ubytování i uplatnění pro absolventy, spolupráce s Obchodním institutem (Ostrovského 36, Praha 5), který organizuje vyšší odborné, pomaturitní studium a bakalářské studium.

Pro studenty věnující se sportu závodně poskytujeme možnost individuálního vzdělávacího plánu.

Motto školy: J. A. Komenský: „Kdo prospívá na vědění a ztrácí na mravech, více ztrácí než získává.“

Školné se standartně platí pololetně. Při splnění podmínek je možné požádat o prospěchové stipendium (studenti s vyznamenáním a bez kázeňských postihů nehradí školné).

Více informací o oborech a školném

 

Rozhovor s ředitelkou Obchodní akademie Praha o výhodách studia, mezinárodní maturitě a výuce na tabletech - čtěte zde

Studentské prezentace o stážích v Anglii a Irsku, hrazené z fondu EU:

Přečtěte si i další zprávy ze studentských stáží. Zajímá Vás, co říkají naši studenti na studium na obchodní akademii? Vše se dozvíte v recenzích Obchodní akademie Praha.
 

Časopis Spolužák zima 2017

Časopis

Časopis Spolužák podzim 2017

Časopis

 

Vyučovací hodiny denního studia

Rozpis vyučujících hodin denního studia Obchodní akademie Praha.

0     7:45 - 8:30
1     8:35 - 9:20
2     9:30 - 10:15
3    10:30 - 11:15
4    11:25 - 12:10
5    12:20 - 13:05
6    13:15 - 14:00
7    14:05 - 14:50
8    14:55 - 15:40
9    15:45 - 16:30

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.